Civil hírek, közleményekHírek

Szeptember 30-ig kell elfogadni az éves beszámolót!

A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján a civil szervezeteknek is szeptember 30-ig kell elfogadni és letétbe helyezni az éves  bezámolót és a közhasznúsági mellékletet. A rendelet az alábbi szabályt fogalmazza meg:

2. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek – 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

 

A szervezetek tehát elhalaszthatják az erdeti május 31-i határidőt, de legkésőbb szeptember 30-ig el kell fogadniuk és letétbe kell helyzniük az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet. 

Felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy a működésük során változatlanul a veszélyhelyzetre érvényes szabályokat kell követniük!  Ezekről tájékozódhat a korábbi bejegyzéseinkben:

Megjelent a jogszabály arról, hogy miként működhetnek a szervezetek a vészhelyzet idején

A Miskolci Törvényszék tájékoztatója a civil szervezetek működtetésével kapcsolatban

Skip to content
%d bloggers like this:
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status