Civil hírek, közleményekPályázatok

Svájci Alap

Magyarország és Svájc megkötötte a Svájci-Magyar Együttműködési Program, azaz a Svájci Alap II. időszakára vonatkozó keretmegállapodást. A megállapodás kertében Svájc 87.6 millió svájci frank összegű hozzájárulást biztosít Magyarországon megvalósuló fejlesztésekhez. Magyarország társfinanszírozásával (16,529 millió svájci frank) kiegészítve a Svájci Alap keretében közel 40 milliárd Ft összegű támogatás felhasználására lesz lehetőség.

A Svájci Alap kiemelt célja a hátrányos helyzetű régiók felzárkózásának elősegítése. Ennek jegyében a források legalább 50%-át a három hátrányos helyzetű régióban, Észak-Alföldön; Észak-Magyarországon; Dél-Dunántúlon kell felhasználni. A Svájci Alapról szóló megállapodás 13 lehetséges támogatási irányt jelöl meg. Ezek közül csak az alábbi 8 tematikus területen várható pályázati felhívások megjelenése:

  • szakképzés
  • kutatás és innováció
  • mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozása
  • az emberkereskedelem elleni küzdelem
  • energiahatékonyság és megújuló energiaforrások
  • víz- és szennyvízkezelés
  • egészségügy
  • kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok

Néhány a civil szektor számára fontos területen (pl. a polgári szerepvállalás és az átláthatóság, a természetvédelem) nem várhatók pályázatok. A környezet- és energiatudatossággal összefüggő témákban a civil szervezetek szerepe elsődlegesen a szemléletformálás lesz. A hátrányos helyzetű területeken élő romák társadalmi felzárkózása területén a Svájci Alap a digitális írástudás fejlesztését, az online közszolgáltatások hozzáférését helyezi előtérbe.  E téren lényegében a Svájci Alap is ugyanazt a szakmai megvalósítói, kedvezményezetti kört emeli ki, amelyeket az európai uniós források (az EFOP PLUSZ és a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz felhasználása terén is megkülönböztetett figyelmet élveznek. Aza a Svájci Alap a tanodákra, Biztos Kezdet Gyerekházakra, roma szakkollégiumokra, a közösségi házakra, “Csillag házakra”, “Jelenléti Pontokra”, Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hálózatára épít.

 

A felhívások megjelenésére 2023.  év második negyedévétől lehet számítani. A Svájci Alap keretét 2029. végéig lehet majd felhasználni.  A civil szervezetek által végrehajtott projektek vagy programok, amelyek 60%-ot meghaladó mértékben vagy teljes mértékben finanszírozhatók a hozzájárulásból;

 

A támogatási területek áttekintése

Különös célkitűzés és tematikus terület A keret hozzávetőleges összege (Ft) Célok, beavatkozási területek
A gazdasági növekedés és a szociális partnerség erősítése, a (fiatalokat érintő) munkanélküliség csökkentése
1.      Szakképzés 3,59 milliárd Ft Szakképzés 4.0 stratégiájában meghatározott célok szerint

·        a szakképzésben történő vizsgáztatás szemléletének megújítása,

·        a pályaorientáció és tanácsadás javítása, a duális szakképzés megerősítésa a kkv-k bevonásán keresztül.

2.      Kutatás és innováció 4,212 milliárd Ft A kutatóintézetek, egyetemek és vállalkozások kutatási kiválóságának és innovációs kapacitásának megerősítése, valamint a nemzetközi partnerekkel való kutatási és innovációs együttműködések elősegítése. A program 4 komponensen keresztül valósul meg.
3.      Mikrovállalkozások és kkv-k finanszírozása 5,177 milliárd Ft A konstrukció keretében egy tőkealap jön létre. Ennek feladata, hogy elősegítse a technológiaváltó beruházásokat, továbbá az üzleti folyamatok, illetve értékesítési tevékenységek fejlesztését a kreatív iparágakban tevékenykedő, növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások körében.
Migrációkezelés, az integráció támogatása, a közbiztonság javítása
4.      Emberkereskedelem elleni küzdelem

 

 

806 millió Ft A program elsősorban olyan tevékenységeket foglal magában, amelyeknek célja, hogy segítse az emberkereskedelem áldozatait a társadalomba való visszailleszkedésbe, valamint megelőzze az (újbóli) áldozattá válást.

I. Az áldozattá válás megelőzését célzó tevékenységek:

A tevékenységek megvalósítása korszerű kampány- és egyéb eszközök és módszerek – közösségi média és egyéb online felületek, drámapedagógiai módszerek, szimulációs gyakorlat, szakmai tapasztalatcsere – alkalmazásán keresztül történik, mind az áldozatok, mind a velük kapcsolatba kerülő szakmai és társadalmi csoportok (szakértők, rendőrség, influenszerek stb.) bevonásával.

I. Áldozatsegítés és reintegráció a következő területeken valósul meg:

·        az áldozatok utánkövetésének fejlesztése a védett szálláshelyeken;

·        a családjukban nevelkedő gyermekáldozatok számára terápiás intézményi ellátás biztosítása;

·        a kiskorú áldozatok ellátására szolgáló intézményrendszer fejlesztése

A közbiztonság és a biztonság javítása    
Környezet- és klímavédelem
5.      Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások 4,699 milliárd Ft A program hozzájárul a Nemzeti Energia- és Klímaterv megvalósításához, melynek célja, hogy a földgáz használat arányát csökkentse a megújuló energiatermelés révén. Ennek érdekében a program Magyarország különösen jó geotermikus potenciáljának magasabb fokú kihasználását és a jelenlegi geotermikus energiatermelési lehetőségek fejlesztését tűzte ki célul.

A programkomponensek részeként megvalósítandó szemléletformáló elem célja a megújuló energiával kapcsolatos szemléletformálás a figyelemfelkeltő kampányok által az interneten és események formájában, valamint olyan szemléletformáló program kialakítása, amely lehetőséget biztosít az általános és középiskolás diákok számára, hogy megismerkedjenek a tudatos energiafelhasználási, energiatakarékossági lehetőségekkel

Tömegközlekedés 0  
6.      Víz- és szennyvízkezelés 6,332 milliárd Ft A magyarországi vízminőség javítása a települési ivóvízellátó hálózatok megerősítésével és a települési szennyvíztisztító telepek átfogó fejlesztésével, ideértve a mikroszennyező anyagok célzott eltávolítását.

Egy szennyvíztisztító telep átfogó korszerűsítése, beleértve a 4. tisztítási fokozat kiépítését, amely így zászlóshajóként és szemléltető telepként szolgál. Ez alapját képezi a 4. fokozatú szennyvíztisztítás megvalósítására vonatkozó Fehér Könyv kidolgozásának, valamint egy költség-haszon elemzésnek. A Fehér Könyvet úgy kell összeállítani, hogy Magyarország mintaországként szolgálhasson a régió számára.

A civil szerepvállalást átfogó megközelítéssel szükséges integrálni a programba, az egyes megvalósítási helyszínekre összpontosítva és azokat összekapcsolva. A civil szerepvállalási tevékenységek célja a részvételen alapuló struktúrák és folyamatok megerősítése a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.

Hulladékgazdálkodás 0  
Természetvédelem és biodiverzitás 0  
A szociális biztonság szintjének emelése
7.      Egészségügy és szociális védelem

 

 

3,204 milliárd Ft     I.    Programkomponens – Regionális integrált palliatív ellátási egységek kialakítása

   II.    Programkomponens – Integrált palliatív ellátási egységek minőségbiztosítása

 III.    Programkomponens – „Day care centre” – Pécs

 IV.    Programkomponens – Otthonápolási hospice szolgálatok fejlesztése

8.      Kisebbségek és társadalmilag hátrányos helyzetű csoportok 3,967 milliárd Ft A program fejleszti a hátrányos helyzetű területeken élő romák hozzáférését az online szolgáltatásokhoz, valamint a társadalmi felzárkózással foglalkozó szervezetek kapacitását annak érdekében, hogy képesek legyenek megfelelő infrastruktúrát biztosítani a romák számára az internethez és az online szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez. Ez magában foglalja az online szolgáltatások eléréséhez szükséges számítógépeket, táblagépeket és egyéb eszközöket, beleértve informatikai hozzáférési pontok létrehozását (pl. közösségi számítógépes laborok, a szociális szolgáltatók vagy helyi szervezetek és/vagy önkormányzatok irodáin belül külön erre a célra kialakított helyiségek stb.), valamint képzési programokat.
Polgári szerepvállalás és az átláthatóság
Polgári szerepvállalás és az átláthatóság 0  

 

További részletek a Svájci-Magyar Együttműködési Program honlapján: itt

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status