A CKSZK hálózat dokumentumai

Minta szabályzatok

Tisztelt Civil Szervezetei Vezetők!

Ezúton adjuk közre a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya által kidolgozott szabályzat mintákat. A szabályzatok elkészítését az alábbi tényezők indokolták:  

  1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény meghatározza a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során alkalmazandó alapelveket, valamint tételesen felsorolja a számviteli politika keretében – a civil szervezet számára szintén – kötelezően elkészítendő szabályzatokat is (Számv. tv. 14. – 16. §),
  2. az egyéb jogszabályok által előírtak,
  3. a civil szervezetektől érkező, mintaszabályzatokra, dokumentumokra vonatkozó megkeresések.

A mintaszabályzat, dokumentum csak segédlet, tehát módosításra, kiegészítésre szorul, de alapul szolgálhat, segítséget nyújthat a civil szervezetek számára. Tudjuk, hogy általánosan, valamennyi civil szervezetre kiterjedő szabályzatot készíteni nem igazán lehet, hiszen azokat mindig a konkrét civil szervezet vonatkozásában szükséges elkészíteni. Éppen ezért, amennyiben a civil szervezet használni kívánja a mintákat, azt csakis úgymond ’saját felelősségére’ tegye. Kifejezetten kérjük, hogy a szervezetek a mintaszabályzat sablonokat önmagukban ne használják, hanem konzultáljanak a könyvelőjükkel, jogásszal, illetve a Civil Központtal az illető szabályzat használatáról, és a mintákat saját magukra, a saját szervezetükre vonatkoztatva alakítsák át, készítsék el.

 

Minta-adományozási szerződés közhasznú szervezet tartós

Minta-adományozási szerződés közhasznú szervezet

Minta-támogatási szerződés (nem közhasznú szervezetek számára)

Minta-belföldi kiküldetési szabályzat

Minta-bizonylati rend

Minta-értékelési szabályzat

Minta-gépjárművek használatának szabályzata

Minta-szülői hozzájáruló nyilatkozat

Minta-iratkezelési szabályzat

Minta-közérdekű önkéntes munka szerződés

Minta-önkéntes munka jelenléti íve

Minta-leltározási szabályzat

Minta-pénzkezelési szabályzat

Minta-selejtezési szabályzat

Útmutató minta sejeltezési szabályzathoz

Minta-számvitel politika sablon

Minta-SZMSZ

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status