Pályázatok

Egyszerűsített elszámolás

Tájékoztató az egyes államháztartási szabályoknak a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt költségvetési támogatásokra vonatkozó, veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 359/2023. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) által biztosított egyszerűsített elszámolási lehetőség alkalmazásáról a Nemzeti Együttműködési Alap terhére nyújtott támogatásokra vonatkozóan.

A Korm. rendelet az egyszerűsített elszámolási lehetőséget a Nemzeti Együttműködési Alapból nyújtott (a továbbiakban: NEA) támogatások meghatározott Kedvezményezettjei részére is biztosítja. Az érintett NEA támogatások/Kedvezményezettek köréről, illetve az egyszerűsített elszámolási lehetőséggel kapcsolatos teendőkről az alábbi tájékoztató ad részletes iránymutatást.

A NEA támogatások Korm. rendelet szerinti egyszerűsített elszámolásához szükséges dokumentum (nyilatkozat) sablonok:

FIGYELEM! Az Alapkezelő minden érintett Kedvezményezettet közvetlenül is meg fog keresni a rá vonatkozó tennivalókkal, ugyanakkor azon Kedvezményezettek, akik élni kívánnak az egyszerűsített elszámolás lehetőségével, ezt a jelen tájékoztató alapján is jelezhetik az Alapkezelő felé.

forrás: BGA Zrt

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status