Civil Központ

A Civil Központ bemutatása

Mi az a Civil Központ?

A civil törvény alapján a Miniszterelnökség a civil közösségi szolgáltató központok (röviden: civil központok) működtetésén keresztül nyújt szakmai támogatást az egyesületek, alapítványok, szövetségek működéséhez. Az ország tizenkilenc megyéjében és Budapesten működő civil központokat nyílt pályázat útján választotta ki a Miniszterelnökség, az ott tevékenykedő civil szervezetek köréből.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület (ERKE) 2015. óta látja el a civil központ címmel járó feladatokat. Legutóbb a 2023-ban nyertük el a címet.  A mostani megbízatásunk 2025. december 31-ig szól.

A civil központ nem egy „hivatal”. A civil központ megnevezés egy programot takar. E program keretében térítésmentes szolgáltatásokat biztosítunk a civil szervezetek elindulásához. építkezéséhez és szükség esetén a megszűnéséhez.

Milyen feladatokat látunk el, mint civil központ?

Feladataink szakmai kereteit a civil törvény határozza meg.  E jogszabály alapján:

 1. igény esetén közreműködünk a civil szervezetek e törvény szerinti adminisztratív (elektronikus úton teljesítendő) kötelezettségeik teljesítésében,
 2. elősegítjük a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését,
 3. részt veszünk a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében,
 4. folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert működtünk a jogi, közhasznúsági területen; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén,
 5. folyamatos információszolgáltatást biztosítunk a civil törvény végrehajtásáról,
 6. adatot, információt szolgáltatunk a Civil Információs Portál számára a szolgáltatásaink elérésével, igénybevételével kapcsolatban
 7. A Nemzeti Együttműködési Alap kollégiumainak kérésére tájékoztatást adunk az adott ellátási területen működő civil szervezetek tevékenységéről.
 8. A vármegyei civil szervezeteket összefogva együttműködjünk az országos rendezvények helyi megvalósításában. Erre jelent példát a Területi Vérellátóval, a Vöröskereszt Megyei szervezetével és más civil szervezetekkel évi két alkalommal rendezett Civil Véradás.
 9. ismeretátadással segítsük a civil szervezeti vezetők, a civil területen feladatot ellátók, a civil szervezeteknél önkéntes tevékenységet végzők munkáját. Ennek jegyében segítjük a Civil Vezetőképző Workshop, illetve más országos kiterjedésű civil képzési projektek megvalósítását.
 10. részt vállaljunk a civil közösségi szolgáltató központok közös feladatainak megvalósításában
 11. Részt veszünk az elektori gyűlések (értsd. NEA Tanács és a NEA kollégiumok civil tagjainak megválasztására irányuló szavazás) szervezésében és lebonyolításában.

A felsorolt feladatokkal a hozzánk forduló civil és egyéb szervezetek konkrét szolgáltatások formájában találkoznak. E szolgáltatásokat az Miniszterelnökséggel kötött szakmai megállapodás és természetesen a hozzánk forduló civil szervezetek igényei alapján biztosítjuk. Tevékenységeinket úgy szervezzük, hogy:

 • a civil szervezetek komplex és személyre szabott szolgáltatást kapjanak, amely egyszerre segíti a jelenlegi helyzetük megismerését és a lehetséges fejlődési utak megtalálását;
 • a szolgáltatásaink többsége a civilek mellett, a velük együttműködő önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, közigazgatási és gazdasági szereplők irányában is nyitott;
 • kiemelten kezeljük a civil szektoron belüli és a szektorok közötti együttműködések, partnerségek kérdéskörét;
 • a „címbirtokosi” pályázatban elvártnál jelentősebb mértékben törekszünk a szolgáltatások kistérségi szintű biztosítására;
 • tisztában vagyunk a megye geopolitikai helyzetével a határon átnyúló kapcsolatok építésével is, mint fejlesztési lehetőséggel számolunk;
 • kiemelt kérdésnek tekintjük a civil szervezetek részvételét a 2021-2027. közötti fejlesztésekben. Azt kívánjuk előmozdítani, hogy a szektor egyszerre vegyen részt e folyamtok alakításában, a források lehívásában, valamint a fejlesztések értékelésében.

Amennyiben a szolgáltatásaink után érdeklődik, kérjük, kattintson ide:  >> Szolgáltatásaink

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status