Civil hírek, közlemények

Kik azok végső adományozók? (Hatálytalan)

(Hatálytalan!)

A Magyar Közlönyben  megjelent a 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet. A jogszabály átalakítja a civil szervezetek beszámolóihoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet és a kiegészítő melléklet tartalmát.  Az új jogszabály a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosítja.  A civil szervezetek beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletben, valamint a közhasznú szervezetek által készített kiegészítő mellékletben kötelező lesz feltüntetni a szervezet részére támogatást, adományt nyújtó ún. végső adományozót.  
Végső adományozónak számít:

  1. a szervezet részére támogatást, adományt nyújtó természetes személy;
  2. az a természetes személy, aki a civil szervezetnek adományt, támogatást nyújtó cégben, szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol az adományozó felett,
  3. az a természetes személy, aki a civil szervezetnek adományt, támogatást nyújtó cégben, szervezetben (pl. alapítványban) – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, vagy
  4. az a természetes személy, aki a civil szervezetnek adományt, támogatást nyújtó cégben, szervezetben (pl. alapítványban, egyesületben) vezető tisztségviselő, akkor is, ha egyébként nem rendelkezik a b) és c) pontban említett befolyással.

A jogszabály szerint először a 2021. évről szóló beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági mellékletben és kiegészítő mellékletben kell majd alkalmazni a rendelkezést.    

A rendeletet tartalmazó közlöny elérhető: itt

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status