Pályázatok

Tájékoztatás a NEA 2022. évben nyújtott támogatásainak elszámolásáról

Idén  szeptember 1-től új elszámolási szabályok léptek életbe. Az új szabályok az egyszerűsített rend szerint támogatott pályázatokat érintik. A változások miatt új elszámolási útmutatót és ÁSZF-et tett közzé a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közzétette a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2022. évi pályázatainak elszámolásához kapcsolódó útmutatót Az „Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásaira benyújtott támogatási igények alapján biztosított költségvetési támogatások beszámolójához” c. dokumentum elérhető az Alapkezelő honlapján:

Útmutató (.pdf)

Az Alapkezelő honlapján elérhető továbbá a NEA, valamint a „Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat 2022. évben nyújtott támogatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentum is. A dokumentum az alábbi linken érthető el:

ÁSZF (.pdf)

Az új szabályok az egyszerűsített rend szerint támogatott pályázatokat érintik. Így azoknak a szervezeteknek kell különösen figyelni a változásokra, amelyek:

  • a NEAN-KP-1-2022 pályázati felhívásra (az adományok után járó normatív támogatásra),
  • a NEAG-KP-1-2022 pályázati felhívásra (az egyszerűsített pályázat útján járó támogatásra) pályáztak,
  • a NEAO-KP-1-2022 (NEA összevont működési és összevont vegyes) pályázati kategóriákban kérték, hogy a kollégium elutasító döntését követően százötvenezer forint összegű egyszerűsített támogatásban részesüljenek.

A szakmai beszámoló helyett nyilatkozat beküldése

A fent említett körbe tartozó kedvezményezetteknek az egyszerűsített beszámoló részeként – a szakmai beszámoló és annak melléklete benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról. Ezt a „Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat” elnevezésű dokumentum megküldésével kell teljesíteni,  

Az Útmutató 13.11 mellékletben szereplő (a szakmai beszámolót kiváltó nyilatkozat) szerkeszthető formában az alábbi linken érhető el:

„Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat”

Pénzügyi elszámolás benyújtása helyett a számlaösszesítő beküldése

A fent említett körbe tartozó Kedvezményezettnek az egyszerűsített beszámoló részeként – a pénzügyi elszámolás benyújtása helyett – kizárólag a számlaösszesítő eredeti, cégszerűen aláírt példányát kell postai úton megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be.

A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához. De az egyszerűsített elszámolás esetén azokat a bizonylatokat sem kell megküldeni, amelyeket a NIR automatikusan generált számlaösszesítőben beküldendőként („igen” lehetőséggel) jelöl meg.

Az Ávr. 93. § (1a) bekezdése szerinti nyilatkozat és a számlaösszesítő beküldésén túl, további dokumentumok beküldése csak abban az esetben szükséges, ha a Támogató erre vonatkozó értesítő levelet küld postai úton.

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi forrásai terhére biztosított támogatások beszámoló felületeinek megnyitásáról a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) külön értesítőben fogja tájékoztatni a Kedvezményezetteket.

 

További információ:

NEA Elszámolások Ügyfélszolgálat:

telefon: +36 1 795 7999

hétfőn délután 14-től 16 óráig,

szerdán délelőtt  9-től 11 óráig

E-mail: nea.elszamolasok@bgazrt.hu

 

Forrás: Miniszterelnöksdég – Civil Információs Portál 

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status