Civil hírek, közlemények

Konzultáció az EGT/Norvég CIvil Alapról

A korábban fellépett technikai problémák elháírítása után folytatódik a konzultáció az EGT és Norvég Alapok keretében létrejövő Civil Alapról.  Az online konzultáció keretében a sokak által “Norvég Civil Alapként” ismert támogatási lehetőség alakítására van módja a résztvevő szervezeteknek. A Civil Alapot (Active Citizens Fund) a magyarországi civil társadalmi szektor igényei alapján kívánják kialakítani és végrehajtani. Ezért a Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMO) arra kéri a civil szervezeteket és más érdekelt feleket, hogy osszák meg véleményüket arról, hogy szerintük mely kihívásokkal kellene foglalkoznia a programnak, valamint nekik milyen megoldási javaslataik vannak a kihívások kezelésére.

A konzultáció április 9-én zárul. 

A technikai akadályok elhárítása után a következő felületen elérhető a teljes, valamenni pontot tartalmazó konzultáció: https://www.surveymonkey.com/r/QQSJ9VW

Amint korábban beszámoltunk róla a Magyar Kormány és az EGT és Norvég Alapokat finanszírozó országok (Norvég  Izland, Liechtenstein és Norvégia) között 2020 decemberében megkötött megállapodás alapján megnyílhatnak a Civil Alap forrásai is. Az előkészítés egyidejűleg több irányban zajlik. Amint az ismert az ún. “norvég” Civil Alap kezelését egy arra kiválasztott a civil szervezetekből álló konzorcium fogja végezni. Már beérkeztek és elbírálás alatt állnak az alapkezelői feladatok ellátására irányuló pályázatok. Ezzel párhuzamosan elindult a fent említett konzultációs folyamat is a Civil Alap támogatásainak tervezésével kapcsolatban. Első lépésben az írásos, online konzultáció indult el.  Majd az alapkezelő kiválasztása után ezt követi egy konzultációs megbeszélés az érdekelt szervezetek részvételével.   

A konzultáció a Civil Alap támogatási területeit érinti:

  • Demokrácia, aktív állampolgárság, jó kormányzás és átláthatóság
  • Emberi jogok érvényesítése, az egyenlő bánásmód biztosítása, illetve bármilyen: a faji, etnikai, származási, vallási, nemi, továbbá a egészségi állapottal, korral és szexuális irányultság vagy nemi identitással összefüggő megkülönböztetés elleni küzdelem
  • Társadalmi igazságosság és a sebezhető csoportok védelme, segítése
  • Nemi egyenlőség előmozdítása és nemi alapú erőszak visszaszorítása
  • A környezet- és éghajlattudatoság

valamint a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatósága és kapacitásainak bővítése.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status