HírekKiemelt ügyek

Megszünt a veszélyhelyzet!

A márciusban elrendelt veszélyhelyzet június 18-tól megszűnt. De járványügyi készültség lép életbe. Így nem teljesen áll vissza az élet a korábbi kerékvágásba. Megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény. E törvénynek a jogi személyek működésével összefüggő rendelkezései vonatkoznak az egyesületekre, alapítványokra is.

Ismét lehetővé vált, hogy az egyesületek közgyűlését (küldöttgyűlését) személyes részvétellel lehessen megtartani. De nem kötelező, mert 2020. december 31-ig:

  • a döntéshozó szerv ülése elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével mellett is megtartható
  • illetve a döntéshozó szerv az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is (postai, e-mail) szavazás útján is hozhat határozatot.

Sőt arra is van mód, hogy a közgyűlés (küldöttgyűlés) ülése olyan módon történjen meg, hogy az ülés résztvevőiek egyik része személyesen, a másik része pedig elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével van jelen az ülésen. A jogszabály azonban nem teszi lehetővé, hogy a tagok egy része írásban, míg a másik része elektronikus, vagy tényleges személyes jelenlét mellett vegyen részt a döntéshozatalban. Eltűnik az a lehetőség, hogy az Egyesület ügyvezetése hozzon döntést a Közgyűlés helyett. A korábban ilyen módon meghozott döntéseket pedig legkésőbb szeptember 18-ra (lehet előtte is) összehívandó rendkívüli döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni.

Az egyesületek, alapítványok ügyintéző (kuratórium), felügyelő stb. testületei szintén találkozhatnak egymással. De e szervek esetében is fennmarad az lehetőség, hogy elektronikus személyes jelenlét mellett ülésezzenek, vagy írásban (pl. e-mail útján) egyeztessenek és hozzanak döntést.

Amennyiben valamely szervezet július 17-én vagy azt megelőzően a veszélyezettében alkalmazandó szabályokat követve indította el a döntéshozatalt, vagy hívtak össze ülését, akkor nem kell újraindítani az eljárást, hanem követheti a meghívóban (felkérőben) megjelenő szabályokat.

A változásokat feldolgozzuk és azokról a korábban megszokott módon adunk közre tájékoztató nagyokat és segédleteket.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status