Kiemelt ügyek

Közelgő határidók 2021. május-június

Mozgalmas időszak: a civilek életében.  Civil 1%, beszámoló, TAONY, KSH. 

Május 20.

Rendlekezés a civil 1%-ról

Az adófizetők május 20-ig rendelkezhetnek a személyi jövedelemadójuk 1+1 % -áról. A magánszemélyek az általuk egyébként is befizetett SZJA 1%-át egy regisztrált civil szervezet javára ajánlhatják fel. Az adójuk további 1%-ával pedig valamely technikai számmal rendelkező egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot támogathatják. 

A 2021. május 20-ai határidő jogvesztő.Aki ezt követően rendelkezik a befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen lesz.  Az emberek jelentős része az utolsó pillanatra hagyja a személyi jövedelemadó bevallásának ellenőrzését, benyújtását. Ezért a civil szervezeteknek is május 20-ig tart az 1% kampány időszaka. 

A felajánlás módjáról bővebb tájékoztatás olvasható: itt

Május 31.

Beszámoló és közhasznúsági melléklet beküldése!

A civil szervezetek a 2020. évről szóló beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére. Az elmúlt év kivételes volt. Az idén azonban már nem fog kitolódni a beszámolók elfogadásának és letétbe helyezésének határideje.

A beszámolási és letétbehelyezési kötelezettséget minden szervezetnek az OBH által kiadott formanyomtatványon kell teljesíteni. A változás, hogy most már mindhárom beszámolási formához rendelkezésre áll a formanyomtatvány

  • Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2020. év
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 2020. év – PK-642
  • A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet éves beszámolója és közhasznúsági melléklete 2020. év- PK-643 (új nyomtatvány, nagyon kevés szervezetet érint!)

A szervezeteket leginkább a beszámoló elfogadásának módja aggasztja. Változatlanul tilos gyűléseket szervezni, illetve azokon részt venni. A civil szervezetek testületi ülései nem minősülnek családi vagy magánrendezvénynek. A tíz vagy kevesebb személy részvételével sem tarthatók meg. Ez azonban nem jelenti a szervezetek működésének leállását. Az 502/2020 Korm. rendelet alapján mind az egyesületek, mind az alapítványok el tudják fogadni a 2020. évről szóló beszámolóikat.

Az egyesületek a közgyűlés jelenléti ülését ki tudják váltani azzal, hogy

  • elektronikus hírközlő eszköz használatával tartják meg az ülést
  • vagy ülés tartása nélkül írásos szavazással hoznak döntést (az e-mailben történő szavazással)
  • vagy az ügyvezetés gyakorolja a testület helyett a döntési jogkört

Azt tanácsoljuk, hogy amennyiben a beszámoló és az éves költségvetés elfogadása miatt kellene döntést hoznia az egyesületi közgyűlésnek, inkább éljen a szervezet azzal a lehetőséggel, hogy az egyesület ügyvezetése fogadja el a beszámolót és a mellékletet. A veszélyhelyzet elmúlását követő 90 napon belül az ügyvezetés döntését a Közgyűlés rendkívüli ülésén meg kell tárgyalni.

Ha a beszámoló elfogadásán túl olyan ügyet is tárgyalni kell, amiről az ügyvezetés nem hozhat döntést (pl. az alapszabály módosítása), akkor viszont az online közgyűlés vagy az írásos szavazás lehet a megoldás.

Az alapítványok esetében a beszámolót a kuratóriumnak kell elfogadnia. Az alapítványi kuratórium az ülését elektronikus hírközlő eszköz útján tarthatja meg. De a kuratórium írásbeli egyeztetést is folytathat, illetve írásban is meghozhatja a döntéseket. A kuratóriumokra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint más alapítványi, egyesületi szervekre.

Amennyiben egy szervezet még nem tett eleget a 2019. évi beszámolási kötelezettségének ezt is 2021. május 31-ig pótolhatja anélkül, hogy bírságot kapna!   

Május 31.

Társasági adóbevallás, illetve az azt helyettesítő nyilatkozat benyújtása

Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozat (TAONY) benyújtani.

A TAONY-t akkor nyújthatja be az alapítvány, egyesület, szövetség, közalapítvány, stb. ha az adóévben nem volt vállalkozási tevékenységből szárnazó származó bevétele, illetve nem is számolt el a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást.

FigyelnI kell rá, hogy az ingatlan-hasznosítása nem vállalkozási tevékenység, de mégis  társasági adó bevallási kötelezettséggel jár. 

Május 31.

SZJA 1% elszámolás

  1. május 31-ig kell teljesíteni a 2019-ben átutalt összegről az elszámolási kötelezettséget a

19KOZ jelű nyomtatványon. Az elszámolás azt tartalmazza, hogy a 2019-ben kiutalt összeget miként használta fel a szervezet 2020. december 31-ig. Illetve tartalékol-e valamekkora összeget belőle, amit 2021. december 31-ig kíván felhasználni.

június 10

KSH adatszolgáltatás

2021. június 10.i határidővel kell teljesítenie a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a KSH irányában a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket! A civil   szervezetnek az OSAP 1156 számú „Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” című elektronikus kérdőívet kell benyújtania a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül!

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status