Kiemelt ügyekPályázatok

A NEA összevont pályázatából kapott 150 ezer Ft elszámolásához is szükség lehet a költségterv és program módosítására

A hamarosan, 2023 március 31.én lezárul a NEA 2022. évi összevont (NEAO-KP-1-2022 jelű) pályázataiank megvalősítási időszaka. Eddig az időpontig lehet a költségtervet  és a pályázat programját (szövegét) módosítani. A támogatás elszámolásánál a 2022 április 1 és 2023. március 31. közötii időszakban teljesült gazdasági eseményeket lehet figyelembe venni. Azaz a hónap utolsó napjáig lehet a 2022- évi támogatás elszámolásánál figyelembe vehető megrendeléseket, megbízásokat, szerződéseket kötni.  Elszámolható kiadást jelent, ha a gazdasági esemény teljesül a megvalóísítási időszak záró napjáig, de a számlát csak ezt követően kapja meg és fizeti ki a szervezet.   

A lezáruló támogatási év újdonsága volt, hogy az összevont (NEAO-KP-1-2022) pályázati kategóriákban megjelent az egyszerűsített támogatás igénylésének lehetősége. Minden pályázó szervezet kérhette, hogy a pályázatának kollégiumi elutasítása esetén 150 ezer Ft értékű egyszerűsített támogatásban részesüljön.

Természetesen ezt az egyszerűsített támogatást is el kell számolni! Az elszámolás a hatályos, a támogató által elfogadott költségterv és (szakmai) program alapján történik. Az érintett szervezeteknek – ha még nem tették meg – valószínűleg módosítaniuk kell a pályázatukat. Az egyszerűsített támogatásként kapott 150 ezer Ft támogatás elmarad az eredetileg igényelt összegtől. Ezért egyes költségvetési és program elemek szükségtelenné, teljesíthetetlenné válhattak.

Minden pályázónak célszerű ellenőrizni Nemzetpolitikai Információs Rendszerben (NIR) a pályázat aktuálisan érvényes költségtervét és programját. Ha szükséges a megvalósítási időszak végéig van lehetőség a költségterv és/vagy a program módosítására. A NEA 2022. évi pályázatainak megvalósítási időszaka 2023. március 31-én zárul.

A szervezet maga döntheti el, hogy mire fordítja az egyszerűsített támogatást. Akkor sem kötelező szakmai elemeket megvalósítani a támogatásból, ha a szervezet az. ún. összevont vegyes (szakmai és működési elemeket is tartalmazó) felhíváson belül pályázott. A teljes támogatási összeget költheti a szervezet működlésére. De dönthet úgy is, hogy a támogatást részben vagy egészben szakmai célokra fordítja. 

Az egyszerűsített támogatás összegét a pályázó egyetlen tételre is fordíthatja. Arra is lehetőség van, hogy a pályázat módosítása során új eredetileg nem tervezett költségsort nyisson.

Mindenképp szükséges módosítást benyújtani, ha:

  • a költségtervben bármely főkategória (fősor) összegé 30%-ánál nagyobb mértékben emelkedik a támogatói okiratban meghatározott (a NIR-ben megjelenő) értékhez képest.
  • Ha a pályázó olyan költségvetési soron szeretne költséget elszámolni, amelyet nem nyitott meg a pályázat benyújtásakor. Tehát van lehetőség új sor nyitására, de a módosítás során ezt indokolni kell!         

A Támogatáskezelő számunkra adott válasza alapján javasoljuk, hogy a szervezet kérje a módosítást, ha eredetileg nem tervezett tételt kíván a támogatásból elszámolni. Továbbá akkor is indokolt a költségterv módosítása, ha a szervezet teljesen törölni akar bizonyos tételeket.

A támogatás felhasználásának nem csak a költségvetés, hanem a tartalom vonatkozásában is illeszkednie kell a pályázat NIR rendszerben megjelenő aktuális állapotához. Érdemes úgy beadni a módosítást, hogy a pályázatban csak a ténylegesen teljesülő vállalások, indikátorok szerepeljenek.        

Fontos! A módosítás nem irányulhat olyan költségek elfogadására, amelyek a pályázati felhívás vagy jogszabály alapján nem támogathatók.  

Nincs szükség módosítási kérelem benyújtására akkor, ha a pályázó:

  1. csak a NIR-ben szereplő (aktuális) hatályos költségterv szerint számol el költségeket;
  2. a támogatás felhasználása során felmerülő eltérések miatt csak az erdetileg tervezett költségvetési alkategóriák között (értsd. a pályázat benyújtása során megnyitott költségvetési sorok között) csoportosít át költségeket. Ezek a költség átcsoportosítások pedig egyik főkategória (fősor) összegét sem növelik meg 30%-nál nagyobb mértékben az eredetileg tervezetthez képest.
  3. a nyitott költségvetési alkategóriákon (sorokon) a tervezett összegnél kevesebbet használ fel, és a fel nem használt támogatás összegét – az erről szóló nyilatkozat megtételét követően – visszafizeti.

“Módosítási kérelem beadása:

A NIR-be belépve a felső szürke sorban található Támogatások / Összes támogatásom megtekintése fülre kattintva a rendszer listázza a szervezet aktuális, NIR-ben kezelt támogatásait. A listából ki kell választani a támogatást, amelyhez a módosítási kérelmet be kívánják nyújtani, és a mellette lévő kis nyitott könyv formájú ikonra kell kattintani. Ekkor egy összegző képernyő jelenik meg, a támogatás adataival, alul pedig jobb és bal oldalon egy-egy zöld akciógomb látható: ezek közül kell kiválasztani a „szerződésmódosítás kezdeményezése” gombot és rákattintva megjelenik a módosítási kérelem.”

forrás: BGA Zrt,

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status