A CKSZK hálózat dokumentumai

Minta szabályzatok

Tisztelt Civil Szervezetei Vezetők!

Ezúton adjuk közre a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya által kidolgozott szabályzat mintákat. A szabályzatok elkészítését az alábbi tényezők indokolták:  

  1. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény meghatározza a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során alkalmazandó alapelveket, valamint tételesen felsorolja a számviteli politika keretében – a civil szervezet számára szintén – kötelezően elkészítendő szabályzatokat is (Számv. tv. 14. – 16. §),
  2. az egyéb jogszabályok által előírtak,
  3. a civil szervezetektől érkező, mintaszabályzatokra, dokumentumokra vonatkozó megkeresések.

A mintaszabályzat, dokumentum csak segédlet, tehát módosításra, kiegészítésre szorul, de alapul szolgálhat, segítséget nyújthat a civil szervezetek számára. Tudjuk, hogy általánosan, valamennyi civil szervezetre kiterjedő szabályzatot készíteni nem igazán lehet, hiszen azokat mindig a konkrét civil szervezet vonatkozásában szükséges elkészíteni. Éppen ezért, amennyiben a civil szervezet használni kívánja a mintákat, azt csakis úgymond ’saját felelősségére’ tegye. Kifejezetten kérjük, hogy a szervezetek a mintaszabályzat sablonokat önmagukban ne használják, hanem konzultáljanak a könyvelőjükkel, jogásszal, illetve a Civil Központtal az illető szabályzat használatáról, és a mintákat saját magukra, a saját szervezetükre vonatkoztatva alakítsák át, készítsék el.

 

Minta-adományozási szerződés közhasznú szervezet tartós

Minta-adományozási szerződés közhasznú szervezet

Minta-támogatási szerződés (nem közhasznú szervezetek számára)

Minta-belföldi kiküldetési szabályzat

Minta-bizonylati rend

Minta-értékelési szabályzat

Minta-gépjárművek használatának szabályzata

Minta-szülői hozzájáruló nyilatkozat

Minta-iratkezelési szabályzat

Minta-közérdekű önkéntes munka szerződés

Minta-önkéntes munka jelenléti íve

Minta-leltározási szabályzat

Minta-pénzkezelési szabályzat

Minta-selejtezési szabályzat

Útmutató minta sejeltezési szabályzathoz

Minta-számvitel politika sablon

Minta-SZMSZ

 

 

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status