Kiemelt ügyek

Mondd el a véleményed! Mi történjen a megyében 2021-2027 között?

A 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklusra való felkészülés keretében a megyei önkormányzatok feladata, hogy elkészítsék a megyei területi tervdokumentumokat, amelyek alapja a megyei területfejlesztési koncepció. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ennek eredményeként elkészítette a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója” című dokumentum munkaanyagát.

A kidolgozás és egyeztetés rendjét a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet, továbbá a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályozza.

A területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program esetében a véleményezésre 45 napot kell biztosítani. A megyei területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni a rendeletben meghatározott szerveknek, továbbá a szomszédos megyei önkormányzatoknak, valamint társadalmi egyeztetés céljából közzé kell tenni a TeIR-en.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. 46.§ (4) bekezdése alapján 2020. december 1-jén határozattal döntés született a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója” című dokumentum munkaanyagának 45 napos véleményezési eljárásra bocsátásáról.

A fenti dokumentum elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat honlapján, a www.baz.hu oldalon. A dokumentumok letölthetők innen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi szakasz és Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója Helyzetértékelés

Kérem, hogy a koncepcióhoz tett javaslataikkal, észrevételeikkel, melyeket írásban, postai úton, vagy e-mailben várunk, segítsék a megyei önkormányzat tervező munkáját.

Vélemények beküldési határideje: 2021.01.14.

Cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, 3525 Miskolc, Városház tér 1.

E-mail cím: elnok@hivatal.baz.hu

 

forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status