Céljaink

Esély. Az Egyesület azért tevékenykedik, hogy megszűnjenek azok a hátrányok, amelyek a sikeres, boldog, megbecsült életpálya kialakításában és megőrzésében akadályozzák a szűkebb-tágabb környezetünkben élő embereket. Ezért az Egyesület tevékenységeivel és eszközeivel igyekszik mérsékelni és megszüntetni

 • munkavállalás és karrierépítés,
 • a magán- és a családi élet,
 • a közösséghez tartozás,
 • a társadalmi és közéleti részvétel terén elérhető kiteljesedést akadályozó hátrányokat és akadályokat.

Részvétel. Tevékenységeink az Egyesületet befogadó helyi, nemzeti és európai közösségek büszkeségét, összetartozás tudatát, a valós teljesítmények, értékek iránti fogékonyságát építik. Az Egyesület felelősséget érez továbbá azért, hogy a polgárok félelem nélkül, demokratikus keretek között vegyenek részt az őket érintő döntések formálásában, ellenőrzésében.

Esély és Részvétel. Az Egyesület a fenti törekvéseinek keretében is kiemelt figyelmet fordít:

 1. Tarcal és Tokaj-hegyalja Világörökség, valamint Miskolc, Borsod – Abaúj –Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megtartó erejének növelésére, az itt élők életminőségének javítása érdekében:
 2. a szociális,
 3. foglalkoztatási,
 4. egészségügyi,
 5. nevelési, oktatási, képzési,
 6. információs,
 7. kulturális, művelődési és művészeti
 8. gyermek és ifjúsági
 9. környezetvédelmi,
 10. turisztikai szolgáltatások javítására,
 11. a település és a térség gazdag természeti, kulturális és szellemi örökségének feltárására, bemutatására és hasznosítására,
 12. a település és a térség fenntartható, innovatív és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődésére.
 13. a gyermekek, fiatalok lehetőségeinek bővítésére;
 14. az aktív polgárság és a társadalmi innováció előmozdítására;
 15. a társadalmi kohézió erősítésére,
 16. a hátrányt szenvedők, a gyenge és korlátozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező népességen belüli csoportok (különösen a gyermekek, fiatalok, a munkaerő piaci részvétel szempontjából hátrányokkal küzdők, fogyatékkal élők) társadalmi integrációjának, részvételének javítására
 17. a civil társadalom és civil szervezetek működési feltételeinek, szervezeti kultúrájának javítására, együttműködéseik előmozdítására

Az Egyesület céljai elérése érdekében együttműködések, partnerségek építésére törekszik a helyi, megyei, regionális, országos, a külhoni magyar és a nemzetközi intézményekkel és különösen a civil közösségekkel, szervezetekkel.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status