Pályázatok

A Magyar Művészeti Akadémia pályázata civil szervezeteknek

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.
 
Pályázatot nyújthatnak be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai székhelyű, magyarországi adószámmal nem rendelkező civil szervezetek is.
 
(Pályázat kódja: MMA-24-P1)
 
1. A pályázat célja
 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA)– a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
 
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
 
A jelen pályázati kiírás alapján a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 198 000 000 forint, amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. sz. melléklet XXXIV. MMA Fejezet 4. cím, 7. alcím Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja. A pályázati kiírás alapján rendelkezésre álló keretösszeg az MMA tagozatai között egyenlő arányban kerül felosztásra.
 
3. A támogatás összege és formája
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
 
4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
 
A támogatási igény kizárólag elektronikus úton az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2024. február 7. 23:59-ig nyújtható be:

Részletek az MMA oldalán: itt

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status