Civil hírek, közlemények

Fontos határidő! Szeptember 30: bejelentkezés az 1% fogadására

Legkésőbb szeptember 30-ig kell benyújtaniuk a NAV-hoz a 22EGYREG elektronikus nyomtatványt azoknak a szervezeteknek, amelyek 2023-ban szeretnének SZJA 1 % felajánlást fogadni, de még nem szerepelnek a kedvezményezettek között.   

Azok a szervezetek regisztrálhatnak, amelyik legalább két teljes éve működnek. Ezért  most a 2020. december 31. előtt alakult szervezetek kérhetik a NAV-tól, hogy bekerüljenek a kedvezményezettek közé. További feltétel, hogy a szervezet a tevékenységét politikamentesen végezze. Erről a szervezetnek az 22EGYREG nyomtatványon kell nyilatkoznia. E mellett a politikamentes működésről szóló szabályt a létesítő okiratnak (alapszabály, alapító okirat) is tartalmaznia kell.  

A szervezetnek az 22EGYREG űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy közhasznú tevékenységet végez.  Ezúton hívjuk fel rá a figyelmet, hogy a szervezetnek nem kell közhasznú jogállással rendelkeznie. Bármely szervezet jogosult az 1% fogadására, amelyik a létesítő okirata szerint olyan tevékenységet végez, amely közvetve, vagy közvetlenül hozzájárul valamely közfeladat ellátásához. Közfeladatnak azt a feladatot nevezzük, amelynek ellátását valamely nemzeti vagy helyi szintű jogszabály írja elő az államnak vagy az önkormányzatnak. Közel harmincezer közfeladat létezik, Ezért gyakorlatilag mindegyik szervezet jogosult nyilatkozni arról, hogy közhasznú tevékenységet végez. (Az állami és önkormányzati közfeladatokat tartalmazó jegyzék elérhető itt: https://kfk.pest.gov.hu/kozfeladat . Még egyszerűbb megkeresni az 2011. évi CLXXXIX. (önkormányzati) törvény 13. §-ában a kötelező önkormányzati feladatokat).

A regisztrációt elektronikusan a 22EGYREG űrlapon kell benyújtani a NAV felé.   

Az űrlap és az útmutató telepíthető a NAV honlapjáról: innen

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status