Adatkezelési tájékoztató

Ön az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület által működtetett oldalon jár.

Egyesületünk elérhetőségei:

Székhelyünk címe: 3530 Miskolc Melinda u 24. II/3

Telephelyünk: 3530 Miskolc Széchenyi u. 12. fsz. 3.

A weboldalunk címe: www.erke.hu, www.erke.hu/projekt

e-mail: bazmegye.cic@erke.hu

 

A honlap üzemeltetése, fejlesztése

Amikor Ön felkeresi az oldalainkat, olvassa, letölti az általunk közzétett tartalmakat önként hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi adataihoz hozzáférjünk:

Az Ön által használt IP cím, a látogatásának időpontja, a meglátogatott oldalak címe, a honlapunkon korábban a meglátogatott oldal címe, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző program adatai.

Az adatait azzal a céllal kezeljük, hogy honlap és a szolgáltatásaink működését ellenőrizni tudjuk, Ezáltal tudjuk javítani az egyes tartalmakat, funkciókat, illetve kiszűrni a visszaéléseket.

 

A honlapon elérhető szolgáltatások

Amennyiben a honlap által kínált szolgáltatásokat is használni kívánja, további adatokat kell megadnia. Erre szintén nem kötelezi senki, önként járul hozzá az adatkezeléshez, akkor is, amikor:

 • feliratkozik a hírlevélre
 • hozzá szól a bejegyzésekhez
 • megosztja az oldal tartalmait
 • feliratkozik egy rendezvényünkre
 • feliratkozik a képzési és tanácsadó aloldalunkra
 • használja a civil szervezeteknek/közösségeknek szóló partnerkereső felületünket

Ám ekkor is csak a legszükségesebb adatait kérhetjük el, és kezelhetjük. Tekintse át, melyek ezek az adatok, és miért kezeljük ezeket!

Hírlevél IP cím, név, e-mail cím, a szervezet/közösség neve, székhely települése A hírlevelet a civil szervezetek/közösségek/polgárok információs ellátottságának növelése és programjaik bemutatása érdekében működtetjük. Ezért kérjük, hogy a címzett adatok mellett a szervezetének, közösségének nevét is adja meg! A székhely település megadása az esetleges rövídítések feloldását, a tévesen felvitt adatok javítását szolgálja.
Levelező csoport, levelező lista IP cím, név, e-mail cím, a szervezet/közösség neve, székhely települése Az elektronikus levelezésünket, levelelző csoportjainkat a civil szervezetek/közösségek/polgárok információs ellátottságának növelése és programjaik bemutatása érdekében működtetjük. Ezért kérjük, hogy a címzett adatok mellett a szervezetének, közösségének nevét is adja meg! A székhely település megadása az esetleges rövídítések feloldását, a tévesen felvitt adatok javítását szolgálja.
Partnerkereső IP cím, Kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe

 

Feladatunk a magyar és a külhoni magyar civil szervezetek együttműködésének segítse. Ahhoz, hogy egy szervezetet partnerként tudjunk ajánlani szükséges a kapcsolattartó személy elérési adatait ismernünk.
Hozzászólás felhasználó név, jelszó, IP cím és böngészőazonosító karakterlánc A honlap nem biztosít hozzászólási lehetőséget, ha kivételesen mégis, akkor szükséges hozzá a felhasználó név és jelszó, a spam-ek, robotok kiszűrését lehetővé tevő adatok
Közösségi média megosztás A Facebook által kezelt adatok A honlapon közölt információk szélesebb körben történő elterjesztésére használjuk a Facebookot.

 

Regisztrációs felületek Név, e-mail cím, telefonszám szervezet/közösség neve A regisztrációs felületeket a rendezvényeinkhez kapcsolódóan jelennek meg az oldalon. Az adatait azért vesszük fel, hogy fogadni tudjuk Önt a programjainkon, vagy tájékoztatni tudjuk az esetleges változásokról. Erre a célra Google űrlapokat használunk.

 

Adatfeldolgozó bevonása

Tudta, hogy a Mátrix című filmben lefolyó zöld számsorok igazából kódolt szusi receptek? A tárhely és a hírlevél szolgálató nagyrészt automatizált szolgálatásai nélkül mi sem boldogulnánk. A tárhely szolgáltató gondoskodik a honlapunk elérhetőségéről, biztonságáról, a látogatottsági visszajelzésről, illetve tükrözés révén az adatok visszaállíthatóságáról. A hírlevél szolgáltató teszi lehetővé, hogy egységesen vagy címzett csoportokat alkotva jutassunk el hírlevelet a feliratkozott olvasókhoz.

 

A tárhelyszolgáltató neve, elérhetősége

Cégnév: C-Host Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Cégjegyzékszám: 01-09-961790

Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Email: info@nethely.hu

Tel: +36 1 445 20 40

Fax: +36 1 445 20 38

https://www.nethely.hu

 

A hírlevélküldő rendszer üzemeltetője

E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.:

Székhely és postázási cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.

Cégjegyzékszám: 01-10-046975

E-mail: info@ens.hu

Telefonszám: +36 30 555-1100

Fax: +36 1 999-1750

www.ens.hu

 

Sütik (cookie-k) kezelése!

Az oldalon a következő okokból használunk cookie-kat:

 • felhasználói munkamenet tárolására,
 • az oldalunk ismertségének növelése,
 • statisztikák gyűjtésére.

A munkamenetet egyszerűsítő sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az erke.hu ó weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az oldalunk népszerűsítése (kereső reklámozás) érdekében Google Adwords szolgáltatást használunk. Ez a szolgáltatás sütiket (cookie-kat) használ abból a célból, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Google Adwords működéséhez kapcsolódó süti tárolási időtartama 30 nap. A Google Analitycs szolgáltatást a honlapunk használatának részletesebb elemzésére használjuk. Ez a szolgáltatás is sütiket (cookie-kat) használ. A Google Analitycs által használt sütiket 6 hónapig tárolják.

A sütik által tárolt információkat (beleértve a Érintett IP-címét) a Google Inc. az Egyesült Államokban működő szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat.

A Google Inc. az alábbi felületen közli az Adatvédelmi és Általános Szerződési Feltételeket (ez tartalmazza a cookie- kezelésének, letiltásának leírását is): https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A bejegyzések Facebookon történő megosztása sütik használatát igényli. A Facebook felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatát a következő felületen érheti el. https://www.facebook.com/policies?ref=pf.

 

Látja még valaki az adatait?

A Civil Közösségi Szolgáltató Központhoz kapcsolódó bizonyos szolgáltatásaink (hírlevél, adatbázisok) kapcsán kénytelenek vagyunk személyes adatokat továbbítani a pályázati beszámolókban. A pályázatok kezelésére külön törvényi előírások vonatkoznak. Az adatok kezelését a címzettek a  GDPR 6. cikk (1) f. pont szerinti jogos érdekből végzik.

Adatok címzettje:

Miniszterelnökség
Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság
Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya
1054 Budapest, Széchenyi utca 14.

Postacím: 1357 Budapest, Postafiók 6.

Telefon: +36 1 89-66-510

Fax: +36 1 79-50-029

 

Ismerje meg az adatainak védelméhez fűződő jogait!

 

Hozzáférés joga

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk a személyes adatainak kezeléséről. Kérésére 25 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Helyesbítés és törlés joga

Ön írásban kérheti a személyes adatainak (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Kérésére a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül visszajelzést küldünk. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb két héten belül válaszolunk.

Tiltakozás joga

Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését is tőlünk.

Adatok hordozhatóságának joga

Ön írásban kérheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatainak rendelkezésre bocsátását. Az adatait széles körben használt, géppel olvasható formátumban 30 napon belül kaphatja meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenesnek találja, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • ha nekünk már nincs szükségünk a személyes adatara az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapíthatóvá válik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokat internetszolgáltató szervere a BIX-ben (Budapesti internetelosztó központ) tárolja. A biztonsági mentéseket a szolgáltató Budapesten és Szegeden is tárolja.

A regisztrációs és partnerkereső szolgáltatásaink felhő alapúak, amelyek biztonságáról a Google Inc. gondoskodik. Erről bővebb tájékoztatást találhat ezen az oldalon: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A hírlevél feliratkozási adatokat a Webgalamb hírlevél szolgáltató tárolja. Az adatkezelés biztonságáról bővebb tájékoztatást találhat a következő oldalon: http://ens.hu/adatkezeles

 

Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztató és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozzuk fel. Ha úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmére közösen találhassunk megoldást! 

Amennyiben mégis panaszt szeretne tenni, vagy segítségre van szüksége az igényének érvényesítéséhez, jogában áll a felügyeleti hatósághoz fordulni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

telefon: +36-1-391-1400;

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogos igényét polgári peres eljárásban is érvényesítheti. Keresetét a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék felé nyújthatja be.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status