Pályázatok

Tájékoztatás a NEA 2022. évben nyújtott támogatásainak elszámolásáról

Idén  szeptember 1-től új elszámolási szabályok léptek életbe. Az új szabályok az egyszerűsített rend szerint támogatott pályázatokat érintik. A változások miatt új elszámolási útmutatót és ÁSZF-et tett közzé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2022. évi pályázatainak elszámolásához kapcsolódó útmutatót Az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások beszámolójához” c. dokumentum elérhető az Alapkezelő honlapján:

Útmutató (.pdf)

Az Alapkezelő honlapján elérhető továbbá a NEA, valamint a „Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben nyújtott támogatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentum is. A dokumentum az alábbi linken érthető el:

ÁSZF (.pdf)

Az új szabályok az egyszerűsített rend szerint támogatott pályázatokat érintik. Így azoknak a szervezeteknek kell különösen figyelni a változásokra, amelyek:

  • a NEAN-KP-1-2022 pályázati felhívásra (az adományok után járó normatív támogatásra),
  • a NEAG-KP-1-2022 pályázati felhívásra (az egyszerűsített pályázat útján járó támogatásra) pályáztak,
  • a NEAO-KP-1-2022 (NEA összevont működési és összevont vegyes) pályázati kategóriákban kérték, hogy a kollégium elutasító döntését követően százötvenezer forint összegű egyszerűsített támogatásban részesüljenek.

A szakmai beszámoló helyett nyilatkozat beküldése

A fent említett körbe tartozó kedvezményezetteknek az egyszerűsített beszámoló részeként – a szakmai beszámoló és annak melléklete benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról. Ezt a „Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat” elnevezésű dokumentum megküldésével kell teljesíteni,  

Az Útmutató 13.11 mellékletben szereplő (a szakmai beszámolót kiváltó nyilatkozat) szerkeszthető formában az alábbi linken érhető el:

„Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat”

Pénzügyi elszámolás benyújtása helyett a számlaösszesítő beküldése

A fent említett körbe tartozó Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – a pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítő eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be.

A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához. De az egyszerűsített elszámolás esetén azokat a bizonylatokat sem kell megküldeni, amelyeket a NIR automatikusan generált számlaösszesítőben beküldendőként („igen” lehetőséggel) jelöl meg.

Az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha a Támogató erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámoló felületeinek megnyitásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) külön értesítőben fogja tájékoztatni a Kedvezményezetteket.

 

További információ:

NEA Elszámolások Ügyfélszolgálat:

telefon: +36 1 795 7999

hétfőn délután 14-től 16 óráig,

szerdán délelőtt  9-től 11 óráig

E-mail: nea.elszamolasok@bgazrt.hu

 

Forrás: Miniszterelnöksdég – Civil Információs Portál 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status