Pályázatok

Elérhetők az ERASMUS+ Program pályázati felhívásai

A pályázati felhívás alapja az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i(EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet. A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó európai jogszabály tételesen rögzíti az Erasmus+ program célkitűzéseit és intézkedéseit. 

Intézkedések
A felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. fő intézkedés – Egyéni tanulási célú mobilitás
– Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén
– Ifjúsági részvételi tevékenységek
– DiscoverEU – Inklúziós intézkedések
– Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén

2. fő intézkedés – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés
– Együttműködésre irányuló partnerségek:
– Együttműködési partnerségek
– Kisléptékű partnerségek
– Kiválósági partnerségek:
– Szakképzési kiválósági központok
– Erasmus+ tanárképző akadémiák
– Erasmus Mundus intézkedések
– Innovációs partnerségek:
– Innovációs szövetségek
– Jövőorientált projektek
– Kapacitásépítés a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúságügy és a sport területén
– Nonprofit európai sportrendezvények

3. fő intézkedés – A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás
– Együtt Európa Ifjúsága
Jean Monnet tevékenységek:
– Jean Monnet intézkedés a felsőoktatás terén
– Jean Monnet intézkedés az oktatás és képzés más területein;

Támogathatósági feltételek
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulási célú mobilitásához, az ifjúsági részvételi tevékenységekhez és a DiscoverEU inklúziós intézkedéshez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
A következő országok vehetnek részt teljes mértékben az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:
– az Európai Unió 27 tagállama és a tengerentúli országok és területek,
– a programhoz társult harmadik országok:
– az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
– az EU-tagjelölt országok: a Török Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság és a Szerb Köztársaság(3).
Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezen felül a programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek előtt is nyitva állnak.
A részvételi feltételek részletesebb leírását lásd a 2022. évi Erasmus+ program útmutatójában.

Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 179 millió euró:
Oktatás és képzés: 2 813,11millió euró
Ifjúságügy: 288,13 millió euró
Sport: 51,89 millió euró
Jean Monnet: 25,8 millió euró

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hu
Különösen a pályázati felhívás hatókörébe tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés szempontjából érdemes tanulmányozni a fenti weboldalt.
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.
A kedvezményezettek elszámolhatják az önkéntesek által valamely intézkedés vagy munkaprogram keretében végzett munkával kapcsolatos költségeket a (2019)2646 bizottsági határozatban engedélyezett és meghatározott egységköltségek alapján. Az önkéntesek költségeinek támogathatóságára vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint értendők.

1. fő intézkedés:
Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén
Február 23., 12.00 óra
Egyéni mobilitás a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén
Február 23., 12.00 óra
A programhoz nem társult harmadik országokat érintő nemzetközi mobilitás
Február 23., 12.00 óra
Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén
Október 19., 12:00 óra
Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy területén
Október 19., 12:00 óra
Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén
Február 23., 12.00 óra
Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén
Október 4., 12:00 óra
DiscoverEU inklúziós intézkedés
Október 4., 12:00 óra
Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén
Szeptember 20., 17:00 óra

2. fő intézkedés:
Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat
Március 23., 12.00 óra
Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén
Március 23., 17.00 óra
Együttműködési partnerségek a sport területén
Március 23., 17.00 óra
Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén
Március 23., 12.00 óra
Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén
Október 4., 12:00 óra
Kisléptékű partnerségek a sport területén
Március 23., 17.00 óra
Szakképzési kiválósági központok
Szeptember 7., 17:00 óra
Erasmus+ tanárképző akadémiák
Szeptember 7., 17:00 óra
Erasmus Mundus intézkedések
Február 16., 17.00 óra
Innovációs szövetségek
Szeptember 15., 17:00 óra
Jövőorientált projektek
Március 15., 17.00 óra
Kapacitásépítés a felsőoktatás terén
Február 17., 17.00 óra
Kapacitásépítés a szakképzés terén
Március 31., 17.00 óra
Kapacitásépítés az ifjúságügy terén
Április 7., 17.00 óra
Kapacitásépítés a sport terén
Április 7., 17.00 óra
Nonprofit európai sportrendezvények
Március 23., 17.00 óra

3. fő intézkedés:
Együtt Európa Ifjúsága
Március 22., 17.00 óra
Jean Monnet tevékenységek és hálózatok
Március 1., 17.00 óra

További információk
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit (ideértve a felhívás prioritásait is) a 2022. évi Erasmus+ program útmutatója tartalmazza, amely a következő weboldalon érhető el:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/erasmus-palyazati-utmutato
Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra. Az útmutató elérhető: itt

 

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status