Civil gazdálkodásCivil működés

Az Állami Számvevőszék ellenőrzi a 20 millió Ft mérlegfőösszeget elérő szervezeteket

A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény szerint azokat az egyesületeket, alapítványokat,  amelyek éves beszámolójában a mérleg főösszege eléri  a 20 millió forintot, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) fogja ellenőrizni. Az Ász korábban a költségvetési forrásból támogatott, illetve a közfeladatot ellátó civil szervezeteket ellenőrizte. A 2021-ben elfogadott törvény kiterjeszti az ellenőrzési jogát más civil szervezetekre is.  A jogszabály azonban nem vonatkozik:

  • arra az egyesületre és alapítványra, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint nem minősül civil szervezetnek,
  • a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre,
  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti vallási közösségre,
  • a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.

A törvény módosította a beszámoló letétbe helyezésének szabályait is annyiban, hogy ezentúl minden egyesületnek, alapítványnak, amelynek mérlegfőösszege eléri az 5 millió forintot elektronikus úton kell elküldeni az éves beszámolóját a bíróság részére.

 Mit fog ellenőrizni az ÁSZ?

 Az ÁSZ eddig is végzett ellenőrzéseket civil szervezeteknél. Korábban azon egyesületek és alapítványok körét vizsgálta, amelyek a központi költségvetésből származó támogatást (beleértve az SZJA civil 1% felajánlást is) kaptak. Az ÁSZ közpénzek felhasználásával kapcsolatban változatlanul ellenőrízheti azokat a szervezetket is, amelyek nem minősülnek a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetnek. A civil szervezetek esetében a korábbi ellenőrzések is kiterjedtek a gazdálkodási tevékenység egészére, tehát nem csak a költségvetési támogatás felhasználását, illetve a közvagyon kezelését érintették.

Az ÁSZ törvényességi szempontok alapján fogja ellenőrizni a 20 millió forint mérlegfőösszeget elérő szervezeteket. Ez eltérhet a korábbi vizsgálati gyakorlattól, de az ÁSZ által kiadott közlményekból az olvasható ki, hogy alapvetően azokat a gazdálkodási és működési elemeket fogja ellenőrizni, amit korábban is vizsgált. Az ÁSZ a tanácsadói tevékenysége keretében több, a civil szerezetek támogató öntesztet adott ki a civil szervezetek számára. Az alapítványok/közalapítványok/egyesületek szabályszerű feladatellátásának és gazdálkodásának támogatására szolgáló öntesztet 2020 júliusában tette közzé a honlapján.

Az általánosabb érvényű segédlet mellett az ÁSZ 2021. 06. 30-án közzétette „A költségvetési támogatásban részesülő számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek – sportegyesületek, sportszövetségek – szabályszerű feladatellátásának és gazdálkodásának támogatására a 2021. év tekintetében” című öntesztet is. Bár a sportegyesületek a törvény alapján semmiképp nem minősülnek a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetnek, a számukra kiadott segédlet is hasznos lehet más szervezetek számára is. A civil öntesztek kérdései támpontot adnak ahhoz, hogy a szervezetek felkészülhessenek az alábbi területeket szinte biztosan érintő ellenőrzésekre:

  • a szervezet feladatellátására/a szervezeti keretek kialakítására vonatkozó kérdések;
  • a gazdálkodási keretek kialakításához kapcsolódó kérdések;
  • a számviteli és beszámolási kötelezettségekkel összefüggő kérdések;
  • a nyilvántartások kialakításával, vezetésévek összefüggő kérdések (pl. az adományok, támogatások elkülönített vezetése).

Az öntesztek elérhetők az ÁSZ honlapján: https://www.asz.hu/hu/ontesztek

A civil szervezetek működése kapcsán 2021. októberében kiadott önteszt elérhető itt (,xls)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status