Civil hírek, közleményekVeszélyhelyzet

Válaszok a NAV-tól a bajba jutott ágazatok segítése kapcsán

A bajba jutott ágazatoknak nyújtott kormányzati segítséggel kapcsolatban levélben kerestük meg a Nemezti Adó és Vámhivatalt. A levélben az alábbi három kérdésre kértünk választ:

  1. A civil szervezetek érvényesíthetik-e a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség mentességet
  2. A civil szervezetek érvényesíthetik-e a járulékfizetési kötelezettségre vonatkozó eltérést?
  3. Ha élhetnek a segítséggel, akkor milyen módon kell és lehet igazolni azt, hogy az adott szervezet bevételei között valamely kedvezményezett tevékenység eléri a 30%-os mértéket?

A NAV válaszát az alábbiakban szó szerint közöljük:

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatalunkhoz érkezett megkeresésére az alábbi tájékoztatást adjuk.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletének 1. §(1) bekezdése szerint a fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget, illetve ugyanezen szakasz (5) bekezdése szerint szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget nem kell teljesítenie a (10) bekezdésben felsorolt tevékenységek valamelyikét végző kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.

A hivatkozott jogszabályi szakasz (2) bekezdésének megfelelően a járulékfizetési kötelezettséget a Tbj. szabályaitól eltérően a (10) bekezdés szerinti tevékenységet végző foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy esetében úgy kell teljesíteni, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni, vagyis nem kell levonni/megfizetni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, illetve az 1,5 százalék munkaerő-piaci járulékot.

Az (1) bekezdés szerinti szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alóli illetve a szakképzési hozzájárulás alóli mentesülést, és a (2) bekezdés szerinti járulékfizetésre vonatkozó rendelkezést a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

A Korm. rendelet 1-7. §-ai szerinti mentességek alkalmazására akkor van lehetőség, ha az adózó a Korm. rendelet 1. § (10) bekezdésében meghatározott tevékenységet tényleges főtevékenységként végzi. Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység tekintendő, amelyből az adózónak a Korm. rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele volt, feltéve, ha eléri az összes bevételének 30%-át. Ez a tevékenység abban az esetben minősül a Korm. rendelet szerinti tényleges főtevékenységnek, ha az abból származó bevétel eléri az összes bevétel 30 százalékát.

Összességében a mentességi rendelkezések alkalmazhatósága úgy állapítható meg, hogy

(1)   elsődlegesen összesíteni szükséges a bevételeket,

(2)     meg kell állapítani, hogy melyik tevékenységhez köthető a legnagyobb összegű bevétel, és

(3)   ha e tevékenység a kedvezményezett tevékenységek körébe esik, akkor meg kell állapítani az adott tevékenységből származó bevételnek az összes bevételhez viszonyított arányát,

(4)   ha a megállapított arány a 30%-ot meghaladja, akkor a mentességek alkalmazására van lehetőség. 

Összefoglalva a főtevékenységre vonatkozó fentiekben részletezetteket, egy vállalkozásnak/egyéb szervezetnek egy tényleges főtevékenysége lehet, és kizárólag e tevékenységéből származó bevételének kell elérnie a Korm. rendelet szerinti arányt, azaz nincs arra lehetőség, hogy több kedvezményezett tevékenysége bevételét is figyelembe vegye a 30%-os arányszám eléréséhez.

Előfordulhat, hogy több tevékenység bevétele esetleg azonos nagyságú és még az összes bevételhez viszonyított aránya is egyező. Amennyiben ilyen eset ténylegesen előfordulna, akkor a mentességi szabályok alkalmazásának nincs akadálya, feltéve, hogy legalább az egyik tevékenység kedvezményezett tevékenységnek minősül.

A főtevékenységre vonatkozó fenti szabályok teljesülése az adott vállalkozás/szervezet esetében a saját nyilvántartásuk/könyvelésük alapján állapítható meg, melyet egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során kell az érintett adóalanynak igazolnia.

Összefoglalva, amennyiben a fentiekben részletezett feltétel teljesül, és az érintett civil szervezetnek van olyan tevékenysége mely a hivatkozott Korm. rendelet 1. § (10) bekezdésében szerepel, és van munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottja, akkor foglalkoztatóként 2020. március, április, május, június hónapokban mentesül a szociális hozzájárulási adó illetve a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. Emellett a munkaviszonyban foglalkoztatott alkalmazottjaitól nem kell levonnia a 10 százalék nyugdíjjárulékot, a 3 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, a 1,5 százalékos munka-erőpiaci járulékot, illetve a 4 százalék természetbeni egészségbiztosítási járulék levont összege legfeljebb 7.710 forint lehet.

Amennyiben az adott civil szervezet (egyesület, alapítvány egyéb más szervezet) az alapszabályában rögzítetten végez olyan tevékenységet, mely szerepel a hivatkozott a Korm. rendelet az 1. § (10) bekezdésében, és megfelel a fentiekben is részletezett többi feltételnek is, akkor, ha kifizetőként természetes személyt munkaviszonyban foglalkoztat, lehetősége van az említett adófizetési és járulék levonási kedvezmény igénybe vételére függetlenül attól.

Tájékoztatjuk, hogy a válaszlevélben részletezettek szakmai véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem bírnak.

Tisztelettel:

Nemzeti Adó-és Vámhivatal

Központi Irányítás

Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

 

Amint egy korábbi bejegyzésünkben felhívtuk rá a szervezetek figyelmét a NAV a honlapján teszi közzé a témában felmerülő gyakori kérdéseket és válaszokat. Ezek elérhetők: itt

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status