Civil hírek, közlemények

Fontos határidők 2023. május-június

Mozgalmas időszak: a civilek életében.  Civil 1%, beszámoló, TAONY, KSH.

Május 22.

Rendelkezés a civil 1%-ról

Az adófizetők május 20-ig rendelkezhetnek a személyi jövedelemadójuk 1+1 %-áról. A magánszemélyek az általuk egyébként is befizetett SZJA 1%-át egy regisztrált civil szervezet javára ajánlhatják fel. Az adójuk további 1%-ával pedig valamely technikai számmal rendelkező egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot támogathatják.

Fontos tudni, hogy azok a gyermeket nevelő szülők is felajánlhatják az adójuk 1+1%-át, akik a családi adóvisszatérítésben részesültek. A felajánlás teljesítését az állam átvállalta.

A 2022. május 20-i határidő jogvesztő. Aki ezt követően rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen lesz.  Az emberek jelentős része az utolsó pillanatra hagyja a személyi jövedelemadó bevallásának ellenőrzését, benyújtását. Ezért a civil szervezeteknek is május 20-ig tart az 1% kampány időszaka.

A felajánlás módjáról bővebb tájékoztatás olvasható: itt

 

Május 31.

Beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése!

A civil szervezetek a 2022. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére.  A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott a szervezet beszámolási módjának megfelelő formanyomtatványon kell teljesíteni:

Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év – Pk-841

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2022. év – PK-842

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2022. év- PK-843

Fontos tudni valók:

  • A beszámolót el kell fogadnia az alapítvány kuratóriumának, illetve az egyesület közgyűlésének (online ülés megtartására, vagy ülés tartása nélküli döntéshozatalra, csak akkor van mód, ha a létesítő okirat ezt lehetővé teszi. A megismételt közgyűlést a rendes ülés napjára is össze lehet hívni!)  
  • A kettős könyvvitelt vezető szervezetek a támogatások felhasználásáról is a külön mellékletként csatolt számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletben tudnak beszámolni.
  • Az 5 millió feletti mérlegfőösszegű szervezetek is elektronikus úton kötelesek beszámolóikat benyújtani
  • Azokat az egyesületeket, alapítványokat, amelyek éves beszámolójában a mérleg fő összegé eléri a 20 millió forintot, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) idén is ellenőrzi. (kivételek: a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületek; a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti vallási közösségek; a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.

Május 31.

Társasági adóbevallás, illetve az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása

Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozat (TAONY) benyújtani.

A TAONY-t akkor nyújthatja be az alapítvány, egyesület, szövetség, közalapítvány, stb. ha az adóévben nem volt vállalkozási tevékenységből szárnazó származó bevétele, illetve nem is számolt el a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást.

Figyelni kell rá, hogy az ingatlan-hasznosítása nem vállalkozási tevékenység, de mégis társasági adó bevallási kötelezettséggel jár.

 

Május 31.

SZJA 1% elszámolás

Azok a szervezetek, amelyek 2021-ben SZJA 1%-os kiutalásban részesültek és/vagy a 20KOZ jelű közleményen tartalékolt összeget tüntetettek fel május 31-ig kell teljesíteni.

 

Június 12.

KSH adatszolgáltatás

2023. június 12.i határidővel kell teljesítenie a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a KSH irányában a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket! A civil szervezetnek az OSAP 1156 számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című elektronikus kérdőívet kell benyújtania a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status