Az alapítványok működése veszélyhelyzet idején

A veszélyhelyzet idején nem lehet üléseket, egyeztetéseket tartani. A 102/2020. Korm. rendelet azonban lehetővé teszi, hogy a jogi személyek köztük az alapítványok működtetését. A honlapunkon közzétett prezentáció nem az említett rendelet egyszerű ismertetésére törekszik. Azt szeretnénk bemutatni, hogy az alapítványok különböző szerveinek együttműködésébe és döntéshozatalába miként építhetők be a szabályok.  Az áttekintés azért fontos, mert az alapítványok esetében nem is mindig egyértelmű. hogy miként kell és lehet alkalmazni a jogszabályt.  Amennyire lehet igyekszünk konkrétan végig venni a döntések előkészítésnek, meghozatalának, közlésének menetét.  Külön bemutatjuk, hogy miként járhatnak el az alapítók akkor ha egyedül vagy másokkal együtt gyakorolják a jogaikat. Ismertetjük az elektronikus eszközök használatával megtatott ülések, illetve az írásos döntéshozatal szabályait. A prezentáció tartalmazza az alapítványon belül működő testületek működésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásának kérdéseit, illetve azokat a pontokat is, amely a vezető tisztségviselőkre vonatkoznak.

A téma azért érdemel különös figyelmet, mert a rendeletnek vannak olyan elemei, amelyeket érdemes lehet alkalmaznia a szervezeteknek azután is, hogy a veszélyhelyzet megszűnik. Az elektronikus eszközök használatának, az írásos döntéshozatalnak, az ülés tartása nélküli határozathozatalnak a normál időkben is helye lehetne az alapító okiratokban. Természetesen vannak a rendeletnek olyan pontjai, amelyek tényleg csak átmeneti jellegűek, és a helyzet normalizálódásával biztosan el fognak tűnni. Normál időben nem lehet olyan helyzetet elképzelni, hogy egy civil szervezet tisztségviselője ne dönthessen szabadon a lemondásáról. S végül, de nem utolsósorban előfordulnak a rendeletben olyan eljárások is, amelyek korábban nem éltek, de  talán hasznos lenne, hosszabb távon is megtartani őket. A rendkívüli helyzet kikényszerítette, hogy legyen ingyenes és nem is különösebben körülményes megoldása az e-mailben küldött iratok hitelesítésének.

A prezentáció letöltése: innen

alapítvany_veszelyhelyzet_veg_alairt
Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status