Civil gazdálkodás

A civil szervezeteket is közvetlenül érintő adóváltozások

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. kormányrendelet alapján olyan szabályok is hatályba lépnek, amelyek számos civil szervezet működésére is közvetlen hatással lesznek. Átmeneti jelleggel, de megszokottól eltérő szabályok vonatkoznak az egyszerűsített foglakoztatásra és a cégautóadó mértékére.   

Az egyszerűsített foglakoztatás szabályaitól való eltérés

Az extraprofit adókról szóló 197/2022. kormányrendelet alapján júliustól átmenetileg nem az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló (2010. évi LXXV. törvény szabályait kell alkalmazni a közteher mértékének és a nyugellátás alapjának megállapításánál.

A rendeletben megkenő változások:

  1. § Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4. § (2) bekezdésétől eltérően a filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi nettó jövedelme nem haladhatja meg a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százalékát, amely összeget száz forintra kerekítve kell meghatározni. (értsd. a jelenlegi minimálbért alapul véve: 24 000 Ft)
  2. § Az Efo tv. 8. § (2) bekezdésétől eltérően az egyszerűsített foglalkoztatásban foglalkoztatott munkavállaló esetében a munkáltató által fizetendő közteher mértéke:

a) az Efo tv. 7. § (2) bekezdés a) pontja (értsd. mezőgazdasági és turisztikai idénymunka) esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 százaléka, (értsd. a jelenlegi minimálbért alapul véve: 1 000 Ft)

b) az Efo tv. 7. § (2) bekezdés b) pontja (értsd. alkalmi munka) esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a hónap első napján érvényes minimálbér 1 százaléka, (értsd. a jelenlegi minimálbért alapul véve: 2.000 Ft)

c) az Efo tv. 2. § 8. pontjában meghatározott filmipari statiszta alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglakoztatása esetén a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként a minimálbér 3 százaléka (értsd. a jelenlegi minimálbért alapul véve: 6 000 Ft),

azzal, hogy a mértéket száz forintra kerekítve kell meghatározni.

  1. § Az Efo tv. 10. § (2) bekezdésétől eltérően a nyugellátás számítási alapja

a) a 10. § a) pontja szerinti közteher fizetése esetén naponta a hónap első napján érvényes minimálbér 1,4 százaléka (értsd. jelenlegi minimálbért alapul véve: 2.800 Ft),

b) a 10. § b) és c) pontja szerinti közteher fizetése esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 2,8 százaléka (értsd. jelenlegi minimálbért alapul véve: 5.600 Ft),

azzal, hogy az ellátási alapot száz forintra kerekítve kell meghatározni.

11. § (1) A 10. § szerinti közterhet első alkalommal a 2022. július hónapban keletkezett, Efo tv. szerinti foglalkoztatási jogviszonyok esetében kell megfizetni.

(2) Az állami adó- és vámhatóság 2022. július 10-éig honlapján közzéteszi a 10. § szerinti közteher-mértékeket, valamint a 9. § szerinti összeget és a nyugellátás 11. § szerint meghatározott alapját

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szabályaitól való eltérés

A rendelet 6.§ szerint 2022. július 1. és 2022. december 31. között cégautóadó havi mértéke személygépkocsinként, a személygépkocsi kilowattban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztályjelzése alapján az alábbiak szerint alakul:

 

A B C D  
1. Teljesítmény (kW) „0”-„4” környezetvédelmi osztályjelzések esetén „6”-„10” környezetvédelmi osztályjelzések esetén „5”; „14-15” környezetvédelmi osztályjelzések esetén
2. 0-50 30 500 forint 16 000 forint 14 000 forint
3. 51-90 41 000 forint 20 000 forint 16 000 forint
4. 91-120 61 000 forint 41 000 forint 20 000 forint
5. 120 felett 81 000 forint 61 000 forint 41 000 forint

 

A cégautóadó mértéke a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 17/E. §-ában megadotthoz értékekhez képest csaknem duplájára nő.

 

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status