Kiemelt ügyek

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve

A koronavírus járvány kedvezőtlen hatásának mérséklésére az EU elindította a NextGenerationEU elnevezésű ösztönző programját.  A hitel felvételéből finanszírozott ösztönző program legfontosabb eleme a Helyreállítási és Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszköz (RFF). Az RFF révén a tagállamok összesen 723,8 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatást, valamint hitelt kaphatnak reformjaik és beruházásaik támogatására. Az RFF forrásainak eléréshez a tagállamoknak több feltételt kell teljesíteni. Az egyik, hogy rendelkezzenek az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa által is jóváhagyott Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervvel. Ez a terv rögzíti, hogy milyen fejlesztéseket, reformokat kíván az adott ország megvalósítani. A terv elkészítésére és elfogadása kapcsán az EU határidőt szabott meg. A tagállamoknak 2022. december 31-ig kellett elfogadott tervvel rendelkeznie. A határidő elmulasztása esetén az érintett tagállam elveszítette volna a neki előzetesen meghatározott keret 70%-át. Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervét (HEE) elfogadták az arra jogosult EU intézmények. Ezzel elhárult annak veszélye, hogy az ország elveszítse az RFF forrásainak jelentősebb részét.       

A források tényleges elérésének vannak további feltételei is. Minden tagállamoknak teljesítenie kell az adott országra vonatkozó mérföldköveket és célokat. Ezeket a Tanács határozza meg a tagállamra vonatkozó országspecifikus ajánlások és a tagállam által benyújtott terv alapján.    Mielőtt sor kerülhetne az RFF-ből származó források tényleges folyósítására, az Európai Bizottság értékeli, hogy a tagállam miként teljesítette a célkitűzéseket, mérföldköveket. Magyarország esetében a kormánynak 27 elvárást ún. „szupermérföldkövet” kell teljesíteni. A 27 elvárás teljesítése nélkül az Európai Bizottság nem folyósíthatja az RFF forrásait.     

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve (HEE) alapján 2026-ig összesen 2 300 milliárd forint forrást lehet reformokra, stratégiai beruházásokra fordítani. A HEE e forrásokat 9 komponens mentén használja fel.

Komponens neve Komponens keretösszege

(millió euró)

Komponens keretösszege

(milliárd forint)

A komponens részesedése a teljes keretből (%)
A. Demográfia és köznevelés 621 245 11%
B. Magasan képzett, versenyképes munkaerő 692 273 12%
C. Felzárkózó települések 225 89 4%
D. Vízgazdálkodás 146 57 2%
E. Fenntartható zöld közlekedés 1 414 558 24%
F. Energetika (zöld átállás) 1 246 492 21%
G. Átállás a körforgásos gazdaságra 109 43 2%
H. Egészségügy 1 306 516 22%
I. Állam- és közigazgatás 66 26 1%
Összesen 5 824 2 300 100%
Digitálizációs cél hozzájárulás     29,8%
Klímacél hozzájárulás     48,1%

 

Az EU kötelezően előírta a tagállamok számára, hogy az RFF forrásainak 30%-át a klímavédelmi célokra, 20%-át a digitális átállásra kell fordítani. Magyarország ezeket a kötelező ajánlásokat bőven túl teljesíti. A HEE forrásainak 48,1 % járul hozzá a zöld átállással, 29,8%-a pedig a digitális átállása kapcsolatos célkitűzésekhez. A komponensek keretében végrehajtani kívánt reformok és beruházások többsége a két kiemelt célkitűzés teljesüléséhez is hozzájárul.     

Magyarország Helyreállítási és Alkalmazkodási Terve elérhető: itt

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status