Kiemelt ügyek

Közelgő határidók 2021. május-június

Mozgalmas időszak: a civilek életében.  Civil 1%, beszámoló, TAONY, KSH. 

Május 20.

Rendlekezés a civil 1%-ról

Az adófizetők május 20-ig rendelkezhetnek a személyi jövedelemadójuk 1+1 % -áról. A magánszemélyek az általuk egyébként is befizetett SZJA 1%-át egy regisztrált civil szervezet javára ajánlhatják fel. Az adójuk további 1%-ával pedig valamely technikai számmal rendelkező egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot támogathatják. 

A 2021. május 20-ai határidő jogvesztő.Aki ezt követően rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen lesz.  Az emberek jelentős része az utolsó pillanatra hagyja a személyi jövedelemadó bevallásának ellenőrzését, benyújtását. Ezért a civil szervezeteknek is május 20-ig tart az 1% kampány időszaka. 

A felajánlás módjáról bővebb tájékoztatás olvasható: itt

Május 31.

Beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése!

A civil szervezetek a 2020. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére. Az elmúlt év kivételes volt. Az idén azonban már nem fog kitolódni a beszámolók elfogadásának és letétbe helyezésének határideje.

A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott formanyomtatványon kell teljesíteni. A változás, hogy most már mindhárom beszámolási formához rendelkezésre áll a formanyomtatvány

  • Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2020. év
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2020. év – PK-642
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2020. év- PK-643 (új nyomtatvány, nagyon kevés szervezetet érint!)

A szervezeteket leginkább a beszámoló elfogadásának módja aggasztja. Változatlanul tilos gyűléseket szervezni, illetve azokon részt venni. A civil szervezetek testületi ülései nem minősülnek családi vagy magánrendezvénynek. A tíz vagy kevesebb személy részvételével sem tarthatók meg. Ez azonban nem jelenti a szervezetek működésének leállását. Az 502/2020 Korm. rendelet alapján mind az egyesületek, mind az alapítványok el tudják fogadni a 2020. évről szóló beszámolóikat.

Az egyesületek a közgyűlés jelenléti ülését ki tudják váltani azzal, hogy

  • elektronikus hírközlő eszköz használatával tartják meg az ülést
  • vagy ülés tartása nélkül írásos szavazással hoznak döntést (az e-mailben történő szavazással)
  • vagy az ügyvezetés gyakorolja a testület helyett a döntési jogkört

Azt tanácsoljuk, hogy amennyiben a beszámoló és az éves költségvetés elfogadása miatt kellene döntést hoznia az egyesületi közgyűlésnek, inkább éljen a szervezet azzal a lehetőséggel, hogy az egyesület ügyvezetése fogadja el a beszámolót és a mellékletet. A veszélyhelyzet elmúlását követő 90 napon belül az ügyvezetés döntését a Közgyűlés rendkívüli ülésén meg kell tárgyalni.

Ha a beszámoló elfogadásán túl olyan ügyet is tárgyalni kell, amiről az ügyvezetés nem hozhat döntést (pl. az alapszabály módosítása), akkor viszont az online közgyűlés vagy az írásos szavazás lehet a megoldás.

Az alapítványok esetében a beszámolót a kuratóriumnak kell elfogadnia. Az alapítványi kuratórium az ülését elektronikus hírközlő eszköz útján tarthatja meg. De a kuratórium írásbeli egyeztetést is folytathat, illetve írásban is meghozhatja a döntéseket. A kuratóriumokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint más alapítványi, egyesületi szervekre.

Amennyiben egy szervezet még nem tett eleget a 2019. évi beszámolási kötelezettségének ezt is 2021. május 31-ig pótolhatja anélkül, hogy bírságot kapna!   

Május 31.

Társasági adóbevallás, illetve az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása

Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozat (TAONY) benyújtani.

A TAONY-t akkor nyújthatja be az alapítvány, egyesület, szövetség, közalapítvány, stb. ha az adóévben nem volt vállalkozási tevékenységből szárnazó származó bevétele, illetve nem is számolt el a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást.

FigyelnI kell rá, hogy az ingatlan-hasznosítása nem vállalkozási tevékenység, de mégis  társasági adó bevallási kötelezettséggel jár. 

Május 31.

SZJA 1% elszámolás

  1. május 31-ig kell teljesíteni a 2019-ben átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a

19KOZ jelű nyomtatványon. Az elszámolás azt tartalmazza, hogy a 2019-ben kiutalt összeget miként használta fel a szervezet 2020. december 31-ig. Illetve tartalékol-e valamekkora összeget belőle, amit 2021. december 31-ig kíván felhasználni.

június 10

KSH adatszolgáltatás

2021. június 10.i határidővel kell teljesítenie a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a KSH irányában a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket! A civil   szervezetnek az OSAP 1156 számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című elektronikus kérdőívet kell benyújtania a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status