Pályázatok

A NEA-20 pályázatok megvalósítási idejének módosulása

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap 2020. évi összevont (NEA-20-O), egyszerűsített (NEA-20-EG) és normatív (NEAN-KP-1-2020) kiírásai esetében a megvalósítási időszak és az elszámolási határidő jogszabály rendelkezése alapján meghosszabbodott az alábbiak szerint.

 Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a veszélyhelyzet ideje alatt fennálló, vagy ezen idő alatt létrejött a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező mértékben meghosszabbodik.

 Felhívjuk a figyelmét, amennyiben a meghosszabbodott megvalósítási időszak alatt a támogatói okiratban foglaltakhoz képest változás áll be, azt a tudomására jutástól számított 8 napon belül köteles írásban jelezni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, és szükség esetén a támogatói okirat módosítását kezdeményezni.

A támogatás lebonyolításával kapcsolatban további információt a 06-1-896-0620 telefonszámon – hétfő, szerda, péntek: 09:00-12:00 óra között; kedd, csütörtök: 13:00-16:00 óra között, illetve a nea@bgazrt.hu e-mail címen – kaphatnak.

 Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!

Üdvözlettel,

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status