Civil hírek, közlemények

Kik azok végső adományozók? (Hatálytalan)

(Hatálytalan!)

A Magyar Közlönyben  megjelent a 379/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet. A jogszabály átalakítja a civil szervezetek beszámolóihoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet és a kiegészítő melléklet tartalmát.  Az új jogszabály a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosítja.  A civil szervezetek beszámolójához kapcsolódó közhasznúsági mellékletben, valamint a közhasznú szervezetek által készített kiegészítő mellékletben kötelező lesz feltüntetni a szervezet részére támogatást, adományt nyújtó ún. végső adományozót.  
Végső adományozónak számít:

  1. a szervezet részére támogatást, adományt nyújtó természetes személy;
  2. az a természetes személy, aki a civil szervezetnek adományt, támogatást nyújtó cégben, szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol az adományozó felett,
  3. az a természetes személy, aki a civil szervezetnek adományt, támogatást nyújtó cégben, szervezetben (pl. alapítványban) – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, vagy
  4. az a természetes személy, aki a civil szervezetnek adományt, támogatást nyújtó cégben, szervezetben (pl. alapítványban, egyesületben) vezető tisztségviselő, akkor is, ha egyébként nem rendelkezik a b) és c) pontban említett befolyással.

A jogszabály szerint először a 2021. évről szóló beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági mellékletben és kiegészítő mellékletben kell majd alkalmazni a rendelkezést.    

A rendeletet tartalmazó közlöny elérhető: itt

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status