Kiemelt ügyekVeszélyhelyzet

Újabb változások az alapítványok működését érintő szabályokban (Frissítve: 2022. március 6.)

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szerint  azok az alapítók, akik nem az alapítók gyűlésében gyakorolják az alapítói jogaikat, 2021. június 1-ét követően már nem hozhatnak, illetve nem közölhetnek a döntést e-mail úján. Tehát, azoknál az alapítványoknál visszaáll a szokásos döntési rend, amelyeknél egy személy, vagy esetleg több személy, de nem az alapítók gyűlésében gyakorolja az alapítói jogokat.

Az alapítók gyűlése, mint az alapítvány döntéshozó szerve ugyanakkor az egyesületekre is vonatkozó szabályok szerint ülésezhet:

 • tényleges személyes jelenléttel,
 • elektronikus hírközlő eszköz használatával,
 • vagy olyan módon, hogy a gyűlésen az alapítók egy része személyesen más része elektronikus hírközlő eszköz használatával vegyen részt.

Az alapítók gyűlésének ezek mellett továbbra is lehetősége van arra, hogy a tagjai e-mail útján is hozzanak határozatot. Ezzel akkor is élhetnek, ha az alapítóokirat nem rendelkezik az ülés tartása nélküli döntéshozatalról. De a közhasznú szervezetek – amelyek esetében jogszabály írja elő az ülések nyilvánosságát – már nem élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy a tagjaik írásban hozzanak határozatot.   

Legkésőbb 2021. október 15-ig kellett az alapítói jogok gyakorlójának (gyakorlóinak) gondoskodnia a tisztújításról, ha az alapítvány bármely tisztségviselőjének megbízatási ideje 2020. november 4. és 2021. június 1. között járt le, illetve, ha a tisztségviselő ebben az időszakban mondott le. Ha az alapítói jogok gyakorlója korábban nem gondoskodott a tisztújításról, a tisztségviselő megbízatása október 15-ig maradhatott fenn.

Legkésőbb 2021. október 15-ig kellett az alapítói jogok gyakorlójának (gyakorlóinak) gondoskodnia a tisztújításról, ha az alapítvány bármely tisztségviselőjének megbízatási ideje 2021. június 1 és augusztus 1 között járt le, illetve, ha a tisztségviselő ebben az időszakban mondott le. Ha az alapítói jogok gyakorlója korábban nem gondoskodik a tisztújításról, a tisztségviselő megbízatása október 15-ig maradhatott fenn.

NIncs haladék a tisztújításra, a megbizatás ideje nem tolódhat ki, ha a tisztségviselő megbízatása:

 • visszahívással;
 • a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 • a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
 • a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozata miatt szünt meg, vagy szűnik meg.

Az alapítvány ügyvezető testülete (kuratóriuma), felügyelőbizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve ülésezhet:

 • tényleges személyes jelenléttel,
 • elektronikus hírközlő eszköz használatával,
 • vagy olyan módon, hogy a közgyűlésen a tagok egy része személyesen más része elektronikus hírközlő eszköz használatával vegyen részt.

De e szervek esetében is fennmarad az lehetőség, hogy írásban, akár e-mail útján egyeztessenek és hozzanak döntést. A közhasznú alapítványok kuratóriumainak ülései a civil törvény szerint nyilvánosak. A rendelet viszont nem egyértelmű. A civil törvény által nyilvános ülések megtartására kötelezett közhasznú szervezetek döntéshozó szervei nem hozhatnak határozatot ülés tartása nélkül. De ezt a szabályt a rendelet nem írja elő az ügyvezető szerv (pl. a kuratórium) vonatkozásában.

A járványhelyzet miatt korábban elrendelt korlátozásokat megszüntette a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet. Ezért 2022. március 7-től megszűnnek a rendezvények szervezésére vonatkozó korlátozások. A civil szervezetek által rendezett programokon, gyűléseken sem kell maszkot viselni és a védettséget igazolni. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status