Civil hírek, közlemények

Konzultáció az EGT/Norvég CIvil Alapról

A korábban fellépett technikai problémák elháírítása után folytatódik a konzultáció az EGT és Norvég Alapok keretében létrejövő Civil Alapról.  Az online konzultáció keretében a sokak által “Norvég Civil Alapként” ismert támogatási lehetőség alakítására van módja a résztvevő szervezeteknek. A Civil Alapot (Active Citizens Fund) a magyarországi civil társadalmi szektor igényei alapján kívánják kialakítani és végrehajtani. Ezért a Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMO) arra kéri a civil szervezeteket és más érdekelt feleket, hogy osszák meg véleményüket arról, hogy szerintük mely kihívásokkal kellene foglalkoznia a programnak, valamint nekik milyen megoldási javaslataik vannak a kihívások kezelésére.

A konzultáció április 9-én zárul. 

A technikai akadályok elhárítása után a következő felületen elérhető a teljes, valamenni pontot tartalmazó konzultáció: https://www.surveymonkey.com/r/QQSJ9VW

Amint korábban beszámoltunk róla a Magyar Kormány és az EGT és Norvég Alapokat finanszírozó országok (Norvég  Izland, Liechtenstein és Norvégia) között 2020 decemberében megkötött megállapodás alapján megnyílhatnak a Civil Alap forrásai is. Az előkészítés egyidejűleg több irányban zajlik. Amint az ismert az ún. “norvég” Civil Alap kezelését egy arra kiválasztott a civil szervezetekből álló konzorcium fogja végezni. Már beérkeztek és elbírálás alatt állnak az alapkezelői feladatok ellátására irányuló pályázatok. Ezzel párhuzamosan elindult a fent említett konzultációs folyamat is a Civil Alap támogatásainak tervezésével kapcsolatban. Első lépésben az írásos, online konzultáció indult el.  Majd az alapkezelő kiválasztása után ezt követi egy konzultációs megbeszélés az érdekelt szervezetek részvételével.   

A konzultáció a Civil Alap támogatási területeit érinti:

  • Demokrácia, aktív állampolgárság, jó kormányzás és átláthatóság
  • Emberi jogok érvényesítése, az egyenlő bánásmód biztosítása, illetve bármilyen: a faji, etnikai, származási, vallási, nemi, továbbá a egészségi állapottal, korral és szexuális irányultság vagy nemi identitással összefüggő megkülönböztetés elleni küzdelem
  • Társadalmi igazságosság és a sebezhető csoportok védelme, segítése
  • Nemi egyenlőség előmozdítása és nemi alapú erőszak visszaszorítása
  • A környezet- és éghajlattudatoság

valamint a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatósága és kapacitásainak bővítése.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status