HírekPályázatok

Megállapodás az EGT és Norvég támogatási alapok felhasználásáról

Megszületett a megállapodás Magyarország, illetve az EGT és a Norvég Alapok forrásait biztosító országok között. A 2020. december 21-én aláírt megállapodás eredményeként Magyarországon mintegy 75 milliárd Ft (214,6 millió euró) összegű támogatási keret nyílhat meg. Az EGT tagállamok és Norvégia által biztosított forrásokból 10 890 000 euró (kb. 3,1 milliárd Ft) szolgálhat az aktív polgári részvétel és a civil szervezetek támogatására.

Amint az ismert, éppen a civil szervezetek számára elérhető alap kezelése körül kialakult vita miatt húzódott el megállapodás megkötése. A vita azonban hamarosan rendeződhet. Erre utal, hogy néhány nappal megállapodás aláírását követően az EGT és a Norvég Alapok fölött rendelkező intézmények ajánlattétteli felhívást tettek közzé a civil támogatási alap („Aktív Polgársági Alap”) magyarországi alapkezelőjének kiválasztása érdekében. Az alapkezelői feladatok ellátására 2021. február 16-ig jelentkezhetnek a civil szervezetekből álló konzorciumok.  Az eljárásnak komoly tétje van, A norvég nagykövetség közleménye szerint, meddig amíg nem lesz egyezség a civil alapot kezelő konzorciumról, addig nem csak a civil, hanem egyetlen más EGT és Norvég támogatási program sem fog elindulni.

Elindulását követően a civil szervezetek számára elérhető alap a következő területeken nyújt majd támogatást:

 • Demokrácia, aktív állampolgárság, jó kormányzás és átláthatóság
 • Emberi jogok érvényesítése, az egyenlő bánásmód biztosítása, illetve bármilyen: a faji, etnikai, származási, vallási, nemi, továbbá a egészségi állapottal, korral és szexuális irányultság vagy nemi identitással összefüggő megkülönböztetés elleni küzdelem
 • Társadalmi igazságosság és a sebezhető csoportok védelme, segítése
 • Nemi egyenlőség előmozdítása és nemi alapú erőszak visszaszorítása
 • A környezet- és éghajlattudatoság 

E területeken a következő tevékenyégek támogatására nyílik lehetőség:

 1. Érdek-képviseleti, figyelemfelkeltő és a polgárok elérését segítő tevékenységek
 2. Ellenőrző és felügyeleti tevékenységek, beleértve a nemzetközi ellenőrző szervezetek ajánlásainak nyomon követését is.
 3. Az aktív polgárságot, önkéntességet és részvételt támogató tevékenységek
 4. Részvétel a politikai és döntéshozatali folyamatokban, beleértve a civil társadalom számára kedvező környezet kialakításának előmozdítását is.
 5. A véleménynyilvánítás szabadságának, az oknyomozó újságírás és a média támogatása
 6. A gyűlöletbeszéd elleni küzdelem, a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak segítésével kapcsolatos tevékenységek támogatása, beleértve az e területen tevékenykedő hálózatok támogatását is
 7. Az LMBTI-személyek jogainak megismertetése és a diszkriminációellenes tevékenységek
 8. A civil társadalmi szektor kapacitásépítése, ideértve a következőket: a civil szervezetek fenntarthatósága, hálózatépítése és elszámoltathatósága
 9. a civil szervezetek interszektoriális (állami és a gazdasági szférával kialakított) partnerségeinek támogatása
 10. Az aktív polgársággal kapcsolatos oktatás és képzés
 11. Kutatás és elemzés a politikai döntéshozatal tájékoztatása céljából
 12. Társadalmi innováció és szociális vállalkozások fejlesztése
 13. Kultúrák közötti párbeszéd, beleértve a kisebbségi /többségi társadalom tagjai közötti interakciókat
 14. Generációk közötti együttműködés
 15. A környezet- és klímavédelemmel, illetve az alkalmazkodó képesség növelésével kapcsolatos szemléletformálás és kapacitásfejlesztés  
 16. Környezeti ügyek kapcsán: az Aarhusi Egyezmény betartásának előmozdítása, az információkhoz való hozzáférés, és a döntéshozatalban történő részvétel javítása, az igazságszolgálatáshoz való hozzáférés javítása.

Források:

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közleménye

A Norvég Nagykövetség közleménye:

Ajánlattételi felhívás:

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status