Pályázatok

Tájékoztatás a NEA 2023. évi támogatások beszámolóinak benyújtásának módjáról

A Bethlen Gábor Alapkezelő tájékoztatatót adott közre a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2023. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámolóinak benyújtásának módjáról. A honlapunkon szó szerint közöljük a 2024. április 30-én kiadott tájékozatást. 

 

FIGYELEM! A beszámolók benyújtásának határideje a NEAO, NEAG támogatási kategóriák esetében 2024.04.30., míg a NEAN támogatási kategória tekintetében 2024.05.30.

A beszámolókat eddig a határidőig szükséges benyújtania Nemzetpolitikai Informatikai Rendszerben (a továbbiakban: NIR) és postai úton a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) részére.

A beszámoló elkészítéséhez nyújt segítséget az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások beszámolójához” c. dokumentum (a továbbiakban: Útmutató), amely az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2023_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf

Az Alapkezelő honlapján közzétételre került továbbá a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi forrása terhére, valamint a Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2023. évi forrása terhére biztosított támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) is, amely az alábbi linken érthető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2023_NEA_aszf.pdf

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyszerűsített beszámoló benyújtására a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi forrásai terhére biztosított támogatások közül az alábbiak esetében van lehetőség:

  • normatív támogatási kategória támogatásai (NEAN),
  • egyszerűsített támogatási kategória támogatásai (NEAG),
  • a NEAO támogatási kategória legfeljebb hárommillió forint összegű támogatásai,
  • az egyedi kérelemre nyújtott (NEAE) támogatási kategória legfeljebb hárommillió forint összegű támogatásai.

Az egyszerűsített beszámoló benyújtására vonatkozó speciális szabályokat az Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – az Útmutató 3. fejezetében előírt szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról.

A nyilatkozatot az Útmutató 13.11 mellékletben szereplő „Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat” elnevezésű dokumentum kitöltésével kell megtenni.

A nyilatkozat szerkeszthető formában az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/nyilatkozat_avr_93_1a_-bekezdese_szerinti_beszamolohoz.docx

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nyilatkozatban kért adatokat a támogatói okiratban foglalt adatoknak megfelelően szükséges megadni.

A nyilatkozat egy eredeti, a Kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát szükséges benyújtani postai úton az Alapkezelő részére.

A Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként (a nyilatkozat mellett) – az Útmutató 4. fejezetében előírt pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítő eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be is az „Iratok” fülön. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyszerűsített elszámolási rendszerben a számlaösszesítőn a NIR által automatikusan benyújtandónak kijelölt bizonylatok beküldése nem szükséges!

A nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha az Alapkezelő erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

Ha már a jelen tájékoztató megjelenése előtt benyújtotta a Kedvezményezett a beszámolótilletve annak részeként a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, azonban a jelen tájékoztató, illetve az Útmutató alapján a pályázat egyszerűsített elszámolású, az egyszerűsített beszámoló részét képező nyilatkozat benyújtását az Alapkezelő erre vonatkozó hiánypótlási felhívása alapján lesz lehetősége pótolni. 

Amennyiben a támogatási összeg egészével nem tud elszámolni, akkor a fel nem használt támogatás összegét a kedvezményezett köteles visszautalni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000- 00294896-50000263 számú számlájára, az utalás közlemény rovatában feltüntetve a pályázat azonosítószámát. A fel nem használt támogatás visszautalását követően a beszámoló részeként a fel nem használt támogatás visszautalását alátámasztó nyitó- és záró egyenleggel ellátott bankszámlakivonat másolatának, illetve a fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat kedvezményezett képviseletére jogosult személy által cégszerűen aláírt eredeti példányának benyújtása szükséges. A fel nem használt támogatási összeg rögzítése a NIR-ben is szükséges.

A fel nem használt támogatásról szóló nyilatkozat az alábbi linken érhető el:

https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/nea_nyilatkozat_fel_nem_hasznalt_tamogatasrol.pdf

További információért keressen minket bizalommal!

NEA Elszámolások Ügyfélszolgálat:

telefon: +36 1 795 7999

hétfőn délután 14-től 16 óráig,

szerdán délelőtt  9-től 11 óráig

E-mail: nea.elszamolasok@bgazrt.hu

Postacím:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1253 Budapest Pf. 36.

Kérjük, hogy a borítékon feltétlenül tüntessék fel a pályázat azonosítószámát!

 

2024.04.30.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status