Pályázatok

Elérhetők az ERASMUS+ Program pályázati felhívásai

A pályázati felhívás alapja az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i(EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet. A 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó európai jogszabály tételesen rögzíti az Erasmus+ program célkitűzéseit és intézkedéseit. 

Intézkedések
A felhívás keretében az Erasmus+ program következő intézkedéseihez nyújtható támogatás:

1. fő intézkedés – Egyéni tanulási célú mobilitás
– Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén
– Ifjúsági részvételi tevékenységek
– DiscoverEU – Inklúziós intézkedések
– Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén

2. fő intézkedés – Szervezetek és intézmények közötti együttműködés
– Együttműködésre irányuló partnerségek:
– Együttműködési partnerségek
– Kisléptékű partnerségek
– Kiválósági partnerségek:
– Szakképzési kiválósági központok
– Erasmus+ tanárképző akadémiák
– Erasmus Mundus intézkedések
– Innovációs partnerségek:
– Innovációs szövetségek
– Jövőorientált projektek
– Kapacitásépítés a felsőoktatás, a szakképzés, az ifjúságügy és a sport területén
– Nonprofit európai sportrendezvények

3. fő intézkedés – A szakpolitikai fejlesztéshez és együttműködéshez nyújtott támogatás
– Együtt Európa Ifjúsága
Jean Monnet tevékenységek:
– Jean Monnet intézkedés a felsőoktatás terén
– Jean Monnet intézkedés az oktatás és képzés más területein;

Támogathatósági feltételek
Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy és a sport területén tevékenykedő köz- vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására. A fiatalok és fiatal munkavállalók egyéni tanulási célú mobilitásához, az ifjúsági részvételi tevékenységekhez és a DiscoverEU inklúziós intézkedéshez nyújtott támogatásokra a fiatalok olyan csoportjai is pályázhatnak, amelyek ifjúsági munkát végeznek, de ezt nem feltétlenül ifjúsági szervezet keretében teszik.
A következő országok vehetnek részt teljes mértékben az Erasmus+ program valamennyi intézkedésében:
– az Európai Unió 27 tagállama és a tengerentúli országok és területek,
– a programhoz társult harmadik országok:
– az EFTA-/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
– az EU-tagjelölt országok: a Török Köztársaság, az Észak-macedón Köztársaság és a Szerb Köztársaság(3).
Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezen felül a programhoz nem társult harmadik országbeli szervezetek előtt is nyitva állnak.
A részvételi feltételek részletesebb leírását lásd a 2022. évi Erasmus+ program útmutatójában.

Költségvetés és a projektek időtartama
Az erre a pályázati felhívásra elkülönített összeg hozzávetőlegesen 3 179 millió euró:
Oktatás és képzés: 2 813,11millió euró
Ifjúságügy: 288,13 millió euró
Sport: 51,89 millió euró
Jean Monnet: 25,8 millió euró

A pályázati felhívás céljára előirányzott teljes költségvetés és annak felosztása indikatív, és az Erasmus+ program éves munkaprogramjának módosítása esetén változhat. Az érdeklődőknek javasoljuk, hogy rendszeresen tekintsék meg az Erasmus+ program éves munkaprogramját és annak módosításait, melyek a következő oldalon olvashatók:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_hu
Különösen a pályázati felhívás hatókörébe tartozó tevékenységek céljára rendelkezésre álló költségvetés szempontjából érdemes tanulmányozni a fenti weboldalt.
Mind a megítélt támogatások összege, mind a projektek időtartama eltérhet olyan tényezők függvényében, mint például a projekt típusa vagy az érintett országok száma.
A kedvezményezettek elszámolhatják az önkéntesek által valamely intézkedés vagy munkaprogram keretében végzett munkával kapcsolatos költségeket a (2019)2646 bizottsági határozatban engedélyezett és meghatározott egységköltségek alapján. Az önkéntesek költségeinek támogathatóságára vonatkozó részletes utasításokat lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtására kitűzött határidők minden esetben brüsszeli idő szerint értendők.

1. fő intézkedés:
Egyéni mobilitás a felsőoktatás területén
Február 23., 12.00 óra
Egyéni mobilitás a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén
Február 23., 12.00 óra
A programhoz nem társult harmadik országokat érintő nemzetközi mobilitás
Február 23., 12.00 óra
Erasmus-akkreditációk a szakképzés, iskolai oktatás és felnőttképzés területén
Október 19., 12:00 óra
Erasmus-akkreditáció az ifjúságügy területén
Október 19., 12:00 óra
Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén
Február 23., 12.00 óra
Egyéni mobilitás az ifjúságügy területén
Október 4., 12:00 óra
DiscoverEU inklúziós intézkedés
Október 4., 12:00 óra
Virtuális csereprogramok a felsőoktatás és az ifjúságügy területén
Szeptember 20., 17:00 óra

2. fő intézkedés:
Együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén, kivéve az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtottakat
Március 23., 12.00 óra
Az európai nem kormányzati szervezetek által benyújtott együttműködési partnerségek az oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén
Március 23., 17.00 óra
Együttműködési partnerségek a sport területén
Március 23., 17.00 óra
Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén
Március 23., 12.00 óra
Kisléptékű partnerségek az iskolai oktatás, a szakképzés, a felnőttoktatás és az ifjúságügy területén
Október 4., 12:00 óra
Kisléptékű partnerségek a sport területén
Március 23., 17.00 óra
Szakképzési kiválósági központok
Szeptember 7., 17:00 óra
Erasmus+ tanárképző akadémiák
Szeptember 7., 17:00 óra
Erasmus Mundus intézkedések
Február 16., 17.00 óra
Innovációs szövetségek
Szeptember 15., 17:00 óra
Jövőorientált projektek
Március 15., 17.00 óra
Kapacitásépítés a felsőoktatás terén
Február 17., 17.00 óra
Kapacitásépítés a szakképzés terén
Március 31., 17.00 óra
Kapacitásépítés az ifjúságügy terén
Április 7., 17.00 óra
Kapacitásépítés a sport terén
Április 7., 17.00 óra
Nonprofit európai sportrendezvények
Március 23., 17.00 óra

3. fő intézkedés:
Együtt Európa Ifjúsága
Március 22., 17.00 óra
Jean Monnet tevékenységek és hálózatok
Március 1., 17.00 óra

További információk
A pályázati felhívás részletesebb feltételeit (ideértve a felhívás prioritásait is) a 2022. évi Erasmus+ program útmutatója tartalmazza, amely a következő weboldalon érhető el:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/erasmus-palyazati-utmutato
Az Erasmus+ program útmutatója a jelen pályázati felhívás szerves részét képezi, és a benne foglalt részvételi és finanszírozási feltételek teljes mértékben vonatkoznak a jelen pályázati felhívásra. Az útmutató elérhető: itt

 

 

 

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status