Ítélkezési szünet

A bíróságokon 2021. július 15-én kezdődött és augusztus 20-ig tart az ítélkezési szünet. A civil szervezetek eljárásai során a határidők számításánál figyelembe kell venni az ítélkezési szünetet.

A bíróságokon 2021. július 15-én kezdődött és augusztus 20-ig tart az ítélkezési szünet. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok kivételes esetekben tartanak tárgyalásokat. Bizonyos kivételektől eltekintve a polgári perek során megállapított határidőkbe pedig nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama.  Az ítélkezési szünetre vonatkozó határidő számítási szabályokat nem kell figyelembe venni a soron kívüli eljárás és az előzetes bizonyítás esetén, illetve egyes végrehajtási perekben és általában a nemperes eljárásokban. A civil szervezetek nyilvántartást érintő eljárásai kivételt jelentenek. Ezért a nyilvántartásba vétellel, a változásbejegyzéssel és a megszűnéssel kapcsolatos nem peres ügyekben is alkalmazni kell az ítélkezési szünetre vonatkozó szabályokat (2011. évi CLXXXI. törvény 5. § (5.) bekezdés.)

A legtöbb civil eljárásban napokban vannak megadva a határidők. E határidők teljesítésénél nem kell figyelembe venni a törvénykezési szünet időszakára eső napokat. Ez példákkal szemléltetve azt jelenti, hogy:

  • egy július 4-én kézhez kapott végzés teljesítésére szabott 15 napos határideje nem július 19- én, hanem augusztus 25-én jár le (a teljesítési időből a törvénykezési szünet előtt eltelik 10 nap, a szünet utánra esik 5 nap).
  • Ha egy július 13-án kézhez kapott végzés 8 napos határidőt szab a teljesítésre, akkor a határidő nem július 21-én, hanem augusztus 27-én jár le (a teljesítési időből a törvénykezési szünet előtt eltelik 1 nap, a szünet utánra esik 7 nap).

A civil eljárások esetében kivételes esetnek számít a hónapokban vagy években megállapított határidő (pl. a végelszámolás lefolytatására áll rendelkezésre három év). Amennyiben a hónapokban vagy években megállapított határidő a törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési szünetet követő első napon jár le. E példákkal szemléltetve azt jelenti, hogy:

  • ha a teljesítés határideje augusztus 4-én járna le, akkor a következő hónap sorszám szerin azonos napja szeptember 4. lesz a határidő.
  • ám, ha a teljesítés határideje július 19-én járna le, akkor az ezt következő hónap azonos sorszámú napja (augusztus 19.) is a törvénykezési szünet idejére esne. Ezért lesz a határidő a törvénykezési szünet utáni első nap, tehát augusztus 21.

A törvénykezési szünet ideje alatt az ügyfélfogadás rendje is változik. A Miskolci Törvényszéken civil szervezeteket ügyeivel foglalkozó kezelőiroda rövidített ügyfélfogadási időben dolgozik.

A civil szervezetek minden hétköznap 9 órától 10 óra között nyújthatják be a beadványaikat és tekinthetnek be az iratokba.  

A kezelőiroda telefonszáma: +36 46 952 931

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status