Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve

A koronavírus járvány kedvezőtlen hatásának mérséklésére az EU elindította a NextGenerationEU elnevezésű ösztönző programját.  A hitel felvételéből finanszírozott ösztönző program legfontosabb eleme a Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszköz (RFF). Az RFF révén a tagállamok összesen 723,8 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást, valamint hitelt kaphatnak reformjaik és beruházásaik támogatására. Az RFF forrásainak eléréshez a tagállamoknak több feltételt kell teljesíteni. Az egyik, hogy rendelkezzenek az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa által is jóváhagyott Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervvel. Ez a terv rögzíti, hogy milyen fejlesztéseket, reformokat kíván az adott ország megvalósítani. A terv elkészítésére és elfogadása kapcsán az EU határidőt szabott meg. A tagállamoknak 2022. december 31-ig kellett elfogadott tervvel rendelkeznie. A határidő elmulasztása esetén az érintett tagállam elveszítette volna a neki előzetesen meghatározott keret 70%-át. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (HEE) elfogadták az arra jogosult EU intézmények. Ezzel elhárult annak veszélye, hogy az ország elveszítse az RFF forrásainak jelentősebb részét.       

A források tényleges elérésének vannak további feltételei is. Minden tagállamoknak teljesítenie kell az adott országra vonatkozó mérföldköveket és célokat. Ezeket a Tanács határozza meg a tagállamra vonatkozó országspecifikus ajánlások és a tagállam által benyújtott terv alapján.    Mielőtt sor kerülhetne az RFF-ből származó források tényleges folyósítására, az Európai Bizottság értékeli, hogy a tagállam miként teljesítette a célkitűzéseket, mérföldköveket. Magyarország esetében a kormánynak 27 elvárást ún. „szupermérföldkövet” kell teljesíteni. A 27 elvárás teljesítése nélkül az Európai Bizottság nem folyósíthatja az RFF forrásait.     

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HEE) alapján 2026-ig összesen 2 300 milliárd forint forrást lehet reformokra, stratégiai beruházásokra fordítani. A HEE e forrásokat 9 komponens mentén használja fel.

Komponens neve Komponens keretösszege

(millió euró)

Komponens keretösszege

(milliárd forint)

A komponens részesedése a teljes keretből (%)
A. Demográfia és köznevelés 621 245 11%
B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő 692 273 12%
C. Felzárkózó települések 225 89 4%
D. Vízgazdálkodás 146 57 2%
E. Fenntartható zöld közlekedés 1 414 558 24%
F. Energetika (zöld átállás) 1 246 492 21%
G. Átállás a körforgásos gazdaságra 109 43 2%
H. Egészségügy 1 306 516 22%
I. Állam- és közigazgatás 66 26 1%
Összesen 5 824 2 300 100%
Digitálizációs cél hozzájárulás     29,8%
Klímacél hozzájárulás     48,1%

 

Az EU kötelezően előírta a tagállamok számára, hogy az RFF forrásainak 30%-át a klímavédelmi célokra, 20%-át a digitális átállásra kell fordítani. Magyarország ezeket a kötelező ajánlásokat bőven túl teljesíti. A HEE forrásainak 48,1 % járul hozzá a zöld átállással, 29,8%-a pedig a digitális átállása kapcsolatos célkitűzésekhez. A komponensek keretében végrehajtani kívánt reformok és beruházások többsége a két kiemelt célkitűzés teljesüléséhez is hozzájárul.     

Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Terve elérhető: itt

 

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status