Civil működésHírek

Összefoglaló a civil szervezeteket érintő fontosabb határidőkről és azok változásairól

Az SZJA civil 1% felajánlás határideje: 2020. május 20. (szerda)

Nem változott az SZJA 1% felajánlás határideje. Nincs információnk arról, hogy a civil kedvezményezettek – az egyházakhoz hasonló módon vagy átmeneti jelleggel – a korábbi évben rendelkezők nyilatkozata alapján részesülhetnének a felajánlásban. 

A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozat határideje: 2020. május 31. (A határidő vasárnapra esik, a rákövetkező első munkanap június 1. hétfő)

A társasági adóbevallást helyettesítő nyilatkozatot (TAONY) benyújtásának határideje a jelenleg hatályos szabályok szerint sem változott. A szervezetek többségének (amelyeknek nincs adóbevallási kötelezettségé) változatlanul május 31-ig kell benyújtani a NAV irányában.

A kötelező statisztikai adatszolgáltatás határideje: 2020. június 10. (szerda)

A civil szervezetek kötelező statisztikai adatszolgáltatásának határideje jelenlegi információink alapján nem változott. Más kérdés, hogy a kötelezettséget nem lehet a beszámoló tartalmának ismerete nélkül hitelesen eleget tenni.  A kötelezettség teljesítéséről tájékoztatást kértünk a KSH-tól, amint válaszolnak közre adjuk a tájékoztatást.

A 2018. évben kapott SZJA 1% hozzájárulás felhasználásának közzététele: 2020. május 31. (A határidő vasárnapra esik, a rákövetkező első munkanap június 1. hétfő)

A 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig kiutalt 1% adó felajánlás, valamint a 2017-ben tartalékolt összeg felhasználásáról szóló közlemény benyújtásának határideje nem változott. A 18KOZ jelű nyomtatványt 2020. május 31-ig kell benyújtani a NAV felé.

A 2019. évről szóló éves beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásának és közzétételének határideje: 2020. szeptember 30.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a civil szervezeteknek is szeptember 30-ig kell elfogadni és letétbe helyezni az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. A szervezeteknek a 102/2020 Korm. rendeletet alkalmazva módjuk van hamarabb elfogadni és letétbe helyezni a beszámolót.

A társasági adóbevallás és teljesítés határideje: szeptember 30.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a társasági adóbevallás készítésére kötelezett szervezeteknek szeptember 30-ig kell elkészíteni a bevallást, illetve befizetni az esetlegesen felmerülő adót.  

A helyi iparűzési adó és a helyi adók bevallásának, illetve teljesítésnek határideje: szeptember 30.

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján helyi iparűzési adó és építmény adó alóli mentességre vonatkozó nyilatkozat benyújtásának határideje szeptember 30.

A veszélyhelyzetben fizetés nélküli szabadságra kényszerülők után fizetendő egészségügyi hozzájárulás megfizetése

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet fennállásának időszakában a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ez esetben a 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot állapít meg, vall be és fizet meg az érintett munkavállaló után. A munkáltató kérelmére a NAV engedélyezi, hogy az ilyen módon keletkező egészségügyi szolgáltatási megállapított és bevallott összegét a munkáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig fizethesse meg.

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status