Hogy lehet előkészülni az egyszerűsített pályázatra?

 1. Regisztráljon az Nemzetpolitikai Információs Rendszerbe (NIR), vagy, ha már korábban regisztrált, ellenőrizze a regisztrációjának érvényességét és adatainak helyességét. A regisztrációs felület elérhető: itt 
 2. Ellenőrizze a pályázati kiírásban és az útmutatóban, hogy jogosult-e pályázni! A szervezet jogosult pályázni, ha:
 • helyi vagy területi hatókörrel működik
 • nem pályázik a NEA összevont pályázati felhívásának keretében
 • a 2018. és 2019. évi számviteli beszámolóját letétbe helyezte,
 • a szervezet bevétele 2018-ban és 2019-ben is kevesebb volt, mint 5 millió Ft.
 1. Ellenőrizze, hogy a szervezet 2018. és 2019. évi számviteli beszámolói elérhetők a birosag.hu oldalon! Ha még nem érhető el a birosag.hu honlapon, akkor a beszámolót és a letétbe helyezést igazoló dokumentumot együtt kell csatolni a pályázathoz!
 2. Ellenőrizze, hogy a szervezet 2018. és 2019. évi beszámolói – tartalmukban – teljesek. A beszámolónak tartalmaznia kell a mérleget, továbbá a könyvelés módjától függően az eredménylevezetést vagy eredménykimutatást. Ismétlődő formai hiba, hogy a szervezetek – bár már régebb óta működnek – üresen hagyják a beszámoló előző évre vonatkozó oszlopait. Az esetleges hibát új beszámoló elfogadásával és közzétételével lehet javítani. 
 3. Ellenőrizze a beszámolókban, hogy a szervezet a bevétele alapján jogosult pályázni! Ismétlődő hiba, hogy a beszámoló kitöltésénél, nem veszik figyelembe, hogy a nyomtatványon ezer forintban kell megadni a tételeket. (pl: 1 = 1 ezer Ft; 10=10 ezer Ft; 500 = 500 ezer Ft) Az esetleges hibát új beszámoló elfogadásával és közzétételével lehet javítani.  
 4. Egy szövegszerkesztő programban írjon egy legfeljebb 2.000 karakter terjedelmű szöveget, melynek tartalma: „a szervezet tevékenységeinek, eddigi eredményeinek bemutatása”! Segítség lehet az alábbi címszavak mentén haladni:
 • Mióta létezik a szervezet?
 • Mi a küldetése?
 • Milyen feltételek között működik szervezet, illetve mit tud hozzáadni a projekt megvalósításához /emberi erőforrások (foglalkoztatottak, „szerződéses” munkatársak önkéntesek); infrastrukturális és dologi feltételek/
 • A szervezet munkájának háttere. Miért van szükség a szervezet munkájára? Milyen problémák megoldásához járul hozzá?
 • Mely szervezetekkel, intézményekkel működik együtt?
 • Az adott kollégium tevékenységének megfelelő eredmények (2-3 évre visszamenőleg; számszerűsíthető eredmények, kiemelve azokat az eredményeket, amelyek előkészítették a mostani projektet, ha korábban nyert a szervezet NEA-t annak eredménye, a folyamatos, egymásra épülő munka kiemelése)

Ezt a leírást a „Projektterv” pont alatt található mezőbe kell majd feltölteni!  A 2.000 karakter kevesebb, mint egy fél gépelt oldalnyi szöveget jelent, ezért a lényeges elemeket érdemes kiemelni. A pirossal szedett elemek azok, amelyeket kivonatolva át lehet emelni a projekt 8. pontjában említett összefoglalásba.

 1. Egy szövegszerkesztő programban írjon egy legfeljebb 2.000 karakter terjedelmű szöveget, melynek tartalma: “a szervezet működésével, működtetésével kapcsolatos tervek bemutatása a költségterv indoklásának alátámasztása”!  Hasznos lehet az alábbi címszavak mentén haladni:
 • a pályázat indokoltsága (miért van szüksége a szervezetnek és a szervezet által elért embereknek, közösségeknek a pályázati támogatásra; milyen helyi probléma megoldására vagy lehetőség kihasználására irányul a pályázat?)
 • Mi a cél?
 • Milyen célcsoport, célcsoportok igényeit szolgálja ki a szervezet?
 • A pályázat tevékenységei és/vagy mit akarunk, mire van szükségünk, mihez kérünk támogatást!
 • a tervezett ütemezés
 • A pályázat mennyiségi és minőségi eredménye,
 • pályázat hatása a helyi, térségi stb. vagy szakmai közösségre

A pirossal szedett elemek azok, amelyeket kivonatolva át lehet emelni 8. pontban említett összefoglalásba.

 1. A korábbi évtől eltérően a pályázati űrlap kér egy hosszabb összefoglalást a projekt tatalmáról. Egy szövegszerkesztő programban írjon egy legfeljebb 2.000 karakter terjedelmű szöveget, ami összefoglalja a pályázat tartalmát. Hasznos lehet az alábbi címszavak mentén haladni:
 • a szervezet jelenlegi helyzete, jellemzői
 • a szervezet munkájának háttere. Miért van szükség a szervezet munkájára?
 • a pályázat indokoltsága
 • miért van szüksége a szervezetnek és a szervezet által elért embereknek, közösségeknek a pályázati támogatásra
 • milyen helyi probléma megoldására vagy lehetőség kihasználására irányul a pályázat
 • a pályázat célja és a helyi igények kapcsolódása a pályázati célhoz
 • a pályázat tevékenységei
 • pályázat mennyiségi és minőségi eredménye,
 • pályázat hatása a helyi, térségi stb. vagy szakmai közösségre

Felesleges teljesen új szöveget írni, a 7. és 8. pontban ismertetett leírások lényegi részeit lehet átmásolni ide. Sőt! Figyelembe véve, hogy az egyszerűsített pályázatnál nincs tartalmi bírálat elegendő lehet ezt a legfeljebb 2 000 karakter terjedelmű szöveget megírni, és ennek részeit átmásolni a részletes leírásokba (6. és 7. pont).

 1. A korábban nem volt, de most már szükséges egy nagyon rövid összefoglalás is. Egy szövegszerkesztő programban írjon egy legfeljebb 500 karakter terjedelmű szöveget, amiben összefoglalva leírja a pályázatának célját, tartalmát!
 2. Tervezze meg előre a pályázat költségvetését ebben segít az Útmutató 1. „A támogatás terhére elszámolható költségek köre” pontja! A tervezéshez segítséget jelenthet az általunk közreadott táblázat is: excel formátumban.
 3. Utalja át a 2.000 Ft pályázati díjat a Támogatáskezelő számlaszámára Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 10032000-00310024-00000017 (közlemény rovatba írja be a szervezet adószámát és azt, hogy NEA, így: ……..-..-..NEA 
 4. Amikor megnyílik a pályázat az előre elkészített tartalmakat már csak be kell másolnia a NIR felületére!
 5. A pályázatok benyújtásának időpontja és támogatási idejét az alábbi táblázat tartalmazza:
Kollégium Benyújtási határidő 

kezdete

Benyújtási
határidő vége
Közösségi környezet 2020.11.12. 8.00 óra 2020.12.11. 12:00
Mobilitás és alkalmazkodás 2020.11.12. 8.00 óra 2020.12.11. 12:00
Nemzeti összetartozás 2020.11.12. 8.00 óra 2020.12.11. 12:00
Társadalmi felelősségvállalás 2020.11.12. 8.00 óra 2020.12.11. 12:00
Új nemzedékek jövőjéért 2020.11.12. 8.00 óra 2020.12.11. 12:00

 

Figyeljen rá! Ha a megnyílásának napján kezdi el regisztrálni a szervezetet és befizetni a pályázati díjat, akkor hátrányba kerülhet azokhoz képest, akik felkészültebben várták a pályázat megnyitását.

 

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status