Pályázatok

Támogatás villany- és a gázár emelkedés részleges kompenzálására civil szervezeteknek

A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZIN Kft.) egyedi támogatást biztosít azon nem állami fenntartók részére – kivéve az egyházi kiegészítő támogatásban részesülő fenntartókat – (a továbbiakban: civil fenntartók), amelyek

 • kötelező állami feladatot ellátó szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatást biztosítanak, illetve
 • családok átmeneti otthonát működtetnek.

Az érintett szolgáltatások listája a szöveg végén található. Támogatásban csak az az engedélyes (székhely/telephely) részesülhet, amely a későbbiekben felsorolt szolgáltatást is biztosít.

A vis maior pénzügyi keret a 2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra biztosít támogatást a villany- és a gázár emelkedés miatt, a rendelkezésre álló forrás keretéig. Támogatási igényt erre az időszakra lehet benyújtani.

A támogatás biztosításának feltétele a 2021. évi azonos időszakra szóló (2021. október 1-től 2021. december 31-ig) villany- és gázszámlák bemutatása, valamint a megemelt díjakat igazoló, szolgáltató által kiállított értesítő, számla vagy szerződés bemutatása. A támogatás összege a villany- és gázáremelkedés összegének legfeljebb 80%-a azzal, hogy az egy finanszírozott ellátottra jutó támogatás mértéke nem haladhatja meg a 388 160 Ft-ot.

A támogatási kérelmet, Adatlapot, az ellátási szerződést (állami feladat átvállalásról szólót) valamint a villany- és gázár emelkedését igazoló dokumentumokat a SZIN Kft. részére szükséges megküldeni a palyazat@szinkft.hu technikai e-mail címre. A mellékletek a honlapról letölthetők.

Az egyedi támogatások iránti kérelmeket a SZIN Kft. folyamatosan bírálja el. A SZIN Kft. egyedi döntést hoz a támogatásról, amely során figyelembe veszi a területi ellátás sajátosságait. A SZIN Kft. megvizsgálja a benyújtásra kerülő dokumentumokat, és a Magyar Államkincstárnál igényelt mutatószám (ellátotti létszám) alapján meghatározza a támogatás összegét. Az így megítélt támogatást a villany- és a gázár emelkedés finanszírozására lehet felhasználni, amelyről a SZIN Kft. részére el is kell számolni a támogatási időszak leteltét követően.

Támogatásban érintett szolgáltatások listája

 1. idősek otthona, a megyei jogú városban vagy a fővárosban működő szolgáltatók kivételével
 2. időkorúak gondozóháza, a 30 ezer fő feletti településen működő szolgáltatók kivételével (ide nem értve a megyei jogú várost)
 3. pszichiátriai betegek otthona
 4. szenvedélybetegek otthona
 5. fogyatékos személyek otthona
 6. pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 7. szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 8. fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 9. pszichiátriai betegek átmeneti otthona
 10. szenvedélybetegek átmeneti otthona
 11. fogyatékos személyek gondozóháza
 12. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
 13. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
 14. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
 15. családok átmeneti otthon
 16. gyermekotthon
 17. lakásotthon
 18. utógondozó otthon

A támogatással kapcsolatban kizárólag emailen adunk tájékoztatást: palyazat@szinkft.hu elérhetőségen!

A fontosabbb kérdések felkerülnek a holnapra is!

Benyújtandó dokumentumok:

 • Aláírt támogatási kérelem
 • Kitöltött Adatlap (excel tábla)
 • Ellátási szerződés (állami feladat átvállalásról szóló)
 • Rezsi különbözetet alátámasztó dokumentumok (2021. és 2022. évi számla, szerdődés, közmű száma. Minden olyan irat, amely igazolja a különbözetet)

A dokumentumokat a palyazat@szinkft.hu email címre kell küldeni! Az adatlapot egy Fenntartó összes jogosult szolgáltatására vonatkozóan kell kitölteni!

Forrás és kapcsolódó fájlok: nfszk.hu

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status