A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 30-ig kiutalja az SZJA 1% felajánlások összegét

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 30-ig kiutalja az SZJA 1% felajánlások összegét. A felajánlás a kedvezményezett szervezetek a NAV-nál nyilvántartott bankszámlájára érkezik meg. Ha a kedvezményezett szervezet köztartozással rendelkezik, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó részt utalja ki a NAV.

A kedvezményezettek a NAV-tól elektronikus úton, az EGYSTAT adatlapon egyedi tájékoztatást is kérhetnek a javukra szóló érvényes és érvénytelen, valamint az el nem bírált nyilatkozatok számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, továbbá az érvénytelen nyilatkozatok érvénytelenségének okairól és azok arányáról. E mellett a kedvezményezettek a 20EGYAD adatlapon benyújtott elektronikus kérelem alapján tájékoztatást kérhetnek a rájuk érvényesen rendelkező magánszemélyek nevéről, postai vagy elektronikus levelezési címéről. Mivel a magánszemélyek rendelkező nyilatkozata adótitoknak minősül, egyedi adatokat a NAV csak abban az esetben ad ki a civil kedvezményezetteknek, ha a felajánló a rendelkező nyilatkozatán ezt megengedte. A statisztikai jellegű és az egyedi adatok megismerésére irányuló kérelmeket egyaránt október 15. után lehet benyújtani a NAV felé.

A NAV már korábban közzétette honlapján a felajánlásban részesülő szervezetek jegyzékét. Ez alapján összegyűjtöttünk a megyénk kedvezményezett szervezeteit, amelyet megtalálhat: itt.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status