Kiemelt ügyek

Mondd el a véleményed! Mi történjen a megyében 2021-2027 között?

A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok feladata, hogy elkészítsék a megyei területi tervdokumentumokat, amelyek alapja a megyei területfejlesztési koncepció. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ennek eredményeként elkészítette a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója” című dokumentum munkaanyagát.

A kidolgozás és egyeztetés rendjét a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályozza.

A területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program esetében a véleményezésre 45 napot kell biztosítani. A megyei területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a rendeletben meghatározott szerveknek, továbbá a szomszédos megyei önkormányzatoknak, valamint társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni a TeIR-en.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. 46.§ (4) bekezdése alapján 2020. december 1-jén határozattal döntés született a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója” című dokumentum munkaanyagának 45 napos véleményezési eljárásra bocsátásáról.

A fenti dokumentum elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat honlapján, a www.baz.hu oldalon. A dokumentumok letölthetők innen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi szakasz és Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója Helyzetértékelés

Kérem, hogy a koncepcióhoz tett javaslataikkal, észrevételeikkel, melyeket írásban, postai úton, vagy e-mailben várunk, segítsék a megyei önkormányzat tervező munkáját.

Vélemények beküldési határideje: 2021.01.14.

Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, 3525 Miskolc, Városház tér 1.

E-mail cím: elnok@hivatal.baz.hu

 

forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status