Civil működésHírek

Összefoglaló a civil szervezeteket érintő fontosabb határidőkről és azok változásairól

Az SZJA civil 1% felajánlás határideje: 2020. május 20. (szerda)

Nem változott az SZJA 1% felajánlás határideje. Nincs információnk arról, hogy a civil kedvezményezettek – az egyházakhoz hasonló módon vagy átmeneti jelleggel – a korábbi évben rendelkezők nyilatkozata alapján részesülhetnének a felajánlásban. 

A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat határideje: 2020. május 31. (A határidő vasárnapra esik, a rákövetkező első munkanap június 1. hétfő)

A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot (TAONY) benyújtásának határideje a jelenleg hatályos szabályok szerint sem változott. A szervezetek többségének (amelyeknek nincs adóbevallási kötelezettségé) változatlanul május 31-ig kell benyújtani a NAV irányában.

A kötelező statisztikai adatszolgáltatás határideje: 2020. június 10. (szerda)

A civil szervezetek kötelező statisztikai adatszolgáltatásának határideje jelenlegi információink alapján nem változott. Más kérdés, hogy a kötelezettséget nem lehet a beszámoló tartalmának ismerete nélkül hitelesen eleget tenni.  A kötelezettség teljesítéséről tájékoztatást kértünk a KSH-tól, amint válaszolnak közre adjuk a tájékoztatást.

A 2018. évben kapott SZJA 1% hozzájárulás felhasználásának közzététele: 2020. május 31. (A határidő vasárnapra esik, a rákövetkező első munkanap június 1. hétfő)

A 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig kiutalt 1% adó felajánlás, valamint a 2017-ben tartalékolt összeg felhasználásáról szóló közlemény benyújtásának határideje nem változott. A 18KOZ jelű nyomtatványt 2020. május 31-ig kell benyújtani a NAV felé.

A 2019. évről szóló éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásának és közzétételének határideje: 2020. szeptember 30.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a civil szervezeteknek is szeptember 30-ig kell elfogadni és letétbe helyezni az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. A szervezeteknek a 102/2020 Korm. rendeletet alkalmazva módjuk van hamarabb elfogadni és letétbe helyezni a beszámolót.

A társasági adóbevallás és teljesítés határideje: szeptember 30.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a társasági adóbevallás készítésére kötelezett szervezeteknek szeptember 30-ig kell elkészíteni a bevallást, illetve befizetni az esetlegesen felmerülő adót.  

A helyi iparűzési adó és a helyi adók bevallásának, illetve teljesítésnek határideje: szeptember 30.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján helyi iparűzési adó és építmény adó alóli mentességre vonatkozó nyilatkozat benyújtásának határideje szeptember 30.

A veszélyhelyzetben fizetés nélküli szabadságra kényszerülők után fizetendő egészségügyi hozzájárulás megfizetése

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ez esetben a 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az érintett munkavállaló után. A munkáltató kérelmére a NAV engedélyezi, hogy az ilyen módon keletkező egészségügyi szolgáltatási megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status