Civil Központ események

Polgárok a városépítésben (beszámoló és javaslatok)

Polgárok a városépítésben címmel szerveztünk programot az Európa jövőjéről szóló konferencia részeként. Az erről szóló beszámolót és a javaslatokat olvashatják az alábbi linken. 

időpont 2022. február 7. 16-18.30

Cél

A 2021-2027 közötti európai fejlesztéspolitika egyik fő célkitűzése a „polgárokhoz közelebb álló Európa” megteremtése. Ennek keretében az EU a városok fenntartható, integrált és inkluzív társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődését kívánja előmozdítani.  A „Polgárok a városépítésben” című kis létszámú eseményen a városi polgárok részvételével, az alulról jövő kezdeményezések érvényesülésével foglalkoztunk. A témakört abból a szempontból gondoltuk át, hogy a helyi törekvések milyen gondolati, támogatási és egyéb kapcsolatban állnak az európai városfejlesztési törekvésekkel.

Résztvevők száma és összetétele:

Az eseményen 9 fő vett részt. A rendezvényen 5 fő személyesen, 4 fő online módon jelent meg.  Az eseményen a kiemelt figyelmet érdemlő fiatal és az idős korosztályból egy-egy fő vett részt.

A programot gazdagította, hogy az önkormányzati és a lakossági/civil oldal egyaránt megjelent. Az önkormányzati oldalt 3 fő, a civil/lakossági oldalt 6 fő képviselte.  

 

Módszere:

Az eseményt hibrid módon valósítottuk meg. A személyes jelenlét a program közvetlenségét, a témák szabadabb hangvételű kifejtését erősítette. Az eseményt két óra időtartamra terveztük, de valósjában közel három órán át tartott.  

A témát egy nyitó előadás vezette be. Az előadást követő moderált beszélgetés során a résztevőket saját élményeiből, tapasztalataiból indultunk ki. A résztvevők élményeit állítottuk párhuzamba pl. az URBACT City Lab példáival. (in. REFLECTIONS ON CITIZEN PARTICIPATION IN EUROPE’S CITIES)

A megvalósítást segítette, hogy programot a Miskolci Részvétel Hetéhez igazítottuk. A résztvevők így könnyeben „ráhangolódtak” az esemény céljára.

Sajnos a programot halasztanunk kellett. A moderátor megbetegedése miatt február 1. helyett február 7-én tartottuk meg az eseményt.

Témák

Az eseményen keretében ezekről a témákról volt szó:

 • Mi közünk Európához? A helyi, nemezti és európai szint egymásra hatása a városfejlesztésben.
 • A városfejlesztési politika alakulása 1997-2022
 • Új lipcsei charta 2020.
 • EU tematikus fejlesztési célok
 • A fenntartható városfejlesztés és részvétel – Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák
 • Kézikönyve (EU)
 • CLLD (miért nem működik az eszköz, miért nem)
 • Részvételi ajánlások, részvétel lépcsői
 • URBACT Program
 • URBACT City labs

 

 • A legrosszabb partnerségi tapasztalataink, lépéseink
 • A legjobb élményeink, tapasztalataink, példáink a polgárok bevonására?
 • Jó gyakorlatok a tényleges részvételre: Gdansk, Porto, Párizs és Miskolc   
 • részvételhez szükséges szemlélet ,tudás megszerzése, alkalmazása
 • a közösségi tervezés előnye és alkalmazásának korlátai
 • az elhangzott javaslatok, ötletek rögzítése

A helyi és az európai szint közöti kapcsolat a résztvevők számára egyféle szempontból magától értetődő volt. Mindenki tudta, hogy számos beruházás, fejlesztés az Európai Strukturális Alapok támogatásával valósul meg. Információ hiány azzal kapcsolatban merült fel, hogy az EU várospolitikájában a polgárok részvételének biztosítása is alapelvnek számít. Illetve az sem volt mindenki előtt ismert, hogy milyen egyéb kezdeményezésekben vehetnek részt a fenntartható városfejlesztési stratégiát alkalmazó városok.

Az előzetes elképzelésünk az volt, hogy a résztvevők a közösség által vezérelt fejlesztésekhez (CLLD) kapcsolódó helyi tapasztalatok alapján fognak javaslatokat tenni. A résztvevők ezen a témakörön azonban átléptek. Javaslatot más témákban tettek.  

Az eseményen két ötlet, javaslat született. E javaslatokat az alábbi területek inspirálták:

 • URBACT európai „City lab”
 • a miskolci részvételi koncepció
 • Szlovákia-Magyarország INTERREG Program, Kisprojekt alap
 • az EU által társfinanszírozott beruházások megvalósítás és tervezése

Az egyik javaslat szerint a civilek, közösségek a részvételt érintő tudásának, szemléletének frissítését segítené, ha az európai városfejlesztési célokhoz kapcsolódóan is létezne a civil kezdeményezéseket befogadó „kisprojekt” alap.    

A másik javaslat arra vonatkozik, hogy az EU által társfinanszírozott beruházások esetében legyen mód a beruházást követő üzemeltetési, működtetési időszak finanszírozására. Ez lehetőséget adna arra, hogy tényleges felhasználói tapasztalatok birtokában is lehessen még korrekciókat végrehajtani.

Multiplikátor hatás

Magyarországon ebben az időszakban zajlik a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiák kidolgozása.   A helyi szinteken közvetlenül is érvényesíteni kell az EU által elfogadott  elveket. A témaválasztással helyi szinten azt akartuk erősíteni, hogy a 2021-2027 közötti időszakban a partnerségi alapú tervezés érvényesüljön. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy felvegyük a kapcsolatot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormánytával. A részvételeség módzserei is bekerülhetnek a város 2021-2027 közötti fejlesztési stratégiájába.  

Javaslatok

A polgárok részvételét támogató kisprojekt alap a városfejlesztési politikához kapcsolódóan

 

Az Európai Unió városfejlesztési politikája (pl. Lipcsei Charta 2020) a polgárok közvetlen, illetve alkotó részvételének biztosítását javasolja a városok számára.  A részvétel megvalósítása mindig két irányú folyamatot jelent. A helyi döntéshozók, köztisztviselők mellett a lakosság, a civil társadalom tudatosságát, elkötelezettségét is igényli.  

Azt javasoljuk, hogy a várospolitikát támogató eszközök körében legyen lehetőség kisebb léptékű, a civil szervezetek számára is hozzáférhető projektek támogatására. Olyan kisprojektek támogatására lenne szükség, amelyek egy akció, rövid távú folyamat megtervezéséhez, magvalósításához kapcsolódva lehetővé tenné a polgároknak, szomszédságoknak a részvétel eszközeinek megtanulását.  Azt javasoljuk, hogy a városfejlesztés/várospolitika is legyen az aktív polgári részvétel támogatásának területe.  

 

A fejlesztések megvalósítása után a visszajelzési szakasz finaszírozása

Azt javasoljuk, hogy a városfejlesztés terén a források felhasználása során ne csak a fejlesztés jelenhessen meg. E forrás felhasználhatósága egészüljön ki működtetés, üzemeltetés (bevezető) fázisának részleges támogatásával. Ez lehetővé tenné, hogy a tényleges használaton alapuló lakossági felhasználói igények alapján korrigálni lehessen a fejlesztéseket. A beruházási projektekben a helyi hatóágok fenntartási kötelezettséget vállalnak. Nincs lehetőség a beruházások gyakorlaton alapuló korrekciójára, Ez konfliktusokat eredményezhet.  PL. olyan elemet kell éveken keresztül fenntartani, amely a tervezés során még indokolt volt, de a projekt megvalósítása során elvesztette az érvényességét.         

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status