HírekJogi tanácsadásKiemelt ügyek

Összefoglaló a Civil törvény és a NEA rendelet módosító rendelkezéseiről 2020.

I. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) módosítása

 

 1. Összeférhetetlenségi szabályok módosítása a Nemzeti Együttműködési Alap és a Magyar Falu Program támogatásai tekintetében

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 53.§ (2) bekezdése

Módosítás összefoglalása: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B.(1) bek. e) pontja általános összeférhetetlenségi szabályt tartalmaz többek között a kedvezményezett egyesület, alapítvány vezető tisztségviselője tekintetében. A kivételi szabály megalkotása kizárólag a NEA és a Magyar Falu Program támogatásait és kizárólag az 5000 fő és az alatti lakosságszámú településeken működő civil szervezetek olyan vezető tisztségviselőit érinti, akik egyúttal polgármesteri tisztséget is betöltenek.

 1. A NEA testületi tagok költségtérítésének kivezetése, a költségátalány felelősségalapú differenciálása

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 65.§ (2) bekezdése; NEAr. 26.§-a

Módosítás összefoglalása: A Tanács és a kollégiumok tagjai – választásuk szerint – a módosításig költségátalányt vagy költségtérítést vehettek igénybe. Az adminisztrációigényes költségtérítés kivezetésével, a testületi tagok költségátalánya a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétharmadára emelkedik, az öt kollégium elnöke és a NEA Tanács elnöke a mindenkori kötelező legkisebb munkabér havi összegének megfelelő költségátalányra jogosult. Az emelést indokolja az évről évre emelkedő pályázati szám, és az ezzel járó munkateher növekedése.

 1. A civil információs centrumok átnevezésében megjelenik a civil közösségek számára nyújtott térítésmentes szolgáltató tevékenység

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. VIII. fejezet 51.§-52/A.§

Módosítás összefoglalása: A civil információs centrumok elnevezésének módosítása civil közösségi szolgáltató központokra azt a törekvést hangsúlyozza, hogy ezek a civil központok egy országos civil szervezeti hálózat részeként térítésmentes szolgáltatásokkal segítik a hozzájuk forduló valódi társadalmi beágyazódottsággal rendelkező egyesületek és alapítványok közösség- és értékteremtő tevékenységét.

 1. A NEA testületi tagokkal kapcsolatos civil szervezeti összeférhetetlenség pontosítása

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 67.§ (1) bek, a) pontja

Módosítás összefoglalása: A testületi tagokkal kapcsolatos civil szervezeti összeférhetetlenség pontosítása. Eddig a támogatási igény tekintetében az összeférhetetlenség a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja tekintetében is fennállt, a továbbiakban az alapítvány alapítója, a civil szervezet vezető tisztségviselője tekintetében áll csak fenn.

 1. Hatályát vesztő rendelkezések, amelyeket egyéb jogszabályok (pl. az Áht.) szabályozási tárgyköre lefed, vagy törvényi szintű szabályozásuk nem indokolta költségvetési támogatás fogalma (Áht. 1.§ 14. pontja)
 2. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti adatok közzétételi kötelezettségének megszüntetése a CIP-en (szabályozása az illetékes tárcához, az EMMI-hez kerül)
 3. a civil információs centrum cím visszavonásával kapcsolatos eljárás szabályozása nem törvényi szinten kerül rendezésre. A cím visszavonásával egyidejűleg új pályázat kerül kiírásra.
 4. a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezetek képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjét érintő vagyonnyilatkozat-tételi eljárás megszüntetése, amelynek célja a civil szervezeteket érintő adminisztrációs teher csökkentése.
 5. a visszatérítendő, vagy a támogatási szerződéstől eltérően felhasznált költségvetési támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek (Áht. 53/A.§ (3) és (4) bekezdései)
 6. a nyertes pályázattal és az elnyert támogatással kapcsolatos adatok nyilvánosságának biztosítása (Áht. 39/A. alcím Nyilvánosság; Civil tv. 69.§ (5) bek.)

 

II. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.) módosítása

 

 1. A számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások nem számítanak bele a bevételi értékhatár összegébe

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 14. § (1) bekezdése

Módosítás összefoglalása A NEA jelenleg a 75 millió forint éves összbevételt meg nem haladó bevételű civil szervezetek támogatását tudja biztosítani. Az e feletti összbevétellel rendelkező szervezetek csak visszatérítendő formában és csak működésre kaphatnak támogatást.

A számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások kivétele az éves összes bevételből kedvezőbb helyzetbe hozza azon intézményfenntartó feladatot ellátó szervezeteket (jellemzően szociális, oktatási területen működőek), akik eddig nem pályázhattak a NEA forrásaira.

 1. A normatív támogatás keretében az eddigi legfeljebb ötszázezer forint helyett hétszázötvenezer forint támogatás nyújtható

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 14/A. § (2) bekezdése

Módosítás összefoglalása: Az adományok értéke után járó kiegészítő támogatás, amelyet a civil szervezet működési költségei fedezésére fordíthat, hétszázötvenezer forintra emelkedik, amely tovább ösztönözheti a civil szervezeteket az adománygyűjtésre, a kapcsolatok kiépítésére a forprofit szférával.

 

 1. Az egyszerűsített támogatás összegének megemelése kétszázezer forintról háromszázezer forintra

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 14/B.§ (3) bekezdése

Módosítás összefoglalása: 2019-ben került bevezetésre az egyszerűsített támogatási forma, amely a kisebb, ötmillió forint alatti összbevétellel rendelkező civil szervezeteknek biztosít jogosultsági alapon legfeljebb kétszázezer forint támogatást programokra vagy működésre.

Az egyszerűsített támogatás az egyszerűbb ügyintézése és az automatizmusa (nincs kollégiumi bírálat) miatt nagy népszerűségnek örvend, 2019-ben 2.237 db, 2020-ban 2.799 db szervezet kapott támogatást. A 2021. évi NEA keret 9,3 milliárd forintra történő növekedése forrást biztosít az egyszerűsített pályázati kategória támogatásainak az emelésére, a kis egyesületek, alapítványok fokozott támogatására.

 1. A nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek a Közösségi környezet kollégiumba nyújthatják be a pályázatukat

Jogszabályi megjelenítése: NEAr. 1.melléklet

Módosítás összefoglalása: A nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek támogatási igényüket eddig a Mobilitás és alkalmazkodás kollégiumba nyújthatták be, a módosítás a tevékenységi körök és az ehhez kapcsolódó pályázati számok kollégiumok közötti egyenlő elosztását célozza.

 

 • Hatályba lépések időpontjai

Civil tv. módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:                       2020. július 1.

NEA rendelet módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:             2020. július 1.

 

Az egyes pályázatokat érintő módosító rendelkezések alkalmazása

Egyszerűsített támogatás emelt összege                                           NEA2021

Normatív támogatás emelt maximális összege                                NEA2020; NEA2021

Polgármesteri összeférhetetlenségi szabály                                      FCA2020, NEA2021

NEA2020  Normatív

 

Forrás: Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status