Civil gazdálkodásCivil működés

Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a 20 millió Ft mérlegfőösszeget elérő szervezeteket

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény szerint azokat az egyesületeket, alapítványokat,  amelyek éves beszámolójában a mérleg főösszege eléri  a 20 millió forintot, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) fogja ellenőrizni. Az Ász korábban a költségvetési forrásból támogatott, illetve a közfeladatot ellátó civil szervezeteket ellenőrizte. A 2021-ben elfogadott törvény kiterjeszti az ellenőrzési jogát más civil szervezetekre is.  A jogszabály azonban nem vonatkozik:

  • arra az egyesületre és alapítványra, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint nem minősül civil szervezetnek,
  • a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre,
  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti vallási közösségre,
  • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.

A törvény módosította a beszámoló letétbe helyezésének szabályait is annyiban, hogy ezentúl minden egyesületnek, alapítványnak, amelynek mérlegfőösszege eléri az 5 millió forintot elektronikus úton kell elküldeni az éves beszámolóját a bíróság részére.

 Mit fog ellenőrizni az ÁSZ?

 Az ÁSZ eddig is végzett ellenőrzéseket civil szervezeteknél. Korábban azon egyesületek és alapítványok körét vizsgálta, amelyek a központi költségvetésből származó támogatást (beleértve az SZJA civil 1% felajánlást is) kaptak. Az ÁSZ közpénzek felhasználásával kapcsolatban változatlanul ellenőrízheti azokat a szervezetket is, amelyek nem minősülnek a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetnek. A civil szervezetek esetében a korábbi ellenőrzések is kiterjedtek a gazdálkodási tevékenység egészére, tehát nem csak a költségvetési támogatás felhasználását, illetve a közvagyon kezelését érintették.

Az ÁSZ törvényességi szempontok alapján fogja ellenőrizni a 20 millió forint mérlegfőösszeget elérő szervezeteket. Ez eltérhet a korábbi vizsgálati gyakorlattól, de az ÁSZ által kiadott közlményekból az olvasható ki, hogy alapvetően azokat a gazdálkodási és működési elemeket fogja ellenőrizni, amit korábban is vizsgált. Az ÁSZ a tanácsadói tevékenysége keretében több, a civil szerezetek támogató öntesztet adott ki a civil szervezetek számára. Az alapítványok/közalapítványok/egyesületek szabályszerű feladatellátásának és gazdálkodásának támogatására szolgáló öntesztet 2020 júliusában tette közzé a honlapján.

Az általánosabb érvényű segédlet mellett az ÁSZ 2021. 06. 30-án közzétette „A költségvetési támogatásban részesülő számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek – sportegyesületek, sportszövetségek – szabályszerű feladatellátásának és gazdálkodásának támogatására a 2021. év tekintetében” című öntesztet is. Bár a sportegyesületek a törvény alapján semmiképp nem minősülnek a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetnek, a számukra kiadott segédlet is hasznos lehet más szervezetek számára is. A civil öntesztek kérdései támpontot adnak ahhoz, hogy a szervezetek felkészülhessenek az alábbi területeket szinte biztosan érintő ellenőrzésekre:

  • a szervezet feladatellátására/a szervezeti keretek kialakítására vonatkozó kérdések;
  • a gazdálkodási keretek kialakításához kapcsolódó kérdések;
  • a számviteli és beszámolási kötelezettségekkel összefüggő kérdések;
  • a nyilvántartások kialakításával, vezetésévek összefüggő kérdések (pl. az adományok, támogatások elkülönített vezetése).

Az öntesztek elérhetők az ÁSZ honlapján: https://www.asz.hu/hu/ontesztek

A civil szervezetek működése kapcsán 2021. októberében kiadott önteszt elérhető itt (,xls)

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status