A rendezvények, események szervezésére vonatkozó hatályos szabályok

(Frissítve: 2021. augusztus)

Civil szervezetek gyűlései, ülései

A civil szervezetek személyes jelenlét mellett is megtarthatják az üléseiket, gyűléseiket.  Ezekre a 484/2020. Korm. rendelet egyéb rendezvényekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni. Csak akkor nem szükséges a résztvevőknek védettségi igazolvánnyal rendelkezni, ha a gyűlést/ülést szabadtéren tartják és az ott foglalkoztatottakon kívül 500 főnél kevesebben vesznek részt rajta.  

Ha azonban a szabadtéri gyűlésen/ülésen 500 főnél többen jelennek meg, akkor csak a koronavírus ellen védett személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekek, fiatalok vehetnek részt rajta.

A zárt térben tartott gyűléseken/üléseken létszámtól függetlenül csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekek, fiatalok vehetnek részt.

A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszíne üzemeltetője köteles gondoskodni.

Konferenciák, képzések, találkozók, egyéb rendezvények

A sportrendezvények, a sportfesztiválok, a kulturális események, a családi események magánrendezvények, a zenés, táncos rendezvények, valamint falunapok kivételével minden egyéb rendezvényre az alábbi szabályok érvényesek.  Ha az egyéb rendezvényt a szabadtéren tartják és azon:

 • az ott foglalkoztatottakon kívül ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet,
 • ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, akkor azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

Ha az egyéb rendezvényt zárt térben tartják, az egyéb rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A védelmi intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszíne üzemeltetője köteles gondoskodni.

Sportrendezvény

A sportrendezvényen – azaz az olyan versenyrendszerben szervezett versenyen vagy mérkőzésen, amelyen versenyzőként kizárólag a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt – nézőként továbbra is csak a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A sportrendezvény szervezője, valamint a sportrendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja

Sportfesztivál

A sportfesztivál az olyan sportesemény, amelyen a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a szabadidős sportoló is részt vehet. A szabadtéren tartott sportfesztivál védettségi igazolvány nélkül is látogatható, ha azon – az ott foglalkoztatottakon kívül – ötszáz főnél kevesebben vesznek részt.  Ha a sportfesztiválon ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, akkor az eseményen csak a koronavírus ellen védett személyek, a felügyeletük alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermekek vehet részt. A sportfesztiválon a koronavírus ellen nem védett, a sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló is elindulhat.

Kulturális esemény

A kulturális esemény fogalma alatt a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvényt kell érteni. A jegy megváltásával látogatható kulturális eseményeken nézőként a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt.

A kulturális esemény szervezője, illetve a kulturális esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon nem igazolja

De a jelenlegi szabályok szerint nem kell a rendezvényszervezésre vonatkozó szabályokat betartani az olyan az előadó-művészeti valamely ágának fellépése céljából megtartott eseményen, ha:

 1. az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra,
 2. előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és
 3. a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a színházak, mozik, hangversenytermek, stb. előadásai fizetős vagy ingyen jegy ellenében védettségi igazolvány és a létszámra vonatkozó megkötés nélkül látogathatók.  

Zenés. táncos rendezvény

Zenés. táncos rendezvény alatt azt az eseményt kell érteni, amely válogatott lemezbemutatás (értsd. gépi zeneszolgáltatás) vagy élő előadás útján főszolgáltatásként nyújt zeneszolgáltatást. A jogszabály nem tesz különbséget, abból a szempontból, hogy a zenés, táncos rendezvényt alkalmilag vagy rendszeresen, illetve nyilvánosan vagy zárt módon szervezik-e meg.  A zenés, táncos rendezvény helyszínén továbbra is csak koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy tartózkodhat. Kivételt jelentenek a rendezvény megvalósításán dolgozók, akik – a helyszínen történő videoklip-forgatáson vagy más audio- vagy videofelvételen statisztaként közreműködők kivételével – koronavírus ellen nem védett személyek is lehetnek. Tilos zenés, táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toborozni.

Falunap

A falunap olyan rendezvény, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű település önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadtéren tartják. A falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás megengedett, és a rendezvényen a koronavírus ellen nem védett személyek is részt vehetnek. A falunapon életkorra való tekintet nélkül egyidejűleg legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen.

Közösségi, szabadidős terek használata

Mindenki számára nyitva állnak, védettségi igazolvány bemutatása nem szükséges a következő közösségi helyszíneken:

 • színházak, tánc-, zeneművészeti előadások, cirkuszok,
 • a mozik,
 • a közfürdők,
 • a jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények,
 • az állatkertek, vadasparkok,
 • a kalandparkok, vidámparkok, játszóházak,
 • a múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és
 • a játékkaszinók és kártyatermek

Az e helyszíneken megtartott előadásokon, próbákon, edzéseken védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni.     

Maszkviselés

Az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését követően kizárólag az egészségügyi intézmény, valamint a szociális intézmény területén kell maszkot viselni. Nincs tehát maszkviselési kötelezettség a kulturális-, szabadidős- és sportlétesítményekben, megán- és egyéb rendezvényeken, illetve a vendéglátó- és szálláshelyeken sem. De a maszkhasználat senkinek sem tiltható meg, bárki, bárhol jogosult maszkot használni.

Egyre többen veszik fel önként a maszkot, és mi is ezt javasoljuk!  

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status