GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések a NEA 2024. évi pályázatival kapcsolatban?

Hol találhatók meg a pályázati felhívások?

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati felhívásai elérhetők a Civil Információs Portálon:  https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html

Szerintünk célszerűbb a NEA pályázatokat kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt oldalán megkeresni a felhívásokat és az útmutatókat: 

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-2024/

A bgazrt.hu oldalon a felső menüsávban a pályázat beadásához szükséges elektronikus pályázati felület a „NIR” is elérhető.    

Hol lehet benyújtani a pályázatokat?

A pályázatokat csak elektronikusan a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (a továbbiakban: NIR) lehet benyújtani.

Hol érhető el a NIR?

A NIR-t a www.bgazrt.hu oldalon (a NIR belépési pontra kattintva), vagy közvetlenül a  https://nir.bgazrt.hu/bga/ oldalon keresztül lehet elérni.

Van valamilyen segédlet a NIR regisztráció elvégzéséhez, a regisztrációs adatok módosításához?

A NIR belépési oldalán (https://nir.bgazrt.hu/bga/) elérhető a Regisztrációs kézikönyv.  Vagy letölthető:  innen (pdf) 

Nem tudom, hogy a szervezet regisztrált-e már korábban a NIR rendszerbe?

A NIR rendszerben sajnos nincs regisztráció kereső. Sem név, sem adószám alapján nem tudjuk ellenőrizni, hogy a szervezetet regisztrált-e már korábban.

A 2020. vagy a későbbi évekre vonatkozó NEA, VCA, FCA pályázatok adatai alapján tudunk következtetni arra, hogy a szervezet korábban már regisztrált. (A korábbi NEA támogatásokról itt talál információkat: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/tamogatasok_kereso/index.html) De arra is van lehetőség, hogy a BGA Zrt munkatársainak segítségét kérjük a kérdés megválaszolásához.  

A Civil Központ tud segíteni a regisztrációban? Milyen dokumentumot vigyek magammal?

Tudunk segíteni a regisztrációban. A bankszámla adatokon kívül minden más adatot el tudunk érni a birosag.hu oldalról. Külön csak a szervezet számlaszámára és a pénzintézet nevére van szükség a regisztrációhoz.

Kérjük előzetesen egyeztessen időpontot!      

Elfelejtett jelszó esetén hogyan történik a belépési kódok (felhasználónév, jelszó) igénylése?

A belépési kódokat a nea@bgazrt.hu e-mail címen keresztül lehet igényelni a következő adatok megadásával: szervezet neve, adószáma, címe, e-mail címe, képviselő neve. Az e-mailhez mellékletként csatolni szükséges a NIR-ben regisztrált, aláírási jogosultsággal rendelkező képviselő erre vonatkozó kérelmét, aláírásával ellátva.

Azon pályázók esetében, akik korábban már regisztráltak a NIR-be, szükséges-e ismételten regisztrálni?

Ha a pályázó már rendelkezik NIR regisztrációval, nem szükséges újra regisztrálnia, azonban, ha a regisztrációt követően változott a pályázó valamely NIR-ben rögzített adata, akkor azokat aktualizálni szükséges.

A regisztráció során a pályázó szervezet megalakulásának dátuma adatmezőbe mit szükséges beírni?

A szervezetet bejegyző jogerős végzés dátumát szükséges beírni. Ez az adat a www.birosag.hu oldalon a szervezet adatainál a “Legelső adatállapot” menüpontban is megtalálható.

Mennyi a pályázati díj és hogyan kell teljesíteni?

Kérjük figyelmesen olvassa el a pályázati felhívást 8.2. pontját. Minden pályázónak a pályázat beadása napjáig 2.000,- Ft, azaz kettőezer forint pályázati díjat kell átutalnia a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. számlaszámára:

10032000-00310024-00000017

IBAN HU20100320000031002400000017

Az átutalást igazoló dokumentumot (pl. átutalási megbízás vagy bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel vagy számlatörténet) minden esetben fel kell csatolni a pályázati felületre (Mellékletek fül a pályázati űrlapon). 

Csak akkor véglegesítse a pályázatot a NIR-ben, ha a pályázati díjat már átutalta, és az átutalást igazoló dokumentumot a NIR-ben a Mellékletek űrlapra feltöltötte! 

Kérjük, a pályázati díj megfizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a  megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó – NIR-ben megadott – adószámát, továbbá azt, hogy NEA:   ________-_-__ NEA

A pályázat benyújtásakor a szervezet e-mail címét pontosan szükséges megadni, mert a pályázati díjról szóló számla elektronikus számlaként erre az e-mail címre kerül megküldésre.

Kap számlát a szervezet a pályázati díjról?

Igen. Arra az e-mail címre, amit a szervezet NIR rendszerben megadott. 

Csak a szervezet bankszámlájáról lehet átutalni a pályázati díjat?

Nem. Lényegében bárki átutalhatja a pályázati felhívásban szereplő számlaszámra a pályázati díjat. Ez esetben különösen fontos, hogy a megjegyzés/közlemény rovatban feltüntessék a pályázó szervezet adószámát, továbbá illetve azt, hogy NEA (így:   ________-_-__ NEA)

Visszakaphatom a szervezettől a pályázati díj összegét, ha a saját bankszámlámról utalom át a pályázati díjat?

Igen. A szervezet a házipénztárából pénztárkiadási bizonylat alapján készpénzben vissza tudja adni a helyette befizetett díjat. Illetve a szervezet banki átutalással is rendezheti a „tartozását”. Az átutalást egy belső feljegyzéssel lehet „bizonylatolni”. A pályázati díj megfizetését igazoló dokumentumot mellékelni kell a bizonylathoz.

A BGA Zrt számlát küld a pályázati díj megfizetéséről a szervezet nevére kiállítva.

A pályzati felhívás 5,3 pontja szerint nem kaphatnak támögatást azok a szervezetek , amelyek a 2023. évre kapott támogatásokkal nem számoltak el. Ez igaz? 

A NEA 2023.évre szóló egyszerűsített, összevont és normatív  pályázatait ( beleértve a NEAO-KP-1-2023, a NEAG-KP-1-2023, valamint a NEAN-KP-1-2023
támogatásokat is). 2024. május 31-ig kell leszámolni. Ezért a NEA 2024. évre vonatkozó 2023. október 2-án megjelent  összetett és vegyes páláyázatain igénylhetnek támpgatást azok a szervezetek is, amelyeknél még folyamatban van a 2023. évi páláyzatok megvalüsítása.    

Van-e lehetőség hiánypótlásra?

A pályázatok formai ellenőrzése során hiánypótlásra nincs lehetőség.

Mit jelent a hatókör és milyen hatókörök különböztethetőek meg?

A hatókör: a civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;

b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;

c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;

d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

Hatókörtől függetlenül lehet bármelyik kiírásra pályázatot benyújtani?

A NEA összevont pályázati kiírásokra hatókörtől függetlenül lehet pályázatot benyújtani. Az egyszerűsített pályázati kiírásra kizárólag helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek nyújthatnak be a pályázatot, amennyiben a szervezet számviteli beszámolóban kimutatott összbevétele két egymást követő üzleti évben sem éri el a 7 millió forintot.

Van-e lehetőség idén másik kollégiumhoz benyújtani pályázatot, eltérően az előző években?

Igen, Többek között akkor, ha jogszabályi változás miatt a pályázó az alapcél szerinti tevékenysége alapján másik kollégiumhoz tartozik, mint korábban. Ha a pályázó alapszabályában/alapító okiratában többféle cél is szerepel akkor mega döntheti el, hogy az adott évben melyik kollégiumhoz nyújt be pályázatot. Ha a szervezet kollégiumot vált érdemes lehet frissítenie a bemutatkozását és az adott kollégiumnak megfelelő eredményeket kiemelni az űrlapon.  

Lehet-e több kiírás keretében is pályázatot benyújtania egy szervezetnek?

Azon civil szervezetek, amelyek az összevont pályázati kiírások keretében (NEAO-KP-1-2024 kategóriák) pályázatot nyújtottak be, az egyszerűsített pályázati kiírás (NEAG-KP-1-2024 kategória) keretében pályázat benyújtására már nem jogosultak.

A fentiekre való tekintettel a pályázati kiírások megjelenésekor szükséges eldöntenie a szervezeteknek, hogy melyik kiírás (azon belül melyik kategória) keretében nyújtanak be pályázatot.

Milyen jogállású szervezetek nyújthatnak be pályázatot a NEA kiírásaira?

A pályázat benyújtására jogosult szervezetek körét a pályázati kiírások 5. pontja tartalmazza.

Számít-e a civil szervezet bejegyzésének dátuma?

Igen. A NEA összevont pályázati kiírásra a 2022. december 31. napjáig bejegyzett civil szervezetek, az egyszerűsített pályázati kiírásra pedig a 2021. december 31. napjáig bejegyzett civil szervezetek nyújthatnak be érvényesen pályázatot.

Pályázhat-e nem közhasznú civil szervezet?

Igen, a NEA pályázatai esetében nincs ezzel kapcsolatos kizáró feltétel.

A közhasznú jogállását a szervezet elvesztette, erről azonban még nem kapott kézhez bírósági végzést, vagy az ellen fellebbezés van folyamatban. Szükséges-e ez esetben a Törzsadatok módosítása?

Nem szükséges.

A szervezet címe módosult, a szervezet kérvényezte a változtatást az illetékes hatóságnál, azonban a változtatás még nem emelkedett jogerőre. Ez esetben szükség van-e az adatok módosítására a NIR-ben?

A jogerős bírósági végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül szükséges a NIR-ben a Törzsadatok módosítása.

A szervezet képviselőjének lejárt a mandátuma, tudunk pályázni?

Igen. Akkor, ha az egyesület közgyűlése/az alapítvány alapítója a pályázat benyújtásáig gondoskodik a képviselő megválasztásáról/kijelöléséről. Ekkor fel kell tölteni a tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvét vagy az alapítvány módosított alapító okiratát a képviselő tisztségelfogadó nyilatkozatát, a bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, valamint az igazolását arról, hogy a kérelmet a bíróság befogadta.

Mi az, hogy határon túli szervezet? Németországi magyar szervezet is pályázhat? 

Határon túli civil szervezet a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén, annak jogszabályai alapján működő civil szervezet. A nyugati országokban működő magyar szervezetek is páláyzhatnak a NEA felhívásaira.

Mi a feltétele annak, hogy egy határon túli civil szervezet önállóan nyújthasson be pályázatot?

Határon túli civil szervezet önállóan nyújthat be pályázatot az összevont pályázati felhívások „vegyes”, azaz a szakmai tevékenységet és működést is támogató kategóriáiban. (Közösségi környezet kollégium NEAO-KP-1-2024/2, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium NEAO-KP-1-2024/4, a Nemzeti összetartozás kollégium NEAO-KP-1-2024/6, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium NEAO-KP-1-2024/8 és az Új nemzedékek jövőjéért kollégium NEAO-KP-1-2024/10 pályázati kategória.) Az alábbi feltételeknek kell eleget tennie

  • az önállóan pályázó határon túli civil szervezet korábban társpályázóként nyújtott be NEA pályázatot (akkor is, ha nem volt nyertes),
  • az önállóan pályázó határon túli civil szervezet összevont NEAO-KP-1-2024 kategóriában társpályázóként nem szerepel.
  • A határon túli civil szervezet a pályázói felületen nyilatkozik arról, hogy a székhelye szerinti jogszabályi követelményeknek megfelelően működik, és ha van ilyen kötelezettség, az utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolója rendelkezésre áll.

Fontos! A pályázat benyújtásakor az önállóan pályázó határon túli civil szervezetnek sem kell a bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel időpontjáról és fennálló működéséről szóló igazolást benyújtani! A felhívás ezen pontja téves.

Határon túli szervezet Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezettel együttműködésben nyújthat-e be pályázatot?

Határon túli civil szervezet társpályázóként, egy anyaországi szervezettel együttesen nyújthat be pályázatot az összevont pályázati felhívások „ vegyes”, azaz a szakmai tevékenységet és működést is támogató kategóriáiban. (Közösségi környezet kollégium NEAO-KP-1-2024/2, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium NEAO-KP-1-2024/4, a Nemzeti összetartozás kollégium NEAO-KP-1-2024/6, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium NEAO-KP-1-2024/8 és az Új nemzedékek jövőjéért kollégium NEAO-KP-1-2024/10 pályázati kategória.)

A pályázatot ebben az esetben a Magyarországon bejegyzett civil szervezet nyújtja be, mint főpályázó. A határon túli társpályázónak regisztrálnia kell magát a NIR-ben (ha korábban még nem regisztrált. A határon túli civil szervezet együttműködési szándéknyilatkozatát fel kell tölteni a NIR-ben a mellékletek közé. A határon túli civil szervezetnek a pályázói felületen kell nyilatkoznia arról, hogy a székhelye szerinti jogszabályi követelményeknek megfelelően működik, és ha van ilyen kötelezettség, az utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolója rendelkezésre áll.

Amennyiben a határon túli civil szervezet csak társpályázóként jelenik meg, akkor is regisztrálnia kell a NIR-ben?

Igen, minden pályázónak regisztrálnia kell.

Egy határon túli civil szervezet több pályázatban is szerepelhet?

Nem, egy határon túli civil szervezet érvényesen csak egy pályázatban vehet részt. Akkor is, ha önállóan, illetve akkor is, ha társpályázóként pályázik.

Mikor hiánytalan a beszámoló?  

A pályázati útmutatóiban a 9.2. pont alatti táblázatban megjelennek a számviteli beszámolóra vonatkozó érvényességi feltételek.  Akkor teljes a beszámoló, ha az adatokat a beszámoló űrlapjainak megfelelően ezer forintban (e Ft-ban) tartalmazza, illetve, ha szervezet 2022. előtt alakult, akkor a mérlegben és az eredménylevezetésben/eredménykimutatásban az előző évre vonatkozó oszlop is ki van töltve.  

Ha ez hiányzik új beszámoló elfogadásával és letétbe helyezésével orvosolható.

Az önkéntesek fogadásával kapcsolatos költségek között elszámolható a közérdekű önkéntes törvény hatálya alatt nyújtott, ellenszolgáltatásnak nyújtott jutalom?

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának 24/2023.(08.30.) döntése alapján a nem elszámolható költségnek számít a jutalom. Ez alól a közérdekű önkéntesek jutalmazása sem jelent kivételt.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status