ERKE – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Információs Centrum

A civil törvény rendelkezése alapján, az Emberi Erőforrások Minisztériuma a civil információs centrumok működtetésén keresztül nyújt szakmai támogatást a civil szervezeteknek. E szakmai támogatás a civil szervezetek működésének, illetve fenntarthatóságának erősítésére irányul. Az ország tizenkilenc megyéjében illetve Budapesten működő civil információs centrumokat nyílt pályázat útján választja ki az Emberi Erőforrások Minisztere az ott tevékenykedő civil szervezetek közül.

Az ERKE 2016-ban másodszor nyerte el a civil információs centrum címet. Az erre irányuló pályázatunkat több mint ötven a megyénkben működő civil szervezet, önkormányzat és vállalkozás szakmai, szakpolitikai támogatásával nyújtottuk be. Ezek közül ki kell emelni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, illetve Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat támogatását.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az ERKE közötti együttműködési megállapodás alapján idén hét nagyobb szolgáltatási területen, több mint húsz féle tevékenységi formában igyekszünk a megyei, illetve külhoni magyar szervezetek segítségére lenni.  Ez – néhány konkrét példát kiemelve – a gyakorlat szintjén azt jelenti, hogy legalább:

  • 600 órában fogunk jogi, gazdálkodási, pályázati, forrásszervezési informatikai és társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadást biztosítani.
  • 40 információs rendezvényt szervezünk,
  • 100 civil szervezeti vezetőt, munkatársat, önkéntest fogunk képezni.

Valamennyi szolgáltatásunknak van on-line felülete is. A www.erke.hu címen elérhető honlapunkat, a Palmetta című elektronikus hírlevelünket, illetve a levelezőrendszerünket nyitott módon működtetjük. E felületeken a tájékozódás mellett, megjelenés lehetőségét is biztosítjuk a civil szervezetek, valamint a civil szervezeteket elérni szándékozó intézmények és vállalkozások számára.

Tavaly 1 055 különböző szervezet, magánszemély vette igénybe a szolgáltatásainkat.   Az ügyfélkörünk döntő többsége természetesen a civil szervezetek köréből került ki. Ugyanakkor szép számmal fordultak hozzánk önkormányzatok, közalapítványok non profit és for profit vállalakozások is.  Alapvetően komplex, „szervezet szerviz” jellegű szolgáltatások biztosítására törekszünk. A hozzánk forduló szervezetek, tehát rendszerint egyidejűleg több szakmai területről kapnak áttekintést. Ez már csak azért is lényeges, mert a jogi, gazdálkodási, forrásteremtési, pályázati, stb. kérdések egy szervezet életében valójában nem válhatnak el egymástól.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szolgáltatásaink elérhetőségére, illetve személyességére. Ennek érdekében elsődlegesen járási és térségi szinten szervezzük információs és tanácsadó rendezvényeinket, képzéseket. E mellett a szolgáltatásainkban közreműködő partnerszervezeteket, szakembereket is úgy választottuk ki, hogy biztosítani tudjuk a megye teljes körű területi lefedettségét. A fokozott jelenlétünkre nem is annyira a nagyobb városokban van szükség. Az információs, illetve a szakmai és szakmaközéleti elszigetelődés a kisebb településeken, leszakadó térségekben működő közösségeket fenyegeti.  Ezért – a résztvevők számától függetlenül – örömmel teszünk eleget a falvakban, elnéptelenedő, elöregedő mikro térségekben tevékenykedő szervezetek meghívásának.

Civil Információs Centrumként feladatunk a megyei civil szervezetek érdekeinek képviselete. E téren feladatunk a civil kormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának, párbeszédének építése.  Felelősek vagyunk azért, hogy a megyei igények kellően alátámasztva jelenjenek meg a döntéshozatali folyamatokban. Másrészt viszont feladatunk az is, hogy a nemzeti és nem utolsó sorban az európai szakmapolitikai törekvéseket közvetítsük a szerveztek felé. Nem egyszerűen közvetítői szerepkört töltünk be. Egyrészt civil szervezetként közvetlenül is érdekeltek vagyunk a civil szervezetek működési környezetének javításában. Másrészt az általunk közvetített igények, nálunk szolgáltatási szükségletként is jelentkeznek.

Az érdekképviseleti tevékenységünk másik fontos területe, hogy a civil szektor, amely részt vett a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklus céljainak, intézkedéseinek tervezésében, a megvalósításban is szerepet kapjon. Komoly várakozásaink vannak azokkal a támogatási programokkal szemben, amelyek eleve feltételezik a különböző szektorok együttműködését, a civil szervezetek részvételét. Így szándékunkban áll a LEADER közösségek, a megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések (Paktumok), illetve a Miskolcon megvalósuló Közösség által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) partnerségeinek támogatása. S kötelességünknek érezzük a helyi és járási esélyegyenlőségi intézkedésekhez kapcsolódó együttműködések építését is.

A civil szervezetek működését támogató szolgáltatások közé a tavalyi évben került be a civil szervezetek közfoglalkoztatási szerepvállalásának támogatása.  Ez elsődlegesen a kulturális közfoglalkoztatási programban történő részvétel területét érinti. A IV. Kulturális Közfoglalkoztatási Programban a megyénkből 130 szervezet vesz részt. E szervezetek több, mint 150 közfoglalkoztatottat fogadnak. A megyék közül Borsod-Abaúj-Zemplén megye részesedik leginkább a Programból. Az adatok elárulják, hogy a munkánk elsődlegesen már nem a lehetőség megismertetéséből, népszerűsítéséből áll. Tevékenységeinket a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Irodájával együttműködve három részcélra fókuszáljuk. Egyrészt azt kívánjuk segíteni, hogy a közfoglalkoztatottakat fogadó szervezetek megbízható partnerként vegyenek részt a Programban. Másrészt szeretnénk láthatóvá tenni, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők hasznos munkaerő piaci jártasságokra és képességekre tesznek szert az őket fogadó civil szervezeteknél. S végül, de nem utolsósorban szeretnénk, ha a közfoglalkoztatottak közül minél többen lépnének tovább a nyílt munkaerőpiacra. Bár itt hozzá kell tennünk, hogy mi annak örülnénk elsősorban, ha ezek a kollégáink a későbbiekben a civil szektorban folytathatnák életpályájukat.  A civil szervezetek foglalkoztatási részvételnek bővítése pedig egy olyan pont, ahol összekapcsolódik valamennyi szolgáltatásunk. Ugyanebbe az irányba kell, hogy hasson az információs, a tanácsadó, a képzési az érdekképviseleti munkánk is.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status