Nekik gyűjtünk adományt. Röviden a bustyaházi Szent Erzsébet Katolikus Óvodáról!

A Szent Erzsébet Katolikus Óvoda egy nálunk kevésbé ismert kárpátaljai nagyközségben Bustyaházán (a Técsői járásban) működik. Az intézmény tavaly volt húsz éves. Az óvodába járó gyermekek sajnos megfogyatkoztak. A háború miatt több család menekült el. Jelenleg 47 gyermek jár az intézménybe. Reméljük az adományaink hozzájárulnak ahhoz, hogy ők a megszokott, szerető környezetükben nevelkedhessenek tovább.    

Ez az óvoda egyidejűleg több közösséget szolgál és több küldetést teljesít. A gyermekek vallásos szellemű nevelése erősíti a környezetében élő néhány száz fős, vegyes nemzetiségű katolikus közösséget. E mellett az óvoda az alapításától kezdve kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gyermek és a szüleik ismerjék és gyakorolják a magyar hagyományokat. Miközben a településen és környékén a magyarok kis számban, teljes kisebbségben élnek. Két évtizeddel ezelőtt a nevelés is  kizárólag ukránul indulhatott el az óvodában. Mára viszont az vált természetessé, hogy az óvoda mindkét csoportjában, valamennyi gyermek a származásától függetlenül két nyelven magyarul és ukránul tanul.  

Bustyaházán nincs magyar nyelvű általános iskolai oktatás. A gyermekek az óvoda elvégzése után a vasárnapi iskola program keretében tanulják tovább a magyar nyelvet és a magyar hagyományokat. Az óvoda pedagógusai a vasárnapi iskola munkájából is kiveszik a részüket. Az óvoda és a vasárnapi iskola példája igazolja  Egry József gondolatának igazságát:  

 „Egy nemzetnél nemcsak az a fontos, hogy vannak-e értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbecsülői”

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status