A rendezvények, események szervezésére vonatkozó hatályos szabályok

(Frissítve: 2022. január)

Veszélyhelyzet ideje

Az Országgyűlés 2022. június 1-ig hosszabbította meg a veszélyhelyzetet. Ezen időszak alatt a kormány olyan rendeleteket is alkothat, amellyel felfüggesztheti egyes törvények alkalmazását, eltérhet a törvényi rendelkezésektől, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

Események, rendezvények szervezése

Civil szervezetek gyűlései, ülései, közgyűlései

A civil szervezetek személyes jelenlét mellett is megtarthatják az üléseiket, gyűléseiket (502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. § (1.) bekezdés).  Ezekre a 484/2020. Korm. rendelet egyéb rendezvényekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Csak akkor nem szükséges a résztvevőknek védettségi igazolvánnyal rendelkezni a személyes jelenlét mellett megtartott gyűlésen/ülésen, ha:

 • azt szabadtéren tartják
 • és az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél kevesebben vesznek részt rajta.

Ha azonban a szabadtéri gyűlésen/ülésen 500 főnél többen jelennek meg, akkor csak a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekek, fiatalok vehetnek részt rajta.

A zárt térben tartott gyűléseken/üléseken létszámtól függetlenül csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekek, fiatalok vehetnek részt.

A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszíne üzemeltetője köteles gondoskodni.

E szabályokat a rendezvény helyszínétől függetlenül be kell tartani! 

Konferenciák, képzések, találkozók, egyéb rendezvények

A 484/2020. Korm. rendelet szerint a sportrendezvények, a sportfesztiválok, a kulturális események, a családi események magánrendezvények, a zenés, táncos rendezvények, valamint falunapok kivételével minden egyéb rendezvényre (pl. konferenciákra, képzésekre stb.) az alábbi szabályok érvényesek. 

A védettségi igazolvány csak akkor nem kell, ha a – jogszabály szerint egyéb rendezvénynek minősülő – eseményt a szabadtéren tartják, és azon az ott foglalkoztatottakon kívül ötszáz főnél kevesebben vannak jelen.

Ha a szabadtéren tartott – jogszabály szerint egyéb rendezvénynek minősülő – eseményen ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, akkor azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszíne üzemeltetője köteles gondoskodni.

E szabályokat a rendezvény helyszínétől függetlenül be kell tartani!

Sportrendezvény

A sportrendezvényen – azaz az olyan versenyrendszerben szervezett versenyen vagy mérkőzésen, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt – nézőként továbbra is csak a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A sportrendezvény szervezője, valamint a sportrendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja

Sportfesztivál

A sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet. A szabadtéren tartott sportfesztivál védettségi igazolvány nélkül is látogatható, ha azon – az ott foglalkoztatottakon kívül – ötszáz főnél kevesebben vesznek részt. 

Ha a sportfesztiválon ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, akkor az eseményen csak a koronavírus ellen védett személyek, a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekek vehet részt.

A sportfesztiválon a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.

Kulturális esemény

A kulturális esemény fogalma alatt a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvényt kell érteni. A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményeken nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A kulturális esemény szervezője, illetve a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja

Színház-, mozi-, hangverseny, táncművészeti, cirkuszi előadás  

A jelenlegi szabályok szerint nem kell a rendezvényszervezésre vonatkozó szabályokat betartani az olyan az előadó-művészeti valamely ágának fellépése céljából megtartott eseményen, ha:

 1. az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,
 2. előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és
 3. a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a színházak, mozik, hangversenytermek, stb. előadásai, ülőhelyre szóló fizetős vagy ingyen jegy ellenében, védettségi igazolvány és a létszámra vonatkozó megkötés nélkül látogathatók. 

Zenés. táncos rendezvény

Zenés. táncos rendezvény alatt azt az eseményt kell érteni, amely válogatott lemezbemutatás (értsd. gépi zeneszolgáltatás) vagy élő előadás útján főszolgáltatásként nyújt zeneszolgáltatást.  A jogszabály nem tesz különbséget, abból a szempontból, hogy a zenés, táncos rendezvényt alkalmilag vagy rendszeresen, illetve nyilvánosan vagy zárt módon szervezik-e meg. 

A zenés, táncos rendezvény helyszínén továbbra is csak koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat. Kivételt jelentenek a rendezvény megvalósításán dolgozók, akik – a helyszínen történő videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen statisztaként közreműködők kivételével – koronavírus ellen nem védett személyek is lehetnek. Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

Falunap

A falunap olyan rendezvény, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű település önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadtéren tartják. A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett, és a rendezvényen a koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek. A falunapon életkorra való tekintet nélkül egyidejűleg legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen.

 

Közösségi, szabadidős terek használata

Mindenki számára nyitva állnak, védettségi igazolvány bemutatása nem szükséges a következő közösségi helyszíneken:

 • színházak, tánc-, zeneművészeti előadások, cirkuszok,
 • a mozik,
 • a közfürdők,
 • a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények,
 • az állatkertek, vadasparkok,
 • a kalandparkok, vidámparkok, játszóházak,
 • a múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és
 • a játékkaszinók és kártyatermek
 • Az e helyszíneken megtartott előadásokon, próbákon, edzéseken védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni.

 

Maszkviselés

A rendelet meghatározza azokat a helyszíneket, ahol minden hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles maszkot viselni.

A közlekedésben kötelező maszkot viselni:

 • a tömegközlekedési eszközön (utasként, illetve vezetőként is, akkor, ha a vezetőfülke nem zárt kialakítású
 • a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein,
 • a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek.

A kereskedelemben kötelező maszkot viselni:

 • az üzletben történő vásárlás során
 • az üzletben történő munkavégzés során
 • a bevásárlóközpont területén az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát. A szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki, amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

A kulturális, művészeti, közművelődési létesítményekben kötelező maszkot viselni: 

 • a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészeti helyszíneken,
 • az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
 • muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
 • közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
 • integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
 • közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
 • a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,

Az ügyintézés során kötelező maszkot viselni:

 • a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén (ügyfélfogadási időben),
 • az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben (ügyfélfogadási időben),
 • minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen egy időben 5 főnél többen tartózkodnak (ügyfélfogadási időben),

A sport-, edző- és szabadidős helyszíneken kötelező maszkot viselni:  

 • a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
 • az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során

Szállás- és vendéglátóhelyen kötelező maszkot viselni:

 • a szálláshelyen történő munkavégzés során,
 • a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát. E szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki, amely nem szolgál a vendéglátó helyen értékesített termékek tárolására, és amelyben vendég nem tartózkodhat.

A védettség igazolása

A védettség igazolására vagy a magyar hatóság által kibocsátott védettségi igazolvány, vagy az EESZT applikáció, vagy a Magyarország által elismert külföldi védettségi igazolás, továbbá 2021. július 1. napjától az oltottságot, valamint a fertőzésen átesettséget alátámasztó uniós digitális Covid-igazolvány is alkalmas.

Ki kaphat védettségi igazolványt?

A védettségi igazolványt az kaphat, aki:

 • Magyarország területén megkapta a védőoltást
 • igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, vagyis az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT-ben) legalább egy pozitív eredményű PCR tesztje vagy antigén gyorstesztje van nyilvántartva
 • vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy átesett a fertőzésen. Ellenanyag-teszt elvégzésével kaphat védettségi igazolványt, akinek nincs az EESZT-ben pozitív PCR- vagy gyorsteszteredménye, vagy a védettségi igazolványa, amelyet azért kapott, mert átesett a betegségen 14 napon belül lejár vagy lejárt. Számukra kérelemre állítják ki az igazolványt, ez elektronikusan vagy bármely kormányablakban személyesen igényelhető. A kérelemmel egyidejűleg 3 000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni.

A védettségi igazolvány érvényessége

 1. Beoltottak esetében jelenleg nincs lejárati ideje a védettségi igazolványának. Ez egyaránt érvényes azokra, akik az alapoltást (egy vagy két dózist) vették fel, és azokra, akik az emlékeztető (harmadik) oltást is megkapták.
 2. Betegségen átesettek védettségi igazolványa a fertőzésből történő felgyógyulás napját követő hatodik hónap azonos napjáig érvényes, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, az igazolvány érvényessége hónap utolsó napjával szűnik meg.

A felgyógyulás napját az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben tartják nyilván. A gyógyulás napját az alábbiak szerint határozzák meg:

 • akinek van fertőzést igazoló pozitív tesztet követően negatív PCR tesztje, annak a negatív teszttől számítják a hat hónapot,
 • akinek nincs negatív PCR tesztje, a pozitív tesztet követő 15. naptól kezdődik a hat hónap;
 • aki kórházban volt a tesztek ideje alatt, annak a kórházból történő elbocsátást követő 10. naptól kezdődik a hat hónap.
 1. Ha ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy a személy korábban valóban fertőzött volt, akkor a védettségi igazolvány érvényessége 4 hónap. Az érvényesség kezdete az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátuma. Az igazolvány a vizsgálatot követő 4. hónap azonos napjáig, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, az adott hónap utolsó napjáig érvényes

Védettségi igazolvány cseréje, pótlása

Az igazolvány elvesztése/eltulajdonítása/megsemmisülése esetén, illetve a védettségi igazolványom szereplő adatokban (pl. név, okmányszám) bekövetkező változás esetén a pótlást vagy cserét kérelemre elektronikus űrlapon a www.magyarorszag.hu weboldalon vagy személyesen bármely kormányablakban be lehet nyújtani igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. A védettségi igazolvány pótlása, cseréje esetében a védettségi igazolvány kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 3.000 forint, amit az igénylőnek átutalással kell megfizetnie.

 

A védettségi igazolvány adatainak ellenőrzése, igazolása

Igazolvány

Az uniós digitális Covid-igazolásra jogosultak az adataikat az „Uniós COVID igazolványon’ ellenőrizhetik. Ugyanez az interneten elérhető dokumentum tartalmazza az uniós digitális Covid-igazolásra szolgáló QR-kódokat. Az „Uniós COVID igazolvány” dokumentumot az eeszt.gov.hu oldalon az Ügyfélkapus hozzáféréssel és TAJ számmal bejelentkezve lehet letölteni (https://www.eeszt.gov.hu)

Mobil applikációk

Az EESZT mobilalkalmazással minden TAJ számmal és Ügyfélkapuval rendelkező a mobil telefonján láthatja a magyar oltási igazolványt, az Uniós oltási igazolványt, az Uniós tesztigazolványt és az Uniós gyógyultsági igazolványt az Európai Unió teljes területén.

Az EESZT Covid Control alkalmazás lehetőséget nyújt a Magyarországon elfogadott előírások betartásával az EU-szabályozásnak megfelelően kiadott Covid-19 tanúsítványok érvényességének és hitelességének ellenőrzésére. Az alkalmazás díjmentes és regisztráció nélkül is használható.

A mobil applikációk elérhetők innen:

https://www.eeszt.gov.hu/hu/mobilalkalmazasok

 

A pályázatok megvalósítási idejének meghosszabbítása

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés 60. pontja alapján érvényben van az a korábbi rendelkezés, amely szerint a veszélyhelyzet hatályba lépése napján, azaz 2020. november 4-én megvalósítási időszakban lévő vagy ezt követően létrejött támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósítási időtartama – és ezzel összefüggésben a beszámolási határideje – a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben, a jogszabály erejénél fogva meghosszabbodik.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status