Pályázatok

A NEA-20 pályázatok megvalósítási idejének módosulása

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi összevont (NEA-20-O), egyszerűsített (NEA-20-EG) és normatív (NEAN-KP-1-2020) kiírásai esetében a megvalósítási időszak és az elszámolási határidő jogszabály rendelkezése alapján meghosszabbodott az alábbiak szerint.

 Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.

 Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a meghosszabbodott megvalósítási időszak alatt a támogatói okiratban foglaltakhoz képest változás áll be, azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a támogatói okirat módosítását kezdeményezni.

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06-1-896-0620 telefonszámon – hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között, illetve a nea@bgazrt.hu e-mail címen – kaphatnak.

 Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel,

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status