Civil hírek, közleményekCivil működés

Megszűnt a járványügyi veszélyhelyzet

Június 1-től megszűnt a járványhelyzet miatt elrendelt veszélyhelyzet.  Ezzel hatályát veszítette számos veszélyhelyzet idején hozott jogszabály. Teljesen érvényét vesztette pl. a rendezvények, gyűlések szervezését korlátozó 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet. De nem lehet már alkalmazni a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 kormányrendelet szabályait sem.

Már csak azok a szervezetek döntéshozó és ügyvezető szervei hozhatnak határozatot ülés tartása nélkül. illetve tarthatnak ülést elektronikus hírközlő eszközök használatával, melyek létesítő okirata ezt lehetővé teszi.  Kivételt képeznek azok a szervezetek, amelyek június 1-ét megelőzően hívták össze a döntéshozó vagy ügyvezető szerv ülését, kezdeményezték a döntéshozó szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát.

(A 2021. évi CXXX. törvény  10. § szerint „ha a jogi személy ügyvezetése a veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával a döntéshozó szervének ülését már összehívta vagy a döntéshozó szerv ülés tartása nélküli döntéshozatalát már kezdeményezte, a döntéshozó szerv ülését vagy határozathozatalát a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését megelőző napon hatályos, a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések szerint kell lefolytatni. Az e rendelkezés szerint meghozott határozatot úgy kell tekinteni, mintha azt a veszélyhelyzet ideje alatt hozták volna meg.)

Fontos tudni, hogy a veszélyhelyzet idején a létesítő okiratban foglalataktól eltérő eljárással elfogadott döntések már korábban védelmet kaptak. A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény  17. § A jogi személy döntéshozó szerve vagy ügyvezetése a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazásával hozott határozata bírósági felülvizsgálata során az érintett határozat bírósági hatályon kívül helyezésére annak létesítő okiratba ütközése miatt nem kerülhet sor, ha a határozat kizárólag a veszélyhelyzetben alkalmazandó jogszabályi rendelkezések alkalmazása miatt ütközik a létesítő okiratba.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status