Civil Központ

A civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások

A Miniszterelnökséggel kötött szakmai megállapodás és a hozzánk forduló civil szervezetek igényei alapján az alábbi ingyenes szolgáltatásokat biztosítjuk:

Tanácsadás

Mire jó a tanácsadás?

A tanácsadások során a hozzánk forduló szervezetek leginkább egy adott ügyhöz, helyzethez kapcsolódóan fejleszthetik a civil szervezetek működésével összefüggő, valamint a kezdeményezéseik, projektjeik és együttműködéseik építéséhez szükséges gyakorlati tudásukat. A szolgáltatást igénybe vevők egy, vagy akár több témakört is felölelve juthatnak tanácsadói segítséghez. A leghatékonyabb módszer talán az, ha a szervezet időt tud szakítani arra, hogy „szervezet szervizt” végezzünk, azaz minden tanácsadási területen – azok összefüggéseit kihasználva – áttekintsük a szervezet szükségleteit.

Milyen formában vehető igénybe a tanácsadás?

A tanácsadási szolgáltatás személyesen, telefonon és elektronikus levelezés, Skype, Google hangouts/meet, FB Messenger útján is elérhető. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb szervezet számára legyen elérhető legyen a személyes tanácsadás az információs rendezvényeinkhez kapcsolódóan, vagy önálló eseményként is szervezünk tanácsadó alkalmakat, illetve térségi partnereket vonunk be a személyes tanácsadás biztosítására.

Milyen területeken nyújtunk tanácsadást?

Jogi, közhasznúsági tanácsadás

A jogi, közhasznúsági tanácsadás a szervezetek alapításával, átalakításával, működtetésének és jogi státuszának, valamint megszűnésének jogi feltételeinek teljesítésével foglalkozik. Magában foglalja továbbá azokat a kérdéseket is, amelyek a civil szervezetek részvételével megvalósuló jogügyletek feltételeit érintik. A munkánk legnagyobb elismerését az jelenti, hogy a Miskolci Törvényszék által kiadott végzésekben is felhívja a civil szervezetek figyelmét az általunk nyújtott segítségre. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy a tanácsadás igénybevétele nem feltétlenül tudja kiváltani ügyvéd, vagy más jogi képviselő felkérését!

Pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadás

A tanácsadás a civil szervezetek működéséhez, tevékenységeikhez, szolgáltatásaikhoz kapcsolódó könyvelési és adózási kérdésekkel foglalkozik. A tanácsadói munka e téren erősen személetformáló jellegű. A tanácsadásnak alapvető célja a szervezetek gazdálkodási, pénzügyi kultúrájának fejlesztése, hiszen a szolgáltatást igénybe vevő szervezetek jelentékeny része a gazdálkodási, számviteli keretek elemi ismerete nélkül tevékenykedik, így ezek jelentőségét sem tudja felmérni. Ezzel együtt képesek vagyunk a gazdálkodási tárgykört érintő szabályzatok, bevallások, beszámolók elkészítésének, módosításnak támogatására. Ezekhez saját mintákkal rendelkezünk, amelyeket – a jogszabályi változásokat és a tanácsadási tapasztalatokat figyelembe véve – frissítünk. Más szolgáltatókhoz képest előnyben vagyunk, hiszen a gazdálkodási, számviteli kérdéseket össze tudjuk kapcsolni a szervezetek jogi, támogatási, közösségi feladataival.

Pályázati és forrásteremtési tanácsadás

A szolgáltatással leginkább a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatainak elérését, illetve a pályázati projektek pénzügyi és szakmai megvalósulását kívánjuk segíteni. Feladatunknak tartjuk továbbá más nemzeti és EU forrásokból működő támogatási rendszerekről szóló tájékoztatást. A tanácsadási terület kiterjed pályázatokon kívüli anyagi és egyéb erőforrások feltárására és alkalmazására irányuló szolgáltatásra is. Így kiemelt témáját adják az alapcél szerinti és vállalkozási bevételeket teremtő szolgáltatások is. Nem vállalunk azonban pályázatírást és projektmenedzsment feladatokat! Ugyanakkor a szervezeteket tanácsadással és képzéssel képessé tudjuk tenni arra, hogy önállóan vagy a segítségünkkel elérje a szervezete reális lehetőségeihez igazodó forrásokat.

Adományozással, önkéntességgel kapcsolatos tanácsadás

A tanácsadás az adományozás területén magában fogalja az adományok fogadásával, kezelésével és természetesen az adományok közvetítésével, illetve a magánszemélyekhez, szervezetekhez történő eljuttatáshoz kapcsolódó jogi, gazdálkodási, számviteli, nyilvánossági adózási lehetőségek kihasználásának, a vonatkozó követelmények teljesítésével kapcsolatos segítéséget. Az adományozás tárgyköre szervezetfejlesztési kérdés is. A tanácsadás arra irányul, hogy a szervezet világosan lássa saját képességeit, azok bővítésének módjait, eszközeit, illetve illeszkedni tudjon az általa elérni kívánt adományozók és támogatatottak igényeihez. Az adományszervezés kommunikációs és marketing kérdés is. Így a tanácsadás kiterjed arra, hogy mely módszerek eszközök, csatornák lehetnek hatékonyak, illetve miként célszerű kommunikálni az adott ügyet.

Az önkéntességre a civil szervezetekhez érkező „időadományként” tekintünk. Fő feladatunknak azt tartjuk, hogy a civil szervezetek működésben összeérjenek egymással az (közérdekű) önkéntesek fogadásával kapcsolatos jogi, a gazdálkodási, beszámolási és forrásszervezési elemek. Segítjük továbbá, hogy a civil szervezetek – az általuk fogadott önkéntesek érdekében – olyan színvonalon szervezzék és dokumentálják az önkéntesek tevékenységét, hogy az érintettek akár a hatóságok előtt (pl. a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság kapcsán), akár más ügyekben (pl. munkaerőpiaci jártasságok igazolása terén) meg tudják jeleníteni a szervezetnél eltöltött időt és annak eredményeit.

A tanácsadás során lényegesnek tartjuk a szervezetek figyelmét arra is felhívni, hogy az önkéntes tevékenységek szervezése során nem kell megragadniuk a „kétkezi”, a gondolkodást nem igénylő cselekvések megvalósításánál. A non formális tanulás, az informatika, a kommunikáció, a marketing stb. területeken az önkéntességben kihasználatlan lehetőségek rejlenek.

Számítógép-kezelési és informatikai tanácsadás

A szolgáltatás a civil szervezetek ügyviteléhez, tevékenységéhez szükséges elektronikus írástudást és eszközhasználatot fejleszti. Kiemelt területét jelenti az elektronikus ügyintéző és pályázati felületek alkalmazásának segítése. A szolgáltatás biztosítása során csak indokolt esetben vállaljuk át az ügyintézés teljes körű átvételét. A tanácsadás során a cél, hogy a szervezetek önállóan is képessé váljanak az ügyeik intézésére!

Határon túli tanácsadó tevékenység

Valamennyi tanácsadási területen örömmel állunk a külhoni magyar szervezetek rendelkezésére. A megyénk földrajzi helyzetéből fakadóan a Kassa megyében működő szervezetek szakmai támogatását tartjuk kiemelt feladatunknak. Partnerünk, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) együttműködési megállapodás, illetve külön szolgáltatási szerződés alapján 110 órában nyújt tanácsadást a felvidéki szervezeteknek.

Információs rendezvények szervezése

Törekszünk arra, hogy a megyében működő szervezetek lehetőleg azonos feltételek mellett férjenek hozzá a szolgáltatásainkhoz. Ezért évente legalább egyszer mind a tizenhat járásban szervezünk a civil szervezetek, illetve a velük együttműködő önkormányzatok, vállalkozások tájékoztatását szolgáló eseményeket. A térségi események mellett évente legalább öt alkalommal szervezünk a megye civil szervezeteit együttesen megszólító rendezvényt.

Fenn kívánjuk tartani és hagyománnyá fejleszteni a 2019-ben először megszervezett Civil Kiruccanás című programunkat. Ez a rendezvény a civil szervezetek együttlétéről, a szektoron belüli kapcsolatok erősítéséről szól. Megítélésünk szerint mindenképp szükség van a civil szektor tartásának, identitásának, belső szolidaritásának és jókedvének erősítésére. A szektor a belső értékeinek megerősítése, illetve új értékek kitermelése nélkül nem lesz vonzó az emberek számára. E program alkalmas arra is, hogy új kezdeményezéseket, módszereket mutassunk be a szerveteknek

Várjuk, és szívesen elfogadjuk azon szervezetek meghívását, akik önálló programként, vagy egy nagyobb rendezvény részeként szeretnének a civilek tájékoztatását szolgáló eseményt rendezni. Ha legalább öt szervezetet bevonnak még résztvevőként az eseményre, biztosan csatlakozunk a programhoz.  Sőt a résztvevők számát nem tartjuk feltétlenül fokmérőnek, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy egyes térségekben eltűnő félben vannak a civil szerveződések.

Képzés

Évente legalább száz fő számára biztosítunk ingyenesen képzési lehetőséget. Képzéseink során a gyakorlatias ismeretek átadásra törekszünk. A képzési tartalmak részben a civil szervezetek által kötelezően teljesítendő jogi, gazdálkodási, adminisztrációs, stb. kötelezettségek értelmezését és teljesítését segítik. E mellett igyekszünk kiszolgálni azokat az igényeket is, amelyek a szervezetek fejlődésével, szakmai munkájuk, együttműködéseik építésével függenek össze. Kiemelt területként tekintünk az adományozás és az önkéntesség témakörére is. Tekintettel arra, hogy a külhoni magyar civil szervezetek ezer szállal kapcsolódnak az anyaországhoz, évente egy képzést felvidéken szervezünk meg.

A következő években kiemelten kívánunk foglalkozni a civil szervezetek működésnek és szakmai programjainak digitális, informatikai aspektusaival. Ennek jegyében évente egy alkalommal a hozzánk érkezett igényeket figyelembe véve szervezünk gyakorlati képzést az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, amely a cégkapu, az ÁNYK program, az e-papír használatát mutatja be. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos képzés mellett interaktív képzéseket szervezünk a civil szervezetek megjelenését, kommunikációját, kapcsolattartását, adományszervező munkáját segítő applikációk, programok, internetes felületek használatáról.

A képzés fogalmát szeretnénk tágabban értelmezni és non formális tanulási lehetőségként évente legalább egy tanulmányutat szervezni a megyén belül. Évente 20-25 résztvevővel tervezünk tanulmányutat tenni a megye más-más térségét és szervezeteit meglátogatva. A tanulmányutak azt a célt szolgálják, hogy a látogató és a fogadó szervezetek kapcsolatot teremtsenek, kapcsolatba lépjenek egymással. E tanulmányutak célja továbbá, hogy segítsük a helyi innovációk, helyben bevált jó gyakorlatok megyei szintű kiterjesztését. A tanulmányutakat az érték-közösség fogalompár köré fogjuk felépíteni.

Adatbázisok

Ügyfél adatbázis 

A szolgáltatásainkat igénybe vevő szervezeteknek a kapcsolattartáshoz, illetve az általuk igénybe vett szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatait a Civil Központ munkatársai által gondozott adatbázisban tároljuk. Az adatokat a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki és nem hozzuk nyilvánosságra.

Civil referensek és kapcsolattartók adatbázisa

Csak a nagyobb városokban dolgoznak kifejezetten a civilekkel történő kapcsolatokkal foglalkozó önkormányzati munkatársak. Ezért az adatbázisunk e munkatársak mellett  a jegyzők, polgármesterek, felelős alpolgármesterek illetve a kormányhivatalok elérhetőségét is tartalmazza.

A Civil referensek és kapcsolattartók adatbázisa elérhető: itt

Partnerkereső adatbázis

A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatai lehetőséget kínálnak arra, hogy anyaországi és határon túli civil szervezetek együttesen pályázzanak.  E mellett  számos  más támogatási és egyéb lehetőség létezik, amely megköveteli, hogy a szervezet rendelkezzen határon átnyúló kapcsolatokkal.  A szervezetek egy olyan adatbázisba regisztrálhatják magukat, amelyet a hazai és nemzetközi programokhoz kapcsolódó partnerközvetítő tevékenységünk során használunk.

A regisztrációs felület elérhető: itt

Elektronikus hírlevél

A  hírlevelünk a civil szolgáltatásokhoz kapcsolódó információkat közvetíti, de nyitott valamennyi megyei szervezet felé, hogy eredményeiket, eseményeiket népszerűsítsék, illetve eleget tegyenek a pályázatokon vállalt nyilvánossági követelményeknek.

A hírlevelek elérhetők: itt

Partnerség, párbeszéd

Kötelességünknek érezzük a megyei civil szervezetek érdekeinek képviseletét. E téren feladatunk a civil kormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának, párbeszédének építése.  Felelősek vagyunk azért, hogy a megyei igények kellően alátámasztva jelenjenek meg a döntéshozatali folyamatokban. Másrészt viszont feladatunk az is, hogy a nemzeti és nem utolsó sorban az európai szakmapolitikai törekvéseket közvetítsük a szerveztek felé. Nem egyszerűen közvetítői szerepkört töltünk be. Civil szervezetként közvetlenül is érdekeltek vagyunk a civil szervezetek működési környezetének javításában. Ugyanakkor az általunk közvetített igények, nálunk szolgáltatási szükségletként is jelentkeznek.

Az érdek-képviseleti tevékenységünk másik fontos területe, hogy a civil szektor, amely részt vett a 2014-2020 közötti fejlesztési ciklus céljainak, intézkedéseinek tervezésében, a megvalósításban is szerepet kapjon. Eltérő intenzitással, de kapcsolódunk valamennyi olyan programhoz, amely feltételezi a különböző szektorok együttműködését, a civil szervezetek részvételét. Tagként veszünk részt a megyei foglalkoztatási együttműködésben (Paktumok), felügyeleti feladatot látunk el a Miskolcon megvalósuló két közösség által irányított helyi fejlesztési (CLLD) programban. S kötelességünknek érezzük a helyi és járási esélyegyenlőségi intézkedésekhez kapcsolódó együttműködések építését is.

Évente egy alkalommal a Miskolci Törvényszékkel, a Megyei Főügyészséggel, a Megyei Ügyvédi Kamarával a civil eljárások kapcsán felmerülő tapasztalatokat, illetve a jogszabályi környezet változásait.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status