Kiemelt ügyekVeszélyhelyzet

Újabb változások az egyesületek működését érintő szabályokban (Frissítve: 2022. 03. 06.)

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet alapján egyesületek, szövetségek döntéshozó testületének ülése megtartható:

 • tényleges személyes jelenléttel,
 • elektronikus hírközlő eszköz használatával,
 • vagy olyan módon, hogy a közgyűlésen a tagok egy része személyesen, más része pedig elektronikus hírközlő eszköz használatával vesz részt.

Bizonyos kivétellel továbbra is lehetősége van az egyesület közgyűlésének/küldöttgyűlésének arra, hogy a tagok ülés tartása nélkül, írásban, akár elektronikus levelezés útján hozzanak határozatot. Ezzel akkor is élhet a szervezet, ha az alapszabálya nem rendelkezik az ülés tartása nélküli döntéshozatal lehetőségéről. A közhasznú szervezetek közgyűlései/küldöttgyűlései azonban – amelyek esetében jogszabály írja elő az ülések nyilvánosságát – 2021  június 1. után már nem hozhatnak ülés tartása nélkül határozatot.   

Legkésőbb 2021. október 15-ig kellett összehívni a döntéshozó szerv rendkívüli ülését annak az egyesületnek, amelynek az ügyvezetése hozott döntést a beszámoló elfogadásáról vagy más a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyről. Ezen az ülésen a napirendre kell tűzni az ügyvezetés által, a közgyűlés helyett meghozott döntéseket.  Ha a döntéshozó szerv utólagos határozata megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi a korábbi döntést, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket. A jogi személy ügyvezetése a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben meghozott korábbi döntéséért a Ptk. 3:24. §-a szerint felel a jogi személlyel szemben.

Legkésőbb 2021. október 15-ig kellett tisztújító közgyűlést tartani annak az egyesületnek, amelynél bármely tisztségviselő megbízatási ideje 2020. november 4. – 2021. június 1. között járt le, illetve ahol a tisztségviselő ebben az időszakban mondott le. Ha a közgyűlés korábban nem gondoskodik a tisztújításról a tisztségviselő megbízatása legkésőbb október 15-ig maradhatott fenn.

Legkésőbb 2021. október 15-ig kellett tisztújító közgyűlést tartani annak az egyesületnek is, amelynél bármely tisztségviselő megbízatási ideje 2021. június 1 és augusztus 1 között jár le, illetve ahol a tisztségviselő ebben az időszakban mond le. Tehát, ha júniusban, júliusban jár le a tisztségviselő mandátuma a szervezetnek a szokásos hatvan napnál több ideje van a tisztújító ülés megtatására.  Ám, ha a közgyűlés korábban nem gondoskodott a tisztújításról, a tisztségviselő megbízatása legkésőbb október 15-ig maradhatott fenn.

NIncs haladék a tisztújításra, a megbizatás ideje nem tolódhat ki, ha a tisztségviselő megbízatása:

 • visszahívással;
 • a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 • a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
 • a felügyeleti jogkörében eljáró hatóság vagy bíróság határozata miatt szünt meg, vagy szűnik meg.

Az egyesület ügyvezető testülete, felügyelőbizottsága, valamint jogszabály vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján létrehozott más testületi szerve ülésezhet:

 • tényleges személyes jelenléttel,
 • elektronikus hírközlő eszköz használatával,
 • vagy olyan módon, hogy a közgyűlésen a tagok egy része személyesen más része elektronikus hírközlő eszköz használatával vesz részt.

De e szervek esetében is fennmarad az lehetőség, hogy írásban (pl. e-mail útján) egyeztessenek és hozzanak döntést. A közhasznú egyesületek ügyvezető szervének ülései a civil törvény szerint nyilvánosak. A rendelet viszont nem egyértelmű. A civil törvény által nyilvános ülések megtartására kötelezett közhasznú szervezetek döntéshozó szervei nem hozhatnak határozatot ülés tartása nélkül. De ezt a tilalmat a rendelet nem tartalmazza az ügyvezető szerv (pl. elnökség, vezetőség) vonatkozásában

A járványhelyzet miatt korábban elrendelt korlátozásokat megszüntette a 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet. Ezért 2022. március 7-től megszűnnek a rendezvények szervezésére vonatkozó korlátozások. A civil szervezetek által rendezett programokon, gyűléseken sem kell maszkot viselni és a védettséget igazolni. 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status