Kiemelt ügyekPályázatok

A NEA összevont pályázatából kapott 150 ezer Ft elszámolásához is szükség lehet a költségterv és program módosítására

A hamarosan, 2023 március 31.én lezárul a NEA 2022. évi összevont (NEAO-KP-1-2022 jelű) pályázataiank megvalősítási időszaka. Eddig az időpontig lehet a költségtervet  és a pályázat programját (szövegét) módosítani. A támogatás elszámolásánál a 2022 április 1 és 2023. március 31. közötii időszakban teljesült gazdasági eseményeket lehet figyelembe venni. Azaz a hónap utolsó napjáig lehet a 2022- évi támogatás elszámolásánál figyelembe vehető megrendeléseket, megbízásokat, szerződéseket kötni.  Elszámolható kiadást jelent, ha a gazdasági esemény teljesül a megvalóísítási időszak záró napjáig, de a számlát csak ezt követően kapja meg és fizeti ki a szervezet.   

A lezáruló támogatási év újdonsága volt, hogy az összevont (NEAO-KP-1-2022) pályázati kategóriákban megjelent az egyszerűsített támogatás igénylésének lehetősége. Minden pályázó szervezet kérhette, hogy a pályázatának kollégiumi elutasítása esetén 150 ezer Ft értékű egyszerűsített támogatásban részesüljön.

Természetesen ezt az egyszerűsített támogatást is el kell számolni! Az elszámolás a hatályos, a támogató által elfogadott költségterv és (szakmai) program alapján történik. Az érintett szervezeteknek – ha még nem tették meg – valószínűleg módosítaniuk kell a pályázatukat. Az egyszerűsített támogatásként kapott 150 ezer Ft támogatás elmarad az eredetileg igényelt összegtől. Ezért egyes költségvetési és program elemek szükségtelenné, teljesíthetetlenné válhattak.

Minden pályázónak célszerű ellenőrizni Nemzetpolitikai Információs Rendszerben (NIR) a pályázat aktuálisan érvényes költségtervét és programját. Ha szükséges a megvalósítási időszak végéig van lehetőség a költségterv és/vagy a program módosítására. A NEA 2022. évi pályázatainak megvalósítási időszaka 2023. március 31-én zárul.

A szervezet maga döntheti el, hogy mire fordítja az egyszerűsített támogatást. Akkor sem kötelező szakmai elemeket megvalósítani a támogatásból, ha a szervezet az. ún. összevont vegyes (szakmai és működési elemeket is tartalmazó) felhíváson belül pályázott. A teljes támogatási összeget költheti a szervezet működlésére. De dönthet úgy is, hogy a támogatást részben vagy egészben szakmai célokra fordítja. 

Az egyszerűsített támogatás összegét a pályázó egyetlen tételre is fordíthatja. Arra is lehetőség van, hogy a pályázat módosítása során új eredetileg nem tervezett költségsort nyisson.

Mindenképp szükséges módosítást benyújtani, ha:

  • a költségtervben bármely főkategória (fősor) összegé 30%-ánál nagyobb mértékben emelkedik a támogatói okiratban meghatározott (a NIR-ben megjelenő) értékhez képest.
  • Ha a pályázó olyan költségvetési soron szeretne költséget elszámolni, amelyet nem nyitott meg a pályázat benyújtásakor. Tehát van lehetőség új sor nyitására, de a módosítás során ezt indokolni kell!         

A Támogatáskezelő számunkra adott válasza alapján javasoljuk, hogy a szervezet kérje a módosítást, ha eredetileg nem tervezett tételt kíván a támogatásból elszámolni. Továbbá akkor is indokolt a költségterv módosítása, ha a szervezet teljesen törölni akar bizonyos tételeket.

A támogatás felhasználásának nem csak a költségvetés, hanem a tartalom vonatkozásában is illeszkednie kell a pályázat NIR rendszerben megjelenő aktuális állapotához. Érdemes úgy beadni a módosítást, hogy a pályázatban csak a ténylegesen teljesülő vállalások, indikátorok szerepeljenek.        

Fontos! A módosítás nem irányulhat olyan költségek elfogadására, amelyek a pályázati felhívás vagy jogszabály alapján nem támogathatók.  

Nincs szükség módosítási kérelem benyújtására akkor, ha a pályázó:

  1. csak a NIR-ben szereplő (aktuális) hatályos költségterv szerint számol el költségeket;
  2. a támogatás felhasználása során felmerülő eltérések miatt csak az erdetileg tervezett költségvetési alkategóriák között (értsd. a pályázat benyújtása során megnyitott költségvetési sorok között) csoportosít át költségeket. Ezek a költség átcsoportosítások pedig egyik főkategória (fősor) összegét sem növelik meg 30%-nál nagyobb mértékben az eredetileg tervezetthez képest.
  3. a nyitott költségvetési alkategóriákon (sorokon) a tervezett összegnél kevesebbet használ fel, és a fel nem használt támogatás összegét – az erről szóló nyilatkozat megtételét követően – visszafizeti.

“Módosítási kérelem beadása:

A NIR-be belépve a felső szürke sorban található Támogatások / Összes támogatásom megtekintése fülre kattintva a rendszer listázza a szervezet aktuális, NIR-ben kezelt támogatásait. A listából ki kell választani a támogatást, amelyhez a módosítási kérelmet be kívánják nyújtani, és a mellette lévő kis nyitott könyv formájú ikonra kell kattintani. Ekkor egy összegző képernyő jelenik meg, a támogatás adataival, alul pedig jobb és bal oldalon egy-egy zöld akciógomb látható: ezek közül kell kiválasztani a „szerződésmódosítás kezdeményezése” gombot és rákattintva megjelenik a módosítási kérelem.”

forrás: BGA Zrt,

 

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status