Veszélyhelyzet

Enyhülnek a járvány miatt elrendelt intézkedések – A civil szervezetek, közösségek működését és programjait érintő változások

Már több, mint négymillió ember kapta meg valamelyik vakcina első dózisát. Ezért május 1-én hatályba lépett a 194/2021 Korm. rendelet, amely enyhíti a COVID-19 járvány miatt elrendelt védekezés szabályait. A változások hatással lesznek a civil szervezetek, közösségek tevékenységére. Az alábbi áttekintés nem azt a célt szolgálja, hogy a szervezeteket, közösségeket mindenáron cselekvésre, mozgásra bírjuk. Ellenkezőleg! Azt kérjük minden szervezettől, közösségtől, hogy legyen különösen körültetekintő. A járvány nem múlt el! A védekezés érdekében hozott tilalmak, szabályok megsértése ezért változatlanul súlyos bírságokkal járhat.    

Változatlanul tilos gyűléseket tartani, rendezvényeket szervezni és azokon tartózkodni

A sportesemények, jegy ellenében látogatható kulturális események, a családi és magánrendezvények kivételével tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani. Az említett kivételektől eltekintve a helyszíntől függetlenül tilos bármilyen rendezvényen tartózkodni. Szintén tilos bármilyen gyűlés helyszínén tartózkodni.

E tilalmakból következik, hogy nem lehet tényleges személyes jelenlét mellett megtartani a civil szervezetek testületi üléseit, közgyűléseit. A szervezeteknek e tekintetben jelenleg a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályait kell követni.

Kinyitnak a szabadidős és kulturális intézmények, közösségi színterek

Ismét kinyílhatnak a 2020. novemberben bezárt szabadidős és kulturális létesítmények. Korlátozások mellett, de látogathatók a mozik, állatkertek, vadasparkok, kalandparkok, vidámparkok, játszóházak, múzeumok, könyvtárak, kép- és hangarchívumok, közművelődési intézmények, közösségi színterek, integrált kulturális intézmények, közfürdők, strandok. E létesítményeket csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek és felügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathatják/használhatják. A kulturális, szabadidős helyszínek este 11 óráig tarthatnak nyitva. Éjjel 11.00 óra és hajnal 05.00 óra között e létesítményekben az ott dolgozók kivételével senki sem tartózkodhat.   

A nyitást megengedő jogszabály minden szabadidős, kulturális létesítményre vonatkozik függetlenül attól, hogy az állam, az, önkormányzat, cég, egyház vagy civil szervezet tartja fent. A szabadtéren és a zárt térben működő kulturális, szabadidős helyszínek között sincs különbség a látogathatóság szempontjából

Észrevétel, vélemény: A civil szervezetek, közösségek a kulturális, szabadidős létesítményekben magánrendezvényeket vagy jegy ellenében látogatható kulturális eseményeket szervezhetnek. De a próbák, szakköri alkalmak, klubfoglakozások elvileg nem minősülnek rendezvénynek.  A részlet szabályok hiányban a kulturális létesítmények fenntartóira, üzemeltetőire hárul a feladat, hogy miként teszik lehetővé a létesítmények használatát és a szolgálatatások igénybevételét a csoportoknak, közösségeknek, szervezeteknek.

Kinyitnak a jégpályák, az uszodák, edző- és fitnesztermek, illetve a sportlétesítmények

A sportlétesítmények, illetve a jégpályák, az uszodák, edző- és fitnesztermek is megnyílnak a védettségi igazolvánnyal rendelkező nagykorúak számára. Tehát ezután a versenyengedéllyel rendelkező sportolókon felül a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek is látogathatják ezeket a létesítményket. De! Ezeket a létesítményeket a 18. évnél fiatalabbak csak edzésen vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából látogathatják. Továbbá e létesítményekbe a 18 évesnél fiatalabb gyermekek és fiatalok csak akkor léphetnek be, ha igazolni tudják, hogy versenysportolók. A sportlétesítményeket a fiatalkorú versenysportolókat felkészítő sportszakemberek (versenyengedéllyel) védettségi igazolvány nélkül is látogathatják, de ők is kizárólag az edzésen vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából.

 Észrevétel, vélemény: a civil szervezetek, közösségek többége, ha szigorúan vesszük a szabályozást a sportlétesítményekben sem tud sporteseményeket szervezni. Erre a sportszervezetek jogosultak. De minden közösség, civil szervezet jogosult arra, hogy a sportlétesítmény lehetőségeit kihasználva biztosítsa a védettséggel rendelkező nagykorú tagjai, munkatársai, önkéntesei, illetve az általuk támogatott, segített személyek számára a testedzés, a rekreáció és a sportolás lehetőségét. De ezt nem rendezvény keretében lehet biztosítani.  

A látogatók. illetve a szolgálatásokat és a létesítményt használók beengedése a kulturális és szabadidős létesítményekbe

A jogszabályok előírják, hogy a belépésnél ellenőrizni kell a látogatókat, hogy jogosultak belépni és a szolgáltatásokat igénybe venni.  A helyszín üzemeltetőjének vagy vezetőjének, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottjának kötelessége ellenőrizni, hogy a létesítménybe látogató nagykorú személy rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Ha szükséges, akkor a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolásához az ellenőrzés során elkérhető a személyi igazolvány, az útlevél, a jogosítvány is.

A kulturális és szabadidős létesítményekében (a jégpályák, az uszodák, edző- és fitnesztermek kivételével) A 6-18. év közötti életkorú gyermekek, fiatalok esetében, ha a kiskorúság nem állapítható meg egyértelműen, az életkort személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel vagy diákigazolvánnyal kell igazolni. 

Aki nem hajlandó, vagy nem tudja felmutatni a védettségi igazolványát/és vagy a személyének azonosításra alkalmas igazolványát nem engedhető be a helyszínre. A rendelet szerint meg kell tagadni tőle a szolgáltatások igénybevételének, illetve a helyszín rendeltetésszerű használatának megkezdését.

A látogatók. illetve a szolgálatásokat és a létesítményt használók beengedése a sportlétesítményekbe

A jégpályára, az uszodába, edző- és fitnesztermbe, sportlétesítménybe belépni szándékozók esetében a helyszín üzemeltetőjének vagy vezetőjének, illetve az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottjának kötelessége ellenőrizni, hogy a létesítménybe látogató nagykorú személy rendelkezik védettségi igazolvánnyal. Ha szükséges, akkor a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolásához az ellenőrzés során elkérhető a személyi igazolvány, az útlevél, a jogosítvány is.

A sportlétesítményeket a fiatalkorú versenysportolókat felkészítő sportszakemberek védettségi igazolvány nélkül kizárólag csak edzésen vagy sportrendezvényen történő részvétel céljából látogathatják. A belépésnél nekik igazolniuk kell, hogy felkészítő szakemberként, edzőként (versenyengedéllyel) jogosultak belépni a létesítménybe.

A jégpályára, az uszodába, edző- és fitnesztermbe, sportlétesítménybe belépni szándékozó 18 évesnél fiatalabb gyermekeknek/fiataloknak nem csak az életkorukat kell tudni igazolni, hanem azt is, hogy versenysportolók.

A civil szervezetek, közösségek tagjainak, munkatársainak, önkénteseinek belépése a kulturális és sportlétesítményekbe az általuk szervezett programok esetében

Megítélésünk szerint a civil szervezetek nagykorú munkatársai, tagjai, önkéntesei akkor sem mehetnek be védettségi igazolvány nélkül a – nem az adott szervezet által fenntartott – szabadidős, kulturális, és sportlétesítményekbe, ha ők az ott megvalósuló alkalmi vagy rendszeres program, foglalkozás szervezői, megvalósítói. A szervezetek kiskorú tagjai, önkéntesei, munkatársai a kulturális szabadidős intézményekbe csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyeletével léphetnek be. Ez akkor is igaz, ha szervezőként, megvalósítóként, közreműködőként vesznek részt egy az adott helyszínen tartott alkalmi vagy rendszeres programban.

A 18. évnél fiatalabb versenysportolók közreműködhetnek a jégpályákon, az uszodákban, edző- és fitnesztermekben tartott sportrendezvények megvalósításában. De a közreműködésük tartalmát korlátozza, hogy csak az edzés és a sportrendezvényen való részvétel céljából tartózkodhatnak a helyszínen.  PL. sem a sportrendezvény nyitása előtt, sem annak lezárása után nem tartózkodhatnak a helyszínen, nem lehet őket bevonni az előkészítő tevékenységekbe és utómunkálatokba.

Lehet a nézők, látogatók számára is nyitott sporteseményeket, sportrendezvényeket szervezni 

Civil szervezetek is rendezhetnek nyilvánosan látogatható sportrendezvényeket. A sportrendezvényen nézőként a védettségi igazolvánnyal rendelkezők nagykorú személyek, valamint a felügyeletük alatt lévő tizennyolc év alatti személyek vehetnek részt.  A sportrendezvényen legfeljebb reggel 5.00 és este 11 óra között tartózkodhatnak a látogatók, nézők.

A sportrendezvény, sportesemény fogalmát a sporttörvény (2004. évi I. törvény) rendelkezéseit alapján kell értelmezni:

 • Sportrendezvény, sportesemény: „A sportrendezvény: sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés. A sportesemény sportrendezvénynek minősül. /Sporttörvény 77. § u)/
 • A sportszervezetek: a sportegyesületek, a sportvállalkozások, a sportiskolák, valamint az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok által szervezett /Sporttörvény 15. § (1)/
 • Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenük vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. /Sporttörvény 1. § (2)/ 

Megítélésünk szerint azok a sportesemények, sportrendezvények látogathatók, amelyeket a sportszervezetek szerveznek meg, és amelyeken sporttevékenyég valósul meg.  A sportegyesület által szervezett versenyeket, kupákat, bemutatókat, utánpótlás toborzó stb. eseményeket meg lehet szervezni. De nem minden válik sporteseménnyé attól, hogy a sportegyesület szervezi meg (pl. a főzőverseny, falunap nem sportesemény). De fordítva is igaz. Megítélésünk szerint a sport törvény hatályán kívül eső civil szervezetek önállóan sem tudnak pl. 10 fő fölött látogatható sportnapot rendezni. 

Lehet a nézők, látogatók számára is nyitott, jegy megváltásával látogatható kulturális eseményeket szervezni

A civil szervezetek is tudnak 10 főnél több ember számára is elérhető kulturális eseményeket szervezni.  A kulturális eseményeken csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező és a felügyeletük alatt álló 18, évnél fiatalabb nézők, látogatók vehetnek részt. Az eseményeknek legkésőbb este 11-ig véget kell érnie.

A vonatkozó jogszabály (484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 24. § a) pont) szerint a kulturális esemény alatt a személyes művészi teljesítményt igénylő vagy kulturális szolgáltatást nyújtó, közönség jelenlétében zajló nyilvános rendezvényt kell érteni. A művészeti ágtól, a műfajtól (és annak népszerűségétől, megítélésétől) függetlenül kulturális események körébe tartozik minden művészeti produkció nyilvános előadása, bemutatása, kiállítása stb. De a kulturális eseménynek kell tekinteni minden olyan rendezvényt is, amit az 1997. évi CXL. (közművelődési) törvényben megjelenő múzeumi, könyvtári, közművelődési szolgálatások, feladatok keretében végeznek az kulturális intézmények, civil szerveztek, illetve a hozzájuk kötődő művelődő közösségek.

Nyilvános, nézők előtt megtartott kulturális eseményeket csak jegy megváltásával lehet látogatni. A jegyek beszerzésének, biztosításnak, módjára, formájára, értékére nincs előírás. Akár ingyenes jegyeket is kibocsáthatnak a szervezet. Erre pl. akkor lehet szükség, ha az esemény olyan pályázatai forrásból valósul meg, amelynél a szervezet nem számolt a jegyértékesítésből származó bevétellel. Az ingyenes jegy akár digitális úton, akár papíralapon adja ki a szervezet, különösen fontos hordozója lehet a biztosággal, a viselkedési normákkal kapcsolatos szabályoknak. Az ingyenes jegy is egyfajta szerződés a szervező és a látogató között. E szerződésben a szervező a program megvalósítását vállalja a néző pedig azt, hogy segíti a program megvalósítását, dokumentálását, elszámolását stb.

A rendezvények kulturális jellegének megítélése

A közművelődéi, kulturális intézmények esetében általában nem kérdéses, hogy az általuk szervezett események, rendezvények kulturális eseménynek minősülnek. A civil szervezetek esetében ez egy kissé nehezebben megválaszolható kérdés lehet. Biztosan kulturális eseménynek számítanak:

 • a civil szervezetek által szervezett nyilvánosan, közönség előtt megvalósuló művészeti rendezvények, programok
 • közművelődéi megállapodás, közszolgáltatási szerződés kertében rögzített feladathoz kapcsolódó rendezvények, programok
 • a kulturális statisztikai adatközlést teljesítő szervezetek által szervezet közművelődési, kulturális, múzeumi, könyvtári stb. rendezvények, programok

De a civil szervezetek saját rendezvényük megítélése kapcsán többek között a közművelődési törvény I. melléklet r) pontját is alapul vehetik. E rendelkezés szerint a közművelődési tevékenység: a polgárok iskolán kívüli, öntevékeny, önművelő, megismerő, kultúraelsajátító, művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően együttműködésben, közösségekben valósul meg.

A kulturális események szervezésénél mindenképp egyeztetni kell a helyszínt adó kulturális, szabadidós létesítménnyel. Az egyezetetés során tisztázni kell azt a kérdést is, hogy az esemény kulturális tevekénységének minősül-e. Másrészt, ha bizonytalan a szervezet az esemény megszervezhetőségében inkább kérje ki a rendőrség véleményét.

Változatlanul tilos zenés táncos rendezvényt szervezni

A létszámtól függetlenül tilos zenés, táncos rendezvényt szervezni, tartani, illetve ilyen rendezvényen tartózkodni. A zenés, táncos rendezvény fogalmát a jogszabály adja meg:

rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, valamint nem nyilvános, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást fő szolgáltatásként nyújtó esemény (a továbbiakban: zenés, táncos rendezvény), /484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (3) a) pont/

Az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás nem minősül zenés-táncos rendezvénynek, ha a kulturális esemény vagy az élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik. E téren azonban könnyítést jelent, hogy ezután a szabadidós kulturális létesítményekbe, azok a fellépők és technikai segítők is bejuthatnak, akik nem az adott létesítményben dolgoznak. (védettségi igazolvánnyal, vagy a védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyelete alatt.     

Magán- és családi rendezvényeket 10 fős létszámig lehet szervezni

Magán- és családi rendezvények vonatkozásban változatlanul a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben foglalt szabályokat kell követni:

„6 § (3) A családi esemény vagy a magánrendezvény – a házasságkötés és a temetés kivételével – abban az esetben tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.

A magánrendezvény fogalma nem pontosan tisztázott. Saját gyakorlatunkban azokat a rendezvényeket tekintjük magán jellegűnek, amelyek

 • nem sportrendezvények, sportesemények, mert ezek rendezésére külön szabályok vonatkoznak.
 • nem kulturális események, mert ezek rendezésére külön szabályok vonatkoznak.
 • a civil szervezetek magánjogi jellegéhez kapcsolódnak, pl. az egyesülési, gyülekezési jog gyakorlásával összefüggő taggyűlések, közgyűlések stb. nem tarthatók meg.
 • nem nyilvánosak, csak azok látogathatják, akik a közösség szokásai alapján értesülnek róla, vagy erre külön meghívót, felkérést, értesítést kaptak

Megítélésünk szerint lehet pl. kirándulásokat, összejöveteleket, műhelytalálkozókat, megbeszéléseket stb. tartani bármely civil közösségnek. De az ezeken a rendezvényeken egyidejűleg résztvevők száma a megvalósítókkal együtt sem haladhatja meg a 10 főt. A 10 főbe a védettségi igazolvánnyal rendelkezők is beleszámítanak.

A kulturális és sportesemények látogatóinak ellenőrzése

A kulturális és sportesemények látogatóit vagy a helyszín:

 • üzemeltetőjének
 • vezetőjének
 • az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottjának

vagy a szervezőnek ellenőriznie kell, hogy jogosultak-e a rendezvény látogatására.

Az a nagykorú személy, aki nem rendelkezik oltási igazolvánnyal nem engedhető be a rendezvényre. A beléptetés során a védettségi igazolványt mindig ellenőrizni kell. Ha szükséges, akkor a védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolásához el lehet kérni a személyi igazolványt, az útlevelet, a jogosítványt stb is.  

A hat évnél idősebb, 18. évnél fiatalabb személy esetében, ha a kiskorúság nem állapítható meg egyértelműen, az életkort személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel vagy diákigazolvánnyal kell igazolni. 

Az ellenőrzés során aza adatok nem rögzíthetők.

Hol tarthatók meg a rendezvények, események

A kulturális és sporteseményt, illetve a magánrendezvényt is tilos közterületen megtartani.
A kulturális és szabadidós létesítményekben lehet jegy ellenében látogatható, 10 főnél több személy által látogatható kulturális eseményeket szervezni.
A sportlétesítményekben lehet 10 főnél több személy által látogatható sporteseményt, rendezvényt szervezni.
A vendéglátóhelyeken azok a családi és magánrendezvények szervezhetők meg, amelyeken egyidejűleg legfeljebb 10 fő vesz részt.
A szállodákban, szálláshelyeken is csak azok a családi és magánrendezvények szervezhetők meg, amelyeken egyidejűleg legfeljebb 10 fő vesz részt.
Az oktatási intézményekben nem szervezhetők rendezvények, ezen intézményekbe az ott a tanulókon, dolgozókon kívül más nem mehet be.
A sajtótájékoztatók, sajtóesemények megszervezése kapcsán nem egyértelműek a szabályok. Ezek a kialakult gyakorlat szerint nem minősülnek rendezvénynek.

Maszkviselési szabályoka sportrendezvényeken és a kulturális eseményeken

A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy számára – ide nem értve a versenyzőket, az őket felkészítő sportszakembereket, valamint a fellépőket – a maszkhasználat szabályait az esemény szervezője – ennek hiányában az esemény helyszínének vezetője – határozza meg azzal, hogy ha a sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen foglalkoztatott személy a védettséget nem igazolja, akkor köteles az esemény befejezéséig az orrot és szájat folyamatosan eltakaró maszkot viselni, illetve a szervező vagy vezető a maszkhasználatot általánosan nem tilthatja meg.

A sportrendezvényen, illetve a kulturális eseményen nézőként tartózkodó koronavírus ellen védett személy és a felügyelete alatt álló fiatalkorú személy nem köteles maszkot viselni.

Szállások, szálláshelyek igénybevétele

Az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkezők változatlanul megszállhatnak a szállodákban, szálláshelyeken. De az új szabályok szerint a szálláshelyek, szállodák megnyílnak a a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt levő kiskorúak számára is. A szállodában, szálláshelyen működő kulturális, szabadidős létesítményeket csak a védettégi igazolvánnyal rendelkezők, illetve a felügyeletük alatt álló 18. évnél fiatalabbak használhatják.  Vendégeknek nem kötelező a maszkviselés a szálláshelyen. Szálláshelyen családi esemény vagy magánrendezvény abban az esetben tartható, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. Zenés-táncos rendezvényt tilos szervezni, tartani.

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status