Kiemelt ügyek

Törvényjavaslat a civil szervezetek átláthatóságával kapcsolatban

A sajtó már korábban hírt adott arról, hogy az Európai Bíróság ítélete után a Kormány a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény visszavonását kezdeményezi. Egyebek mellett az e jogszabály visszavonásáról szóló rendelkezést is tartalmazza egy a Kormány által a közelmúltban előterjesztett törvényjavaslat. A Kormány azonban fenntartja az eredeti szándékát is. Ezért az Állami Számvevőszékre bízná, hogy a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetekről évente összefoglaló jelentést készítsen.

 „A  közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról” szóló javaslat szerint azok a szervezetek képesek a közélet befolyásáolására, amelyek ébves beszámolójában a mérleg főösszege  eléri  a 20 millió forintot. A javaslat nem fogamaz meg más ismérvet e szervezetekkel kapcsolatban.

A sarkalatos törvény elfogadásához a Parlament kétharmados döntése szükséges. Az elfogadása esetén a törvényt a 2021. üzleti évet érintően kell majd először alkalmazni. A törvény hatálya nem terjed ki:

  1. arra az egyesületre és alapítványra, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint nem minősül civil szervezetnek,
  2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre,
  3. a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti vallási közösségre,
  4. a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre, valamint az alapító okirata szerint adott nemzetiség érdekvédelmét, érdekképviseletét, vagy a nemzetiségi kulturális autonómiával közvetlenül összefüggő tevékenységet ellátó alapítványra.
15991
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status