Civil hírek, közlemények

Nincs megállapodás Magyarországgal az EGT és Norvég Alapokról

A Norvég Külügyminisztérium sajtóközleménye, 2021. július 23.

A donor országok és Magyarország nem tudtak megállapodni az EGT és Norvég Alapok civil társadalomnak szánt támogatásainak a kezeléséről. Ezért a jelenlegi időszakban Magyarországon nem lesznek az Alapokból finanszírozott programok, és Magyarország elveszti a hozzáférést az Alapokból előirányzott mintegy 214,6 millió euróhoz.

– Megerősíthetem, hogy egy hosszú és átfogó folyamatot követően nem jutottunk egyetértésre. Véleményünk szerint az EGT és Norvég Alapok nagyon hasznosak lehettek volna különösen a magyarországi civil társadalom támogatásában, továbbá a gazdasági, energia és klímavédelmi innovációk fellendítésében, valamint a kisebbségi jogok előmozdításában – mondta Ine Eriksen Søreide külügyminiszter.

– A donor országoknak mind a 15 kedvezményezett országban van egy feltétlen kitételük arra vonatkozóan, hogy a civil társadalom támogatását szolgáló alap kezelése a hatóságoktól független legyen. Ezzel Magyarország is egyetértett, azt azonban nem fogadta el, hogy a szakmailag legalkalmasabb pályázó kapja a megbízást. Ezért nem tudtunk megegyezni, így a 2020 decemberében Magyarországgal kötött megállapodásból következik, hogy a jelen támogatási periódusban Magyarországon nem lesznek az EGT és Norvég Alapokból finanszírozott programok – mondta Eriksen Søreide külügyminiszter.

2016 óta folynak tárgyalások a Magyarországnak előirányzott mintegy 214,6 millió euró felhasználásáról. 2020. december 21-én írtuk alá az együttműködési megállapodást, azzal a kikötéssel, hogy egyetlen program sem hagyható jóvá egy független civil alapkezelő kinevezése előtt. A megállapodásban július 21-re kitűzött határidőre nem sikerült megegyeznünk egy ilyen alapkezelőben, így a tervezett programok nem valósulnak meg.

– Az alapkezelő feladata a civil társadalomnak előirányzott több, mint 10 millió euró kezelése, továbbá biztosítania kell, hogy az alap a civil társadalom megerősítését, az államplgári szerepvállalás ösztönzését és a sérülékeny csoportok támogatását szolgálja. A donorok a célkitűzések elérésére legalkalmasabb alapkezelőt kell válasszák. Ebben a kérdésben nem jutottunk egyetértésre Magyarországgal – mondta Ine Eriksen Søreide külügyminiszter.

A donor országok – Norvégia, Izland és Liechtenstein – mindvégig közös állásponton voltak a kiválasztási folyamatot illetően, és továbbra is elkötelezettek amellett, hogy a szakmai szempontból legalkalmasabb jelöltet kell választani.

Az EGT és Norvég Alapok

 • Norvégia az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás révén része az Európai Unió belső piacának.
 • Az EGT-megállapodás átfogó célkitűzése a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése Európában és az országok közötti együttműkodés erősítése.
 • Az EGT és Norvég Alapok a donor országok önkéntes hozzájárulása a célkitűzések eléréséhez.
 • Az EGT és Norvég Alapok támogatási összege a 2014-2021-es időszakra 2,8 milliárd euró, ami 15 kedvezményezett ország között oszlik meg.
 • Az Alapok mintegy 95 százalékát Norvégia finanszírozza, a fennmaradó rész Izland és Liechtenstein hozzájárulása. A jelen időszakra Magyarországnak előirányzott pénzeszköz 214,6 millió euró.
 • Az EGT és Norvég Alapok különféle programokat finanszíroznak több ágazatban. A civil társadalom támogatását szolgáló alap valamennyi kedvezményezett országban kötelező program.
 • Magyarországon leállt az EGT és Norvég Alapok támogatásának folyósítása a civil támogatási alap kezelőjét illető véleménykülönbség miatt.
 • A civil társadalom támogatását szolgáló alap kezelőjét valamennyi kedvezményezett országban nyílt pályázat útján választják ki. A pályázók értékelése és rangsorolása az alábbi kritériumok szerint történik:
  1. Kompetenciák, szakértelem és tapasztalat
  2. A konzorciumon belüli szereposztás és menedzsment
  3. Programleírás és -indoklás
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status