Civil gazdálkodásCivil hírek, közlemények

A minimálbér és a garantált bérminimum változásának hatása a civil szervezetekre 2023. december 1 után

A minimálbér és a garantált bérminimum összege jelentősen emelkedett 2023. jdecember 1-től. A bérek változása nem csak a foglalkoztatásra van hatással. Többek között a közérdekű önkéntesek tevékenységének értékét, a civil szervezetek által adható juttatások adómentességét is a minimálbérhez igazodva állapíthatjuk meg. Ezért gyűjtöttük össze a legfontosabb, a minimálbér emelésével összefüggő változásokat. A könyvelésnél is  figyelni kell, mert lehet, hogy az évközbeni változás miatt a 2023. üzleti évben a hasonló tételeket különböző értéken kell figyelembe venni.     

A minimálbér és a garantált bérminimum változása

A legkisebb munkabér (minimálbér) 2023. december 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 2023. december 1. után: 266 800  (2023. jan. 1-nov. 30 között 232 000 Ft/hó volt)
 • hetibér alkalmazása esetén 2023. december 1. után: 61 340  Ft/hét (2023. jan. 1-nov. 30 között  53 340  Ft/hét volt)
 • napibér alkalmazása esetén 2023. december 1. után: 12 270    10 670 Ft/nap (2023. jan. 1-nov. 30 között 10 670 Ft /nap volt)
 • órabér alkalmazása esetén 2023. december 1. után: 1 534  Ft/óra (2023. jan. 1-nov. 30 között 1 334  Ft/óra volt)

A legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak számára a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 2023. december 1. után: 326 000 Ft/hó (2023. jan. 1-november 30 között 296 400 Ft/hó volt)
 • hetibér alkalmazása esetén 2023. december 1. után:  74 950  Ft/hét (2023. jan. 1-nov. 30 között 68 140 Ft/hét volt)
 • napibér alkalmazása esetén 2023. december 1. után: 14 990 Ft/nap (2023. jan. 1-nov. 30 között 13 630 Ft /nap volt)
 • órabér alkalmazása esetén 2023. december 1. után: 1 874 Ft/óra (2023. január 1-nov. 30 között 1 704 Ft /óra volt)

forrás: 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Korábban: 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

Közérdekű önkéntesek tevékenységének értéke

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes munka egy órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér százhatvanad részét kell figyelembe venni. E szerint 2023. december 1. után egy közérdekű önkéntes órát 1 667,5 értékkel lehet kimutatni a civil szervezetek bevételei és ráfordításai között. (2023. január 1-nov. 30 között 1 450 Ft volt egy önkéntes óra elszámolható értéke)  

 

forrás: 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 4.§ (5.) bekezdés

Közérdekű önkéntesek napidíja

A külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén napi díj adható az önkéntesnek. A napidíj egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát.  2023. december 1. után egy személynek havonta 53 360 Ft napidíjat fizethet a szervezet. (2023. január 1-nov. 30 között 46 400 Ft volt ez az érték)

Forrás: 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 2. § (3.) bekezdés

Közérdekű önkéntesek jutalma  

A közérdekű önkéntes tevékenységet végző önkéntesnek a fogadó szervezet jutalmat adhat. A fogadó szervezet egy személynek egy évben jutalomként a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát adhatja adómentesen. 2023. december 1. után az ellenszolgáltatásnak nem minősülő jutalom összege 53 360 Ft. (2023. január 1-nov. 30 között 46 400 Ft volt ez az érték)

Forrás: 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 2. § (3.) bekezdés

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén minimálisan fizetendő órabér 2023. december 1 után:

 • legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, azaz 1 304 Ft/óra,
 • szakképzettéget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum 87%-a, azaz 1 630 Ft/óra.

Napi mentesített keretösszeg (amely alatt nem kell SZJA.t fizetni) 2023. decembereben:

 • szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: 13 871 Ft
 • középfokú végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakör esetén: 17 719 Ft.

A maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2023-ban: 21 340 Ft/nap/fő.

A mentesített keretösszeg 2024. január 1-jétől változik:

A szakképzettséget nem igénylő munkakör esetén: minimálbér esetén 15.951  Ft,

középfokú végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakör esetén: 19.487 Ft.

 

Egyszerűsített foglakoztatás főbb jellemzői 2023. december 1 után

Egyszerűsített foglakoztatási forma Közteher mértéke Ft/nap Maximálisan igénybe vehető napok száma „közteher” NAV befizetés határideje
Turisztikai idénymunka 1 300 120 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig
Mezőgazdasági idénymunka 1 300 120 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig
Alkalmi munka 2 700 90 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig
Filmipari statiszta 8 000 90 nap/év a foglalkoztatást követő hónap 12. napjáig

Forrás: 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról. módosítja az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet.

Megbízási jogviszony – biztosítotti jogviszony megállapítása 

Amennyiben a megbízási jogviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) keretében történő munkavégzésből származó tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri-e a minimálbér 30 %-át, azaz 2023. december 1. után 80 040 Ft (2023. jan. 1- nov. 30 között a 69 000 Ft volt a határ), vagy naptári napokra annak harmincad részét 2 668 Ft-ot (nov. 30-ig 2 320 Ft volt a határ). akkor a megbízott magánszemély biztosítottá válik. Ezért a megbízó szervezet részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után.

forrás: 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 6.§ (1) f.

A 25 év alatti fiatalok adómentessége

Nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig a 25 év alattiaknak. Ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

2023-ban a 25 év alatti fiatalok adókedvezményének összeghatára:

 • jogosultsági hónaponként 499 952 forint, ami 74 993 forint adómegtakarítást jelent.
 • teljes évre fennálló jogosultság esetén 5 999 424 forint, ami összesen 899 914 forint adómegtakarítást jelent.

forrás: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény) 29/F. §-a

A civil szervezetek által adható SZJA mentes juttatások

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 3. pontja alatt kerültek felsorolásra a közcélú juttatások körében adómentes jogcímek. A jogszabály alapján:

 • a közérdekű kötelezettségvállalásból,
 • a közhasznú egyesületből,
 • alapítványból,
 • közalapítványból,

a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke is mentes az adó alól (kivéve a béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat). Ugyanakkor pénzben történő juttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott támogatás tekinthető adómentesnek. A minimálbér 50%-a 2023. december 1 után 133 400 Ft. (2023. jan. 1 – nov. 30 között a minimálbér 50 százaléka 116.000 Ft volt).

forrás: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. törvényhez 3.3. pont Az adómentes bevételekről

Fontos tudni, hogy a NAV és a Pénzügyminisztérium közös állásfoglalása alapján:

„A felsorolásban szereplő szervezeteket külön-külön kell értelmezni, vagyis az alapítványnak nem kell közhasznúnak lennie, bármilyen céllal létrehozott alapítvány élhet a kedvezményes rendelkezéssel. Fontos azonban, hogy az adómentesség csak akkor alkalmazható, ha az alapítvány, közalapítvány, közhasznú egyesület a juttatást a közhasznú céljával összhangban, a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek nyújtja. Az alapítványnak tehát nem kell feltétlenül közhasznúnak lennie, de a juttatás céljának és a juttatásban részesülő magánszemélynek az alapítvány alapító okiratában rögzített közhasznú célhoz kell kapcsolódnia. Mindezek alapján a közhasznú minősítéssel nem rendelkező alapítvány is jogosult arra, hogy az alapító okiratában megfogalmazott közhasznú céljával összhangban adómentesen nyújtson juttatást a közhasznú cél szerint címzett magánszemély részére.”

A NAV [NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-1171/2020., Pénzügyminisztérium PM/4130/1/2020.]

https://nav.gov.hu/ado/adozasi_kerdes/2020_3__Adozasi_kerde20200312

Reprezentáció, üzleti ajándék

Egyedi rendelkezést tartalmaz az Szja tv. az egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is) által juttatott reprezentáció és üzleti ajándék esetére. Az említett szervezetek által az adóévben nyújtott reprezentáció és üzleti ajándék együttes értékéből mentes az adó alól a jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg. Az üzleti ajándékok közül csak azok vehetők figyelembe, amelyeknek az egyedi értéke a minimálbér 25 százalékát 2023. dec. 1. után a 66 700 Ft-ot nem haladja meg.  (2023. jan 1. – 2023. nov. 30. között: 58.000 Ft volt a határ)

forrás: A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (5)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status