A Civil Központ bemutatása

Mi az a Civil Központ?

A civil törvény rendelkezése alapján, a Miniszterelnökség a civil közösségi szolgáltató központok (röviden: civil központok) működtetésén keresztül nyújt szakmai támogatást az egyesületek, alapítványok, szövetségek működéséhez. Az ország tizenkilenc megyéjében és Budapesten működő civil központokat nyílt pályázat útján választotta ki a Miniszterelnökség, az ott tevékenykedő civil szervezetek köréből. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) 2015. óta látja el a civil központ címmel járó feladatokat. Fontos tudni, hogy a kissé komoly hangzású civil központ elnevezés valójában nem egy „hivatalt”, hanem egy kezdeményezést takar. E kezdeményezés arra irányul, hogy munkatársaink, partnereink és külső szakemberek segítségével olyan szolgáltatásokat biztosítsunk, amelyek segítik a megye civil szervezeteit és civil részvétellel megvalósuló együttműködéseit az elindulásban és az építkezésben.

Milyen feladatokat látunk el, mint civil központ?

Feladataink szakmai kereteit a civil törvény határozza meg.  E jogszabály alapján:

 1. igény esetén közreműködünk a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,
 2. elősegítjük a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését,
 3. részt veszünk a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében,
 4. folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtünk a jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,
 5. folyamatos információszolgáltatást biztosítunk a civil törvény végrehajtásáról,
 6. adatot, információt szolgáltatunk a Civil Információs Portál számára a szolgáltatásaink elérésével, igénybevételével kapcsolatban
 7. A Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak kérésére tájékoztatást adunk az adott ellátási területen működő civil szervezetek tevékenységéről.

A felsorolt feladatokkal a hozzánk forduló civil és egyéb szervezetek konkrét szolgáltatások formájában találkoznak. E szolgáltatásokat az MIniszterlenökséggel kötött szakmai megállapodás és természetesen a hozzánk forduló civil szervezetek igényei alapján biztosítjuk. Tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy:

 • a civil szervezetek komplex és személyre szabott szolgáltatást kapjanak, amely egyszerre segíti a jelenlegi helyzetük megismerését és a lehetséges fejlődési utak megtalálását;
 • a szolgáltatásaink többsége a civilek mellett, a velük együttműködő önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, közigazgatási és gazdasági szereplők irányában is nyitott;
 • kiemelten kezeljük a civil szektoron belüli és a szektorok közötti együttműködések, partnerségek kérdéskörét;
 • a „címbirtokosi” pályázatban elvártnál jelentősebb mértékben törekszünk a szolgáltatások kistérségi szintű biztosítására;
 • tisztában vagyunk a megye geopolitikai helyzetével a határon átnyúló kapcsolatok építésével is, mint fejlesztési lehetőséggel számolunk;
 • kiemelt kérdésnek tekintjük a civil szervezetek részvételét a 2014-2020, illetve a 2021-2027. közötti fejlesztésekben. Azt kívánjuk előmozdítani, hogy a szektor egyszerre vegyen részt e folyamtok alakításában, a források lehívásában, valamint a fejlesztések értékelésében.

 

Amennyiben a szolgáltatásaink után érdeklődik, kérjük, kattintson ide:  >> Szolgáltatásaink

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status