Céljaink

Esély. Az Egyesület azért tevékenykedik, hogy megszűnjenek azok a hátrányok, amelyek a sikeres, boldog, megbecsült életpálya kialakításában és megőrzésében akadályozzák a szűkebb-tágabb környezetünkben élő embereket. Ezért az Egyesület tevékenységeivel és eszközeivel igyekszik mérsékelni és megszüntetni

 • munkavállalás és karrierépítés,
 • a magán- és a családi élet,
 • a közösséghez tartozás,
 • a társadalmi és közéleti részvétel terén elérhető kiteljesedést akadályozó hátrányokat és akadályokat.

Részvétel. Tevékenységeink az Egyesületet befogadó helyi, nemzeti és európai közösségek büszkeségét, összetartozás tudatát, a valós teljesítmények, értékek iránti fogékonyságát építik. Az Egyesület felelősséget érez továbbá azért, hogy a polgárok félelem nélkül, demokratikus keretek között vegyenek részt az őket érintő döntések formálásában, ellenőrzésében.

Esély és Részvétel. Az Egyesület a fenti törekvéseinek keretében is kiemelt figyelmet fordít:

 1. Tarcal és Tokaj-hegyalja Világörökség, valamint Miskolc, Borsod – Abaúj –Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megtartó erejének növelésére, az itt élők életminőségének javítása érdekében:
 2. a szociális,
 3. foglalkoztatási,
 4. egészségügyi,
 5. nevelési, oktatási, képzési,
 6. információs,
 7. kulturális, művelődési és művészeti
 8. gyermek és ifjúsági
 9. környezetvédelmi,
 10. turisztikai szolgáltatások javítására,
 11. a település és a térség gazdag természeti, kulturális és szellemi örökségének feltárására, bemutatására és hasznosítására,
 12. a település és a térség fenntartható, innovatív és inkluzív gazdasági és társadalmi fejlődésére.
 13. a gyermekek, fiatalok lehetőségeinek bővítésére;
 14. az aktív polgárság és a társadalmi innováció előmozdítására;
 15. a társadalmi kohézió erősítésére,
 16. a hátrányt szenvedők, a gyenge és korlátozott érdekérvényesítési képességgel rendelkező népességen belüli csoportok (különösen a gyermekek, fiatalok, a munkaerő piaci részvétel szempontjából hátrányokkal küzdők, fogyatékkal élők) társadalmi integrációjának, részvételének javítására
 17. a civil társadalom és civil szervezetek működési feltételeinek, szervezeti kultúrájának javítására, együttműködéseik előmozdítására

Az Egyesület céljai elérése érdekében együttműködések, partnerségek építésére törekszik a helyi, megyei, regionális, országos, a külhoni magyar és a nemzetközi intézményekkel és különösen a civil közösségekkel, szervezetekkel.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status