HírekKiemelt ügyek

Megszünt a veszélyhelyzet!

A márciusban elrendelt veszélyhelyzet június 18-tól megszűnt. De járványügyi készültség lép életbe. Így nem teljesen áll vissza az élet a korábbi kerékvágásba. Megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény. E törvénynek a jogi személyek működésével összefüggő rendelkezései vonatkoznak az egyesületekre, alapítványokra is.

Ismét lehetővé vált, hogy az egyesületek közgyűlését (küldöttgyűlését) személyes részvétellel lehessen megtartani. De nem kötelező, mert 2020. december 31-ig:

  • a döntéshozó szerv ülése elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével mellett is megtartható
  • illetve a döntéshozó szerv az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is (postai, e-mail) szavazás útján is hozhat határozatot.

Sőt arra is van mód, hogy a közgyűlés (küldöttgyűlés) ülése olyan módon történjen meg, hogy az ülés résztvevőiek egyik része személyesen, a másik része pedig elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével van jelen az ülésen. A jogszabály azonban nem teszi lehetővé, hogy a tagok egy része írásban, míg a másik része elektronikus, vagy tényleges személyes jelenlét mellett vegyen részt a döntéshozatalban. Eltűnik az a lehetőség, hogy az Egyesület ügyvezetése hozzon döntést a Közgyűlés helyett. A korábban ilyen módon meghozott döntéseket pedig legkésőbb szeptember 18-ra (lehet előtte is) összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni.

Az egyesületek, alapítványok ügyintéző (kuratórium), felügyelő stb. testületei szintén találkozhatnak egymással. De e szervek esetében is fennmarad az lehetőség, hogy elektronikus személyes jelenlét mellett ülésezzenek, vagy írásban (pl. e-mail útján) egyeztessenek és hozzanak döntést.

Amennyiben valamely szervezet július 17-én vagy azt megelőzően a veszélyezettében alkalmazandó szabályokat követve indította el a döntéshozatalt, vagy hívtak össze ülését, akkor nem kell újraindítani az eljárást, hanem követheti a meghívóban (felkérőben) megjelenő szabályokat.

A változásokat feldolgozzuk és azokról a korábban megszokott módon adunk közre tájékoztató nagyokat és segédleteket.

Skip to content
%d
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status