Civil Központ eseményekPályázatok

Megjelentek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázati felhívásai

A NEA megjelentette a 2019. évben gyűjtött adományok után járó normatív kiegészítést nyújtó pályázatát. Ezzel egyidejűleg megjelentek a 2021. évre szóló összevont és egyszerűsített pályázati felhívások is.  A Miniszterelnökség által biztosított keret 1.6 milliárd forinttal bővült az előző évhez képest. Így már közel 9,3 milliárd forint a civil szervezetek támogatására szolgáló keret.

Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2020.” című, NEAN-KP-1-2020 jelű pályázat keretében azok a civil szervezetek pályázhatnak, amelyek a 2019. évben adományt gyűjtöttek. A támogatásra jogosult szervezetek az általuk pénzben, természetben vagy szolgáltatásban kapott adományok összegének 10 százalékát, de legfeljebb 750.000 Ft igényelhetik támogatásként. E pályázatok esetében nincs szakmai bírálat. A szervezetek a jogosultsági és formai feltételek teljesítése esetében – a keret kimerüléséig – beérkezési sorrendben juthatnak hozzá az igényelt támogatáshoz. A támogatást a szervezetek a működésükre fordíthatják. Ez a pályázat még a NEA 2020. évi keretének terhére jelent meg. Ezért ezt a támogatást legkésőbb 2021.09.30-ig lehet felhasználni.  A pályázatot 2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00 óra között, kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Nemzetpolitikai Információs Rendszeren (NIR) keresztül.

A NEA 2021. évi kerete 1.6 milliárd forinttal bővült az előző évhez képest. Így 9,3 milliárd forintra pályázhatnak a civil szervezetek. A korábbi évhez hasonlóan most is oda kell figyelniük a szervezűeteknek arra, hogy melyik pályázati kategóriában jogosultak pályázni. Azok a szervezetek, amelyek:

  • 2019-ben alakultak
  • vagy a bevételük 2018-ban vagy 2019-ben meghaladta az 5 millió forintot
  • esetleg országos vagy nemzetközi szinten tevékenykednek

csak a NEA valamelyik összevont pályázati kategóriáját választhatják. Itt pedig el kell dönteniük, hogy csak a működésükhöz vagy a működésükhöz és a szakmai tevékenységükhöz „vegyesen” igényelnek támogatást. A szervezetek a működési vagy „vegyes” tartalommal összeállított pályázatukat a tevékenységük vagy a 2021. évre tervezett programjaik jelleg szerint választott kollégiumhoz nyújthatják be.  Egy pályázó alapesetben egyetlen pályázatot nyújthat be. Ez alól akkor van kivétel, ha egy magyarországi szervezet egy határon túli partner szervezettel együttesen pályázik. Erre az öt NEA kollégium közül négy biztosít lehetőséget a „vegyes” pályázatot benyújtó szervezetek számára.

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás. Azok a szervezetek, amelyek csak működésük támogatására pályáznak, 200.000 és 4.000.000 Ft összegű támogatást igényelhetnek. A „vegyes”, tehát a szakmai és működési elemeket is tartalmazó pályázati kategóriák esetében az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke kollégiumomként is eltérő módon 350.000 és 4.000.000 Ft között változik.

A „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című kiírások tekintetében a pályázatokat 2020. október 12. 10:00 – 2020. november 11. 12:00 között lehet benyújtani.

Már megismerhető a NEA egyszerűsített pályázatának kiírása is. De az elektronikus felület, amelyen keresztül a pályázók benyújthatják igényüket, csak később, 2020. november 12. 8:00 – 2020. december 11. 12:00 között lesz elérhető. Az egyszerűsített pályázat keretében legfeljebb 300.000 Ft támogatást kaphatnak a szervezetek. E kategóriában nincs tartalmi bírálat. A szervezetek beérkezési sorrendeben, a keret kimerüléséig juthatnak támogatáshoz. De ezzel a lehetőséggel csak azok a szervezetek élhetnek, amelyek

  • rendelkeznek a 2018. és 2019. évről szóló (tartalmában teljes) pénzügyi beszámolóval
  • ezen beszámolók alapján látható, hogy a szervezet bevétele egyik évben sem haladta meg az 5 millió forintot
  • helyi vagy területi szinten tevékenykednek

Minden pályázatot érintő változás a korábbiakhoz képest, hogy a pályázatokat a Nemzetpolitikai Információs Rendszerben (NIR) lehet benyújtani.

A regisztrációt és a pályázatok benyújtását az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – B.-A.-Z. Megyei Civil Központ on-line és személyes tanácsadással is segíti.

A tájékoztató rendezvényekről a honlapunkon és e-mailben adunk tájékoztatást.

Kérjük, a pályázókat, hogy amennyiben személyes tanácsadást kívánnak igénybe venni, egyeztessenek időpontot, mivel a járványveszély miatt azonos időben legfeljebb két szervezet vehet részt.

 

Pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján: 

 

 

 

Közösségi környezet kollégium

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium

Nemzeti Összetartozás kollégium

Társadalmi felelősségvállalás kollégium

Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status