HírekVeszélyhelyzet

A civil szervezeteket is érinthetik a bajba jutott ágazatoknak járó adó- és járulékfizetési könnyítések (Frissített!)

A Kormány a szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli mentességet, illetve járulékfizetési kedvezményt ad a veszélyhelyzet miatt nehéz helyzetbe került ágazatoknak. Ez a segítség kiterjed azokra civil szervezetekre is, amelyek

 • munkaviszony keretében foglalkozgatnak egy vagy több munkatársat
 • emellett az összes bevételük legalább 30%-a valamely a rendeletben megjelenő mentesített tevékenységből származik.

A 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet úgy rendelkezik, hogy az érintetteknek a 2020. március, április, május, június hónapokban:

 • a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget kell megfizetni
 • nem kell teljesítenie a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget
 • nem kell a rehabilitációs hozzájárulásra előleget fizetni, és a 2011. évi CXCI. törvényben (Mmtv.) rögzített hozzájárulás mértékének két harmadát kell megfizetni.
 • nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozóan (ez nem érinti a civil szervzeteket)

A rendelet alapján tényleges főtevékenységnek az tevékenység számít, amelyből a szervezeteknek (továbbá: cégeknek, egyéni és társas vállalkozóknak) a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a bevételeik legalább 30%-a származott. (A rendelet 2020. március 19-én lépett hatályba, tehát a 2019. szeptember 19 – 2020. március 19. közötti időszak bevételeit kell figyelembe venni.) A rendelet alkalmazása szempontjából lényegtelen, hogy az adott tevékenyég bevételét a szervezet alapcél szerinti szolgáltatásainak vagy a gazdasági vállalkozási tevékenységeinek keretében szerezte meg. Az adományok, magán és állami támogatások természetesen beszámítanak az összes bevétel összegének beszámításába. Az adományok, támogatások, alapcélszerinti és gazdasági-vállalkozási tevékenységekből származó összes bevétel legalább 30 százalékának kell a mentesített tevékenységek valamelyikéből származnia, ahhoz, hogy a foglalkoztató civil szervezet élni tudjon a segítséggel.

A mentesített tevékenységeket a TEÁOR  és TESZOR szám szerint sorolja fel a rendelet. Ezek az április 9-én hatályos állapot szerint a következők:

 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 2. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 3. vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 4. alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 5. sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 6. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 7. film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 8. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 9. napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 10. folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14),
 11. műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60),
 12. utazásközvetítés, utazásszervezés, egyéb foglalás (TEÁOR és TESZOR 79),
 13. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 96.04),
 14. belvízi személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 50.30),
 15. növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),
 16. egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),
 17. egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),
 18. dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22),
 19. dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),
 20. vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),
 21. desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),
 22. szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
 23. sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és
 24. szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

A rendelet alapján tehát csak azon szervezetk esetében merülhet fel a segítség igénybevételének lehetősége, amelyeknek a NAV-nál nyilvántartott tevékenyégi körében megjelenik valamelyik mentesített tevékenyég. Erről bármelyik szervezet tájékozódni tud a NAV tevékenyég lekérdező felületén. A rendelet a tényleges főtevékenységre ad mentesítést. Hiába végez több a felsorolásban megjelenő tevékenységet is a szervezet, azok nem adódnak össze. Ahhoz, hogy az adó- és a járulékfizetési könnyítéssel élni tudjon a szervezet az egyik mentesített tevékenységbú származó bevételének kell elérnie az összes bevétel 30%-át.

A rendelet egy további segítséget is ad. Ez azokra a szervezetekre vonatkozik, amelyeknek turizmusfejlesztési hozzájárulást kellene fizetni. Azoknak a szervezeteknek, amelyeknek:

 1. negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,
 2. évente kell bevallania, a 2021. február 25-ig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti

időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

A rendelethez a NAV tájékoztatása szerint nem tartozik semmilyen módszertani utasítás. A szervezeteknek maguknak kell összegezni a mentesített időszakra vonatkozó bevételeiket, illetve elvégezni a bevételeik tételes elemzését. Erre az egyik lehetőség, ha a bevételeket igazoló bizonylatok, számlák adatait egy excel táblázatba rögzíti a szervezet. A táblázatban a számla alapvető adatai mellett azt érdemes rögzíteni, hogy mely TEÁOR és/vagy TESZOR szerinti szolgáltatásokat, termékeket értékesített a szervezet (az alapcél szerinti és vállalkozási tevékenység is számít).

PL.

számla

sorszáma

vevő neve vevő címe termék, szolgáltatás

megnevezése

(a számla szerint)

TEÁOR TESZOR nettó értéke bruttó értéke
xxxxxxx yyyyyy xxxxx tornabemutató 9319 

Egyéb sporttevékenység

931210

Sportegyesületi tevékenység

xxxxx xxxxx

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status