Civil hírek, közleményekCivil működés

Megszűnt a járványügyi veszélyhelyzet

Június 1-től megszűnt a járványhelyzet miatt elrendelt veszélyhelyzet.  Ezzel hatályát veszítette számos veszélyhelyzet idején hozott jogszabály. Teljesen érvényét vesztette pl. a rendezvények, gyűlések szervezését korlátozó 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet. De nem lehet már alkalmazni a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 kormányrendelet szabályait sem.

Már csak azok a szervezetek döntéshozó és ügyvezető szervei hozhatnak határozatot ülés tartása nélkül. illetve tarthatnak ülést elektronikus hírközlő eszközök használatával, melyek létesítő okirata ezt lehetővé teszi.  Kivételt képeznek azok a szervezetek, amelyek június 1-ét megelőzően hívták össze a döntéshozó vagy ügyvezető szerv ülését, kezdeményezték a döntéshozó szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát.

(A 2021. évi CXXX. törvény  10. § szerint „ha a jogi személy ügyvezetése a veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával a döntéshozó szervének ülését már összehívta vagy a döntéshozó szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát már kezdeményezte, a döntéshozó szerv ülését vagy határozathozatalát a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését megelőző napon hatályos, a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni. Az e rendelkezés szerint meghozott határozatot úgy kell tekinteni, mintha azt a veszélyhelyzet ideje alatt hozták volna meg.)

Fontos tudni, hogy a veszélyhelyzet idején a létesítő okiratban foglalataktól eltérő eljárással elfogadott döntések már korábban védelmet kaptak. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  17. § A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával hozott határozata bírósági felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági hatályon kívül helyezésére annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat kizárólag a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazása miatt ütközik a létesítő okiratba.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status