Civil hírek, közleményekCivil működés

Fontos határidők 2024. május-június

Május 31.

Beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése!

A civil szervezetek a 2023. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére.  A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott a szervezet beszámolási módjának megfelelő formanyomtatványon kell teljesíteni:

  • Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2023. év – Pk-941
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2023. év – PK-942
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2023. év- PK-943

Fontos tudnivalók:

  • A beszámolót el kell fogadnia az alapítvány kuratóriumának, illetve az egyesület közgyűlésének (online ülés megtartására, vagy ülés tartása nélküli döntéshozatalra, csak akkor van mód, ha a létesítő okirat ezt lehetővé teszi. A megismételt közgyűlést a rendes ülés napjára is össze lehet hívni!)  
  • A kettős könyvvitelt vezető szervezetek számára kötelező a Számviteli törvény (2000. évi C. törvény 88. §) szerinti tartalommal kiegészítő mellékletet is készíteni az egyszerűsített éves beszámolóhoz/éves beszámolóhoz. Ezek a szervezetek kötelesek a támogatások felhasználásáról is számot adni a kiegészítő mellékletben. Ennek tartalmát a civil törvény (2011. CLXXV tv. 29. § (4) bekezdés) rögzíti 
  • Az 5 millió feletti mérlegfőösszegű szervezetek is elektronikus úton kötelesek beszámolóikat benyújtani
  • Azokat az egyesületeket, alapítványokat, amelyek éves beszámolójában a mérleg fő összegé eléri a 20 millió forintot, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) idén is ellenőrzi. (kivételek: a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületek; a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti vallási közösségek; a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.
  • Változott a jogszabály.Magasabb lett az értékhatár, ahol a szervezetek kötelesek szakképzett és engedéllyel rendelkező könyvelőt megbízni vagy alkalmazni. A beszámoló elkészítéséhez azoknak a szervezeteknek kötelező szakképzett és engedéllyel rendelkező szakembert megbízni, amelyek éves (éves szintre átszámított) bevétele – a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az üzleti évben várhatóan – meghaladja  a 20 millió forintot. (a korábbi értékhatár 10 millió Ft volt.) – lásd. 479/2016. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 15 § (2) bekezdés 

A beszámolóval kapcsolatos részeletes információk érhetők el a honlapunkon: itt

Május 31.

Társasági adóbevallás, illetve az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása

Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani.

A TAONY-t akkor nyújthatja be az alapítvány, egyesület, szövetség, közalapítvány, stb. ha az adóévben nem volt vállalkozási tevékenységből származó bevétele, illetve nem is számolt el a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást.

Figyelni kell rá, hogy az ingatlan-hasznosítása nem a civil törvény alapján nem vállalkozási tevékenység, de mégis társasági adó bevallási kötelezettséggel jár.

Ha a szervezet elmulasztja a május 31-i határidőt, akkor a TAONY helyett TAO bevallást kll benyújtani, kkor is, ha nem volt vállalkozási, vagy ingatlangazdálkodással kapcsolatos tevékenysége.   

 

Május 31.

SZJA 1% elszámolás

Azok a szervezetek, amelyek 2022-ben SZJA 1%-os kiutalásban részesültek és/vagy a az elmúlt évben a NAV-nak beküldött 21KOZ jelű közleményen tartalékolt összeget tüntetettek fel május 31-ig kell beszámolót benyújtani a NAV felé. Az SZJA 1% felhasználásáról a 22KOZ NAV nyomtatványon kell elszámolni. 

Felhívjuk az érintett szervezetek figyelmét, hogy amennyiben a megszűntetésre irányuló eljárást kezdenek, vagy ilyen eljárás alatt állnak töröltessék magukat az SZJA 1% fogadására jogosult szervezetek közül. Ezt a 24KOZ nyomtatványon tehetik meg. 

 

Június 10.

KSH adatszolgáltatás

A civil és egyéb nonprofit szervezeteknek 2024. június 10-én éjfélig kell teljesíteni a KSH irányában a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket! A civil szervezeteknek az OSAP 1156 számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című elektronikus kérdőívet kell benyújtania a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül! Az adatszolgáltatás a 2016. évi CLV. törvény (Stt.) 24. § alapján kötelező.

 

Június vége 

Adományok után járó normatív kiegészítő támogatás

Idén is megjelenik majd a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére” című (NEAN-KP-1-24 jelű) pályázati felhívás. A pályázat célja: a civil szervezetek működésének támogatása A szervezet által igényelhető támogatás összege a 2023. évben gyűjtött adományok értékének 10%-a. A normatív támogatást azok a szervezetek tudják igénybe venni, amelyek legalább 100.000 Ft értékű adományt szerepeltetnek a 2023. évről készült beszámolójukban (vagy igazolják, hogy legalább ilyen értékű adományt gyűjtöttek a 2023. évben). A támogatás minimum összege 10.000 Ft; a maximum összege 750.000 Ft.
A 2023. évi beszámoló elfogadásnál oda kell figyelni arra, hogy az eredménylevezetésben vagy eredménykimutatásban megjelenjen a szervezet által fogadott pénzbeli, természetbeni esetleg szolgáltatási adomány értéke.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status